Avusturya

  • Konbuyu başlatan Misafir
  • Başlangıç tarihi
M

Misafir

Forum Okuru
Avusturya
Avusturya

Coğrafi Verileri


Konum: Orta Avrupa'da, İtalya ile Slovenya'nın kuzeyinde yer alır.
Coğrafi konumu: 47 20 Kuzey enlemi, 13 20 Doğu boylamı
Haritadaki konumu: Avrupa
Yüzölçümü: toplam: 83,870 km²
kara: 82,444 km²
su: 1,426 km²
Sınırları: toplam: 2,562 km
Sınır komşuları: Çek Cumhuriyeti 362 km, Almanya 784 km, Macaristan 366 km, İtalya 430 km, Liechtenstein 35 km, Slovakya 91 km, Slovenya 330 km, İsviçre 164 km
Sahil şeridi: 0 km
İklimi: Ilıman kıtasal iklim.
Arazi yapısı: Batı ve güneyinde Alpler, doğu ve kuzey kısımlarda çoğunlukla düzlükler yer alır
Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Neusiedler See 40 m; en yüksek noktası: Grossglockner 6,960 m
Doğal kaynakları: Demir, kereste, magnezit, kurşun, kömür, linyit, bakır, hidro enerji
Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %17
daimi ekinler: %1
otlaklar: %23
ormanlık arazi: %39
diğer: %20 (2005 verileri)
Sulanan arazi: 457 km² (2003 verileri)
Coğrafi not: Kara ile çevrili


Nüfus Bilgileri


Nüfus: 8,192,880 (Temmuz 2006 verileri)
Nüfus artış oranı: %0.09 (2006 verileri)
Mülteci oranı: 1.94 mülteci/1,000 nüfus (2006 tahmini)
Cinsiyet oranı: doğumlarda: 1.05 erkek/kadın
15 yaş altı: 1.05 erkek/kadın
15-64 yaşlarında: 1.01 erkek/kadın
65 yaş ve üzeri: 0.68 erkek/kadın
toplam nüfusta: 0.95 erkek/kadın (2006 verileri)
Bebek ölüm oranı: 4.6 ölüm/1,000 doğan bebek (2006 tahmini)
Ortalama hayat süresi: Toplam nüfus: 79.07 yıl
erkeklerde: 76.17 yıl
kadınlarda: 82.11 yıl (2006 verileri)
Ortalama çocuk sayısı: 1.36 çocuk/1 kadın (2006 tahmini)
HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %0.3 (2003 verileri)
HIV/AIDS - hastalığı olan insan sayısı: 10,000 (2003 verileri)
HIV/AIDS - hastalıklarından ölenlerin sayısı: 100 den az (2003 verileri)
Ulus: Avusturyalı
Nüfusun etnik dağılımı: Avusturyalı %98, Hırvat, Sloven, diğer (Macar, Çek, Slovak, diğer)
Din: Roma Katolikleri %73.6 , Protestanlar %4.7, Müslümanlar ve diğer %21.7
Diller: Almanca (resmi), macarca, slovence, hırvatca
Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri için veriler
toplam nüfusta: %98


Yönetimi


Ülke adı: Resmi tam adı: Avusturya Cumhuriyeti
kısa şekli : Avusturya
Yerel tam adı: Republik Oesterreich
yerel kısa şekli: Oesterreich
ingilizce: Austria
Yönetim biçimi: Federal Cumhuriyet
Başkent: Viyana
İdari bölümler: 9 eyalet; Burgenland, Kaernten, Niederoesterreich, Oberoesterreich, Salzburg, Steiermark, Tirol, Vorarlberg, Wien
Bağımsızlık günü: 1156 (Bavarya'dan)
Milli bayram: Ulusal gün, 26 Ekim (1955)
Anayasa: 1920
Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: AfDB (Afrika Kalkınma Bankası), AsDB (Asya Kalkınma Bankası), AG (Avustralya Grubu), BIS (Uluslararası İmar Bankası), BSEC (Karadeniz Ekonomik İşbirliği) (gözlemci), CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi), CE (Avrupa Konseyi), CEI (Orta Avrupa Girişimi), CERN (Avrupa Nükleer Araştırma Teşkilatı), EAPC (Avrupa - Atlantik Ortaklık Konseyi), EBRD (Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası), ECE (Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu), EIB (Avrupa Yatırım Bankası), EMU (Avrupa Ekonomi ve Para Birliği), ESA (Avrupa Uzay Ajansı), Avrupa Birliği, FAO (Tarım ve Gıda Örgütü), G- 9, IADB (Amerika Bölgesi Kalkınma Bankası), IAEA (Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı), IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), ICC (Milletlerarası Ticaret Odası), ICFTU (Uluslararası Serbest Ticaret Birlikleri Konfederastonu), ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi), IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği), IEA (Uluslararası Enerji Ajansı), IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu), IFC (Uluslararası Finansman Kurumu), IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu), ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü), IMF (Uluslararası Para Fonu), IMO (Uluslararası Denizcilik Örgütü), Intelsat (Uluslararası Telekomünikasyon ve Uydu Örgütü), Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), IOM (Uluslararası Göçmen Teşkilatı), ISO (Uluslararası Standartlar Örgütü), ITU (Uluslararası Haberleşme Birliği), MINURSO (BM Bati Sahra Referandum Misyonu), NAM (ziyaretçi), NEA (Nükleer Enerji Ajansı), NSG, OAS (gözlemci), OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü),OPCW, OSCE (Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü), PCA (Daimi Hakemlik Mahkemesi), PFP (Barış için Ortaklık), UN (Birleşmiş Milletler), UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı), UNDOF (BM Ateşkes Gözlem Misyonu), UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü), UNFICYP (BM Barış Gücü), UNHCR (BM Mülteciler Yüksek Komiserliği), UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü), UNIKOM (BM Irak-Kuveyt Gözlem Misyonu), UNITAR (BM Eğitim Araştırma Enstitüsü), UNMEE (BM Etyopya-Eritre Misyonu), UNMIBH (BM Bosna Hersek Misyonu), UNMIK (BM Kosova Geçici Yönetimi), UNMOT, UNOMIG (BM Gürcistan Gözlem Misyonu), UNTAET (BM Doğu Timor Geçiş Yönetimi), UNTSO (BM Mütareke Gözlem Örgütü), UPU (Dünya Posta Birliği), WCL (Dünya Emek Konfederasyonu), WEU (gözlemci), WFTU (Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı), WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü), WToO (Dünya Turizm Örgütü), WTrO (Dünya Ticaret Örgütü), ZC


Ekonomik Göstergeler


GSYİH: Satın alma Gücü paritesi: 265.8 milyar $ (2005 verileri)
Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %5.2 (2005 verileri)
İş gücü: 3.49 milyon (2005)
İşsizlik oranı: %5.2 (Aralık 2005)
Bütçe: gelirler: 148.6 milyar $; giderler: 154.5 milyar $ (2005)
Endüstri: İnşaat, makine, araçlar ve parçaları, gıda, kimyasallar, kağıt ürünleri, iletişim araçları, turizm
Endüstrinin büyüme oranı: %4.7 (2005 verileri)
Elektrik üretimi: 63.69 milyar kWh (2004)
Elektrik üretimi için kaynaklar: fosil yakıtlar: %29.53
hidro: %67.65
nükleer: %0
diğer: %2.82 (2004)
Elektrik tüketimi: 64.78 milyar kWh (2004)
Elektrik ihracatı: 13.53 milyar kWh (2004)
Elektrik ithalatı: 16.63 milyar kWh (2004)
Tarım ürünleri: Hububat, patates, şeker pancarı, şarap, meyve, süt ürünleri, sığır, domuz, kümes hayvanı
İhracat tutarı: 122.5 milyar $ (2005 verileri)
İhracat ürünleri: Makine ve parça, kağıt ürünleri, l eşyalar, kimyasallar, demir - çelik, tekstil, gıda maddeleri
İhracat ortakları: Almanya %31.2, İtalya %8.7, ABD %5.8, İsviçre %5.2, Fransa %4.2 (2005)
İthalat tutarı: 118.8 milyar $ (2005 verileri)
İthalat ürünleri: Makine ve parça, kimyasallar, l eşyalar, gıda maddeleri
İthalat ortakları: Almanya %45.9, İtalya %6.6, İsviçre %4.5 (2005)
Dış borç tutarı: 510.6 milyar $ (2005 verileri)
Para birimi: Euro (EUR)
Para birimi kodu: EUR
Mali yıl: Takvim yılı


İletişim Bilgileri


Kullanılan telefon hatları: 3.705 milyon (2005)
Telefon kodu: 43
Radyo yayın istasyonları: AM 2, FM 65, kısa dalga1 (2001)
Radyolar: 6.08 milyon (1997)
Televizyon yayını yapan istasyonlar: 10 (2001)
Televizyonlar: 4.25 milyon (1997)
Internet kısaltması: .at
Internet servis sağlayıcıları: 37 (2000)
Internet kullanıcıları: 4.65 (2005)


Ulaşım ve Taşımacılık


Demiryolları: toplam: 6,011 km (167 km elektriklendirilmiş)
Karayolları: toplam: 133,718 km
asfalt: 133,718 km
asfalt olmayan: 0 km (2003 verileri)
Su yolları: 358 km
Boru hatları: doğal gaz 2,722 km; ham petrol 663 km; petrol ürünleri 149 km (2006)
Limanları: Linz, Viyana, Enns, Krems
Hava alanları: 55 (2006 verileri)
 

Benzer Diğer Konularımız !

M
Cevaplar
0
Görüntüleme
2K
Misafir
M
M
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
Misafir
M
M
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
Misafir
M
M
Cevaplar
0
Görüntüleme
2K
Misafir
M
M
Cevaplar
0
Görüntüleme
784
Misafir
M
Geri
Üst