Ayetel kürsinin anlamı nedir?Ayetel kürsünün faziletleri nelerdir?

Uzman SühaN

Administrator
Ayetel kürsinin anlamı nedir?Ayetel kürsünün faziletleri nelerdir?
bu konu;ayetel kürsinin anlamı,ayetel kürsinin faydaları hakkında bilgiler vermektedir


Ayetel kürsi her derde derman nitelikde bir duadır.Ayetel Kürsi okunan eve şeytan giremez. Büyücü sokulamaz. Ayetel Kürsi okumaya devam kişi; hem dünyada hemde ahirette yüce makamlara ulaşır. Günahlardan sakınmaya başlar. Ayetel kürsiyi okuyanın Cesareti artar. Halk arasında sevgi saygısı ve itibarı çoğalır. İstediği makama ulaşır. Hiç kimse ona zarar veremez.Huzura erer. Mevki ve makamı artar.Ayetel kürsinin fazileti hakkında ki tüm detayları konumuzda bulabilirsiniz

ayetelkursi-1b3.jpg

Bismillahirrahmanirrahim.

Allâhü lē ilēhe illē hüvel hayyul kayyûm. Lē te'huzühû sinetüv-ve lē nevm. Lehû mē fis-semēvēti vemē fil ard. Menzellezî yeşfeu indehû illē biiznih. yağlemü mē beyne eydîhim vemē [k]halfehüm velē yühîtûne bişey'im-min ilmihî illē bimē şē'. Vesia kürsiyyu hüssemēvēti vel ard. Velē yeûdühû hifzuhumâ ve hüvel aliyyül azîm
ALLAH… O’ndan başka İlah yoktur. Diridir, Kaimdir. O’nu uyuklama ve uyku tutmaz. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi O’nundur. İzni olmaksızın O’nun Katında şefaatte bulunacak kimdir? O, önlerindekini ve arkalarındakini bilir. (Onlar ise) Dilediği kadarının dışında, O’nun ilminden hiçbir şeyi kavrayıp-kuşatamazlar. O’nun kürsüsü, bütün gökleri ve yeri kaplayıp-kuşatmıştır. Onların korunması O’na güç gelmez. O, pek Yücedir, pek büyüktür.


AYETEL KÜRSİNİN FAZİLETİ

Rasülullah (Sallallahü aleyhi ve sellem) buyurdu ki "Kur'an ayetlerinin en büyüğü ‘Ayet-el Kürsi’dir. Her kim bunu okursa, Allahu Teala bir melek gönderir. O saatten itibaren ertesi güne kadar iyiliklerini yazar, kötülüklerini siler.
Yine Rasülullah (Sallallahü aleyhi ve sellem) buyurdu "Her kim şu ‘Ayet-el Kürsi’yi bir evde okursa muhakkak oradan şeytanlar otuz gün kaçarlar, oraya sihirbaz kırk gece giremez. Ey Ali! onu evladına ve ehline ve komşularına öğret. Ondan daha büyük bir ayet indirilmedi."
Yine Rasülullah (Sallallahü aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu: "Allahu Teala beyaz bir inci yarattı o inciden amberi yarattı. Bu ambere Ayet-el Kürsi’yi yazdı ve izzetine ve kudretine yemin etti ki, her kim bu Ayet-el Kürsiyi öğretirse, hakkını bilirse onun için Allahu Teala cennetin sekiz kapısını açar, dilediğinden girer."
Ebu Musa Eş'ari (Radıyellahu anh) rivayet etti ki Rasülullah (Sallallahü aleyhi ve sellem) şöyle buyurdu: " Allahu Teala Musa (Aleyhisselam) a vahyetti. Her farz namazın peşinden Ayet-el Kürsiyi oku, zira onu her kim okursa, onun kalbini şükredenlerin kalbini yaparım, zikredenlerin lisanını veririm, peygamberlerin sevabını veririm, sıddıkların amelini veririm. Bunun üzerine ancak peygamber veya sıddık veya kalbi imanla dopdolu olan bir kul veya Allah yolunda şehid olmayı dileyen kişi devam eder. Hazreti Ali (Radıyellahu anh) der ki, peygamberimizden minber üzerinde şöyle söylediğini işittim "Her kim Ayet-el Kürsiyi her farz namazın peşin den okursa onu cennete girmekten ancak ölüm men eder. Onun üzerine ancak sıddıklar ve abid olanlar devam eder."
"Her kim Ayet-el Kürsiyi okuyup yatağına gelirse Allahu Teala onu nefsi üzerine, komşusu üzerine, etrafta bulunan komşuları üzerine emin kılar."
Ashabı kiram Kur'an’da en faziletli ayet hakkında müzakere ettiler. Ali (Radıyellahu anh) onlara dedi ki siz Ayet-el Kürsi hakkında ne dersiniz? Sonra şöyle dedi "Rasülullah buyurdu ki, ey Ali! beşerin Efendisi Adem (Aleyhisselam) dır. Arabın efendisi Muhammed (Aleyhisselam) dır. Fakat övünmem. Farisin seyyidi Selman dır. Rumun seyyidi Süheyb'dir. Habeşin seyyidi Bilal'dir. Dağlarını seyyidi Tur'dur. Günlerin seyyidi Cuma günüdür. Kur'anın seyyidi Bakara suresidir. Bakaranın seyyidi Ayetel Kürsidir.
Muhammed İbni Hanefiyye'den rivayet edildi ki, Ayet-el Kürsi nazil olunca dünyadaki bütün putlar ve sultanlar yüz üstü yere düştü. Şeytanlar korkup kaçtı, bazısı bazısı üzerine vuruldu. Hepsi koşup İblisin yanına geldiler. İblis onlara bunun sebebini araştırmalarını emretti. Medine'ye geldiler ve Ayet-el Kürsi’nin indiğini anladılar.

Ayetel Kürsi (40.000) kırkbin melekle nazil olmuştur. Onun sırlarının ve hikmetlerinin haddi hesabı yoktur. Bazı sırlarını ise şöyle sıralayabiliriz.
1- Her türlü murad için, yüz yetmiş (170) kere okunsa iksirdir.
2- Elli (50) kere okuyanlar, rızık, mal, sıhhat sahibi olurlar.
3- Yedi (7) kere Cuma namazından sonra okuyanların duası makbul olur.
4- Gece yarısında iki yüz yirmi beş (225) defa okuyanın dini ve dünyevi her müşkülü hallolur, düşmanları zelil olur.
5- Göğüs illetine mübtela olanlar.(7) tane tuz üzerine (7)şer kere okuyup sabahları aç karına yutsa şifa bulur.
6- Huruf-ı mukatta ile (harf harf) yazılıp suyu bir hastaya içirilip, yedi (7) defa tekrar edilirse yedinciye kadar şifa olunur inşallah.
7- Okunduğu gün veya gecesi, okuyan şeytan şerrinden emin olur.
8- Yedi (7) defa yazılıp bir sandık içine veya kıymetli eşyalar arasına konsa hırsızlardan korunur.
9- Üç (3) defa yazılıp bir sandık içine veya kıymetli eşyalar arasına konsa hırsızlardan korunur.
10- Ölünün kefenine üç (3) defa yazılsa kabir azabından emin olur.
11- Namazdan sonra okuyanların günahları affolur.
12- Gazaba gelenler, hiddetlenenler bu esnada okurlarsa sakinleşirler.
13- Evham ve vesveseliler yedi (7) defa okurlar ise şifadır.
14- Cin tutmuş insan yetmiş (70) kere okunsa iksirdir.
15- Dahili ve ruhani illetlerin geçmesi için misk ve gül suyunda halledilmiş mürekkeple yedi (7) defa yazılıp suya konsa bu sudan üç (3) sabah içilse şifa bulur.
16- Bu tertiple yazılıp yıldıza bir gece bırakıldıktan sonra sabahları içilse aşk delisi olmuş insan kurtulur.


 
M

Melih Güneyli

Forum Okuru
Ben de ayetel kürsiyi çok seviyorum ve de sık sık okuyorum gerçekten çok faydalı bir dua Allah inşallah hepinizin hayırlı dualarını kabul eder.
 
Üst