Bağ-Kur'lulara Yenilikler var.

handanca

handanca

Daimi Üye
Üye
Bağ-Kur'lulara Yenilikler var.
bağkurdaki yenilikler bağkur yasaları bağkur hamilelik bağkurda yenilikler
Bağ-Kur 'lularda yeni haklara kavuşuyorlar. SGK çatısı altında toplanan sigorta kolları Bağ-Kur'lular içinde yenilikler yapıyor.
Bilindiği gibi Kasap, bakkal, manav, berber, terzi, marangoz gibi esnaf ile doktor, mali müşavir, eczacı, diş tabibi gibi serbest meslek sahiplerine eskiden Bağ-Kur’lu denilirdi. Artık bu çalışanlar yeni sistemde 5510 sayılı Kanunun 4-1/b maddesi kapsamında sigortalı sayıldı. Daha önce SSK topluluk sigortasına tabi avukat ve noterler de Ekim 2008 den itibaren 4-1/b sigortası kapsamına alındı. Bağ-Kur’lular yeni düzenlemeyle daha önce faydalanamadıkları birçok hakka kavuştular.

İş kazası ve meslek hastalığı
Artık Bağ-Kur’ lular da SSK’lıların gibi kısa vadeli sigorta kollarından sağlanan iş kazası sigortasından yararlanabilecek. Yaptığı işle ilgili kendi iradesi ve arzusu dışında ortaya çıkan, fiziki, ruhi varlığını ihlal ederek mesleki faaliyetine engel olan veya maluliyetine sebep olan bir olay nedeniyle iş yapamaz duruma düşen sigortalı esnafa durumuna göre geçici veya sürekli iş göremezlik geliri bağlanacak. Bu durumun iş yerinde veya dışında olması önemli değil yürütmekte olduğu işle ilgili olmalı. Tatil günleri veya normal çalışma zamanı dışında, işyerinde işle ilgisi olmayan keyfi davranışlarda bulunurken kaza geçirilmesi durumunda olay iş kazası sayılmayacak. İş kazası dışında Bağ-Kur’lular yaptığı işin niteliğinden dolayı işin yürütüm şartları yüzünden geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal özürlülük hallerine yol açacak meslek hastalığına yakalanmaları halinde de iş göremezlik ödeneğinden yararlanabilecek. Bu şekilde ortaya çıkan bedensel veya ruhsal özrü meslek hastalığı olarak kabul edebilmek için belirli bir süre çalışılmış olması, hastalık veya özrün yürütülen işin sonucu olarak ortaya çıkması ve bu sonucun bedenen ve ruhen sigortalıya zarar vermesi gerekiyor. İş kazası veya meslek hastalığına maruz kalanlar durumu öncelikle o yer yetkili kolluk kuvvetlerine derhal ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na da kazadan sonraki üç işgünü içinde bildirecekler.


Prim borcu bulunmayacak
İŞ kazası, meslek hastalığı halinde geçici iş göremezlik ödeneği, genel sağlık sigortası dahil prim ve her türlü borçların ödenmiş olması şartıyla yatarak tedavi süresince günlük kazancının yarısı, ayakta tedavilerde ise üçte ikisi kadar veya yatarak tedavi sonrası istirahat raporu aldıkları sürede her gün için verilecek.

Doğum yapan kadına ödenek

Doğum yapan ve doğumdan önceki bir yıl içinde adına en az 90 gün prim bildirilmiş olan 4-1/b sigortalısı kadının doğumdan önceki ve sonraki 8’er haftalık sürede çalışmadığı her gün için geçici iş göremezlik ödeneği verilecek.
Ayrıca sigortalı kadının isteği ve hekimin onayı ile doğuma üç hafta kalıncaya kadar çalışılması halinde, sigortalının bu sürede herhangi bir yerde çalışmamış olması şartı ile kullanılmayan beş haftalık süreden doğum sonrasına ilave edilen her gün için ilave geçici iş göremezlik ödeneği verilecek.

Çok eleştirilen yeni sosyal güvenlik düzenlemesinin iyi yönlerinden birisi de Bağ-Kur’luların diğer sigortalıların sahip olduğu hakların çoğuna sahip olması. Bağ-Kur’dan hak sahibi olarak yetim aylığı alan kız çocuklar da evlenme yardımı alabilecek, engelli çocuğu bulunan 4-1/b sigortalı kadının sigortalılık süresinin her yılına üç ay hizmet eklenebilecek ve bu süre aynı zamanda emeklilik yaşından düşülebilecek.

 
Üst