1. MaWiM

  MaWiM ♥Ben Aşık Olduğum Adamın Aşık Olduğu Kadınım♥ Yetkili Kişi

  Kayıt:
  25 Temmuz 2007
  Mesajlar:
  31.467
  Beğenilen Mesajlar:
  2.303
  Ödül Puanları:
  113

  Avusturya Tarihi

  Konu, 'Eski Uygarlıklar' kısmında MaWiM tarafından paylaşıldı.

  avusturya kralları
  Bugünkü Avusturya topraklarında insan yerleşimine ait ilk izler Alt Paleolitik Çağa değin uzanır.


  Roma İmparatorluğu ; MÖ 15 yılından başlayarak Miladi 5’inci yüzyıla kadar Avusturya topraklarında egemen olmuştur.Avusturya ‘nın başkenti Viyana ‘nın yanısıra , Salzburg ve Linz şehirlerinin temeli de Roma orduları tarafından atıldı.Zira bu şehirler ilk kuruluşlarında Roma askerlerinin ordugahıydı.


  5 ‘ inci yüzyıl ortalarında , bütün Orta Avrupa gibi Avusturya coğrafyası da Türklerle tanıştı. Macaristan topraklarına olduğu gibi , Türklerin Avusturya topraklarına girmesi Avrupa Hun Devleti ile oldu . Balamir komutasındaki Hunlar , Avrupa ‘ya akın ederken , Tuna boylarına kadar gelerek Avrupa topraklarına yerleştiler . Atilla liderliğindeki Avrupa Hun Devleti , 447 – 448 yılında Avrupa ‘da 70 şehri ele geçirdi . 453 ‘ de hayatını kaybeden Atilla ‘dan sonra , Avrupa Hun Devleti ‘nin varlığı uzun sürmedi . Onun yerini Güney Rusya ‘da yaşayan Türklerin birliğinden , Bayan Kağan komutasında doğan Avar Devleti aldı . Lombardlarla birleşerek , Macaristan topraklarını ele geçiren Avar Devleti de Ukrayna , Romanya , Bulgaristan , Sırbistan , Hırvatistan , Çek ve Slovakya topraklarını içine alan büyük bir imparatorluk kurdu .


  Avusturya topraklarındaki Avar İmparatorluğu egemenliği 803 yılında sona erdi.9’uncu yüzyılın başında Charlamagne , Avar İmparatorluğu ile yaptığı savaşa kazandı ve Ostmark ‘ ı(Doğu Markalığı) kurdu . Bavyera ‘dan ayrılan bu topraklarda , 996 ‘da Avusturya Markalığı doğdu . Avusturya ordusu da bu tarihte kuruldu . (Avusturya ‘nın bu tarihten sonra , günümüze değin her zaman ordusu olmuştur .)


  976 yılından 1246 ‘ ya kadar , Babenbergler ailesi tarafından babadan oğula geçen hanedanlıkla yönetilen Avusturya Markalığı , 1246 ‘da İkinci Friedrich ‘in Leitha Nehri kenarında Macarlara karşı verilen savaş sırasında ölmesi üzerine hanedan değiştirdi .


  1276 yılında Avusturya ‘nın yönetimi , 20’inci yüzyılın başına kadar yönetimde adını sık sık duyuracak olan Habsburg Hanedanlığı ‘ nın eline geçti . Bu hanedanlık 1379 ‘da Leopold ve Albertin kolu olarak ikiye ayrıldı . Albertin kolu 1475 ‘de sona erdi .


  1477 ‘de Marie ‘de Bourgogne ile evlenerek , Hollanda topraklarını ülkesine katan Birinci Maksimillan , 1493 ’de kendisine miras kalan Avusturya topraklarına , Germen İmparatorluğu ünvanını da kattı . 1496 ’ da oğlu Felibe ’yi İspanya kralının varisi Prenses Juana ile evlendiren Maksimillian , torunları Ferdinand ve Maria ’yı da Bohemya ve Macaristan krallarının varisleriyle evlendirerek , topraklarını ilerde daha da büyütmeyi hedefliyordu . Nitekim , 1519 yılına gelindiğinde Avusturya tahtına oturan , Maksimillian’nın torunu Beşinci Karl , hem İspanya hem de Avusturya topraklarına hükümdar oldu .


  Reforma karşı savaşan Avusturya Habsburglarının Macarlara , özelliklede Çeklere karşı bir Germenleştirme siyaseti gütmeleri 30 yıl savaşlarına yol açtı . Avusturya , Habsburglarının kuşatma girişimini boşa çıkaran Fransa karşısında , bu savaşlardan iyice güçsüzleşmiş olarak çıktı . Bu arada , diğer prensler de, imparatorluk otoritesini tanımayacak kadar güçlenmişlerdi.


  Beşinci Karl ’ dan iki yıl sonra imparatorluk tacını devralan kardeşi Ferdinand , tahtta kaldığı süre boyunca , Macaristan topraklarını elinde bulunduran Osmanlı İmparatorluğu ile çarpışmayı bir görev bildi. 1526 ’ da yapılan Mohaç Savaşı ’ nda Kanunî Sultan Süleyman karşısında savaşı kaybettiği gibi , hayatını da kaybeden Macaristan Kralı İkinci Lajos (Layoş)tan sonra , Macaristan toprakları ikiye bölündü. Macaristan’ın Batı ve Kuzeybatı kısımları , Avusturya Kralı Ferdinand ’a kaldı.


  1527’de Budin’e (şimdiki Budapeşte ) saldırarak ele geçiren Ferdinand , Osmanlı Devletini bütün hışmını üstüne çekti. Kanuni Sultan Süleyman , Ferdinand ’ın ele geçirdiği toprakları geri almakla kalmadı , bir de Viyana’yı kuşattı. 1529 yılında ki bu kuşatma , 17 gün sürdü. Sonuç alınamayacağı görülünce vazgeçilen Viyana kuşatmasının ardından , Kral Ferdinand Kanuni Sultan Süleyman’a , vergi ödemek şartıyla , Macaristan topraklarının kendisine bırakılması önerisinde bulundu. Önerisi reddedilen Ferdinand , bunun üzerine komutanlarından Von Roggendorff ’u Budin üzerine gönderdi Von Roggendorff , Budin’i alamadı , ama , Osmanlı Devleti ’nin sorunu kökünden çözümlemek için harekete geçmesine sebep oldu. Kanuni Sultan Süleyman , Budin ’ in geri alınması girişimi üzerine yeniden Macaristan topraklarına geldi. 1532 ’ de Kanije Kalesi ’ ni aldığı gibi , Graz önlerine kadar gelerek gücünü bölgedeki bütün krallara kabul ettirdi. Bu seferi takip eden yılda da Osmanlı Devleti ile Habsburg Handanı arsında anlaşma yapıldı. Anlaşmaya göre , Osmanlı Devleti , Avusturya Kralı Ferdinand ’ın elinde tuttuğu Macaristan topraklarındaki hükümranlığını tanıdı .


  Ferdinand ’dan sonra da Avusturyalılar , Macaristan topraklarını geri alma girişimlerinden hiç vazgeçmediler . Bunun üzerine Kanuni Sultan Süleyman , 1 Mayıs 1556 ’ da son Avusturya seferine çıktı . Kanuni , 6/7 Ağustos 1556 gecesi Zigetvar Kalesi önlerinde hayatını kaybederken , kale de ölümünden saatler sonra teslim olu .


  Avusturya ile Osmanlı Devleti ’nin karşı karşıya gelmelerinin gerekçesi her zaman Macaristan toprakları olmuştur . Yavuz Sultan Selim döneminde de Avusturya.’ya Osmanlı seferleri düzenlenmiştir .


  Bu dönemde , sıkı bir katolik olduğu için , Habsburg Hanedanlığı ’nın yanında yer alan Roma ’daki Papalığın önderliğinde , adına ‘Kutsal İttifak ’ denen Haçlı Ordusu kuruldu . Bu ordu 26 Ekim 1596 ’da Haçova’da Osmanlı ordusu tarafından yenilgiye uğratıldı .Ancak bu savaş 1606’ya kadar ara ara devam etti .11 Kasım 1606 da , 56 yıl yürürlükte kalması öngörülen Zitvatoruk Anlaşması imzalandı .


  Osmanlı Devletinin , Avusturya topraklarıyla birlikte , bütün Orta Avrupa’dan çekilmesi süreci ise ;1683 te başarısızlıkla sonuçlanan İkinci Viyana Kuşatması’yla başladı . Polonya Kralı Jan Sobyeski’nin Avusturya’ya yardımı ve Kırım Hanı Gazi Giray’ın tutumu yüzünen Viyana alınamadı. Bunun üzerine Avusturyalılar , 1686’da karşı saldırıya geçerek Budin.’i aldılar.Saldırılarını ara vermeden tüm Macaristan topraklarında sürdüren Avusturyalılar , 1699’da Karlofça’da imzalanan anlaşma ile hem Osmanlı Devletinin çöküş sürecini başlattılar, hem de tüm Macaristan topraklarını geri aldılar.


  Altıncı Karl’ın ölümü ile birlikte , Avusturya tahtına kızı Maria Theresia oturdu . 40 yıl süreyle ülkesini yöneten Maria Theresia , merkeziyetçi bir anlayışla , ülkesini , organları işleyen bir devlet durumuna getirmeye çalıştı . Dışişleri, Adalet e Savunma gibi teşkilatları oluşturan Maria Theresia , topraklarının da kadastro işlemlerini başlatan ilk kişi oldu .


  17. yüzyılın sonları ile 18 . yüzyılın başlarında İtalya ’dan gelen Barok sanat akımından çok etkilenen Avusturya , bu yıllar ve devamında süratle , mimari estetiği olan yapılar inşa etti. Ancak Maria Theresia’nın Avusturya ’yı yaşanılır bir ülke yapma girişimleri , yerine gelen oğlu İkinci Joseph tarafından devam ettirilemedi. Köleliği kaldıran , üniversiteleri kuran İkinci Joseph , bürokrasi ve devlet polisi teşkilatını güçlendirerek , baskıcı bir portre çizdi.


  18. yüzyıl da Avusturya için pek başarılı olmadı. İspanya ’daki taht kavgaları sırasında (1701-1714 ) Felemenk’i ele geçirdiyse de , Polonya (1733-1738 ) ve Avusturya Veraset savaşları (1740-1748 ) ile Yedi Yıl Savaşı (1756 – 1763 )kötü sonuçlar doğurdu . Napoli krallığını Bourbon sülalesine kaptıran (1735 ) Avusturya , Friedrich 2 ’nin de Silezya ’yı almasına engel olamadı (1740 ).Bohemya her zaman baskı altında olduğu için, iç siyasette özellikle Macaristan sorunları ağır basıyordu. Giriştikleri bir ayaklanma hareketinin bastırılmasından sonra Macarlar Joseph 1’e (1705-1711 ) , Karl 6’ya (1711-1740 ) özellikle de onlarla 1741 anlaşmasını yapan Maria Theresia’ya (1740-1780 ) bağlılık gösterdiler. 2. Joseph dönemindeyse (1780-1790 ), bu imparatorun özel siyaseti ,Roma ile çatışmasına yol açtı ; üstelik merkezden yönetilen ve Almanlara dayanan bir yönetim kurmak istemesi , Macarların karşı çıkması , Felemenk ’in de ayaklanması sonucunu doğurdu.   
Avusturya Tarihi konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. Avusturya

  Avusturya

  Avusturya Coğrafi Verileri Konum: Orta Avrupa'da, İtalya ile Slovenya'nın kuzeyinde yer alır. Coğrafi konumu: 47 20 Kuzey enlemi, 13 20 Doğu boylamı Haritadaki konumu: Avrupa Yüzölçümü: toplam: 83,870 km² kara: 82,444 km² su: 1,426 km² Sınırları: toplam: 2,562 km Sınır komşuları: Çek Cumhuriyeti 362 km, Almanya 784 km, Macaristan 366 km, İtalya 430 km, Liechtenstein 35 km, Slovakya 91 km,...
 2. Avusturya Tarihi hakkında kısa ve uzun yazı bilgileri

  Avusturya Tarihi hakkında kısa ve uzun yazı bilgileri

  Bugünkü Avusturya topraklarında insan yerleşimine ait ilk izler Alt Paleolitik Çağa değin uzanır. Roma İmparatorluğu ; MÖ 15 yılından başlayarak Miladi 5’inci yüzyıla kadar Avusturya topraklarında egemen olmuştur.Avusturya ‘nın başkenti Viyana ‘nın yanısıra , Salzburg ve Linz şehirlerinin temeli de Roma orduları tarafından atıldı.Zira bu şehirler ilk kuruluşlarında Roma askerlerinin...
 3. avusturya

  avusturya

  slm kimse varmı
 4. Avusturya Başkenti Neres

  Avusturya Başkenti Neres

  Avusturya Başkenti Neresi bilenler cevabını yazsın bekliyorum :)
 5. Avusturya dan Karli Manzaralar :)

  Avusturya dan Karli Manzaralar :)

  O kadar guzel yagiyoki resim cekiyim dedim bu resimleride sizlerle paylasiyim :DDt kendim ,bahcemizden cektim

Sayfayı Paylaş