bakımlı el ve ayaklar

M

Misafir

Forum Okuru
bakımlı el ve ayaklar
el tırnak kesimi tırnak kesim şekilleri düzgün kesimi nasıl olmalı küt
Kusursuz ve bakımlı el ve ayaklar, kadın zarafetinin göstergesidir. Peki ya el ve ayakların güzelli i sa lıktan önemli mi? Uzmanlar, el ve ayak hijyenine dikkat edilerek dolaşım bozuklu u mantar ve eklem hastalıkları gibi birçok hastalı ın oluşumunu engellemenin mümkün oldu unu bildirdi.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Ortopedi Ana Bilim Dalı'ndan Ortopedist Dr. Cemal Kazımo lu, İHA muhabirine yaptı ı açıklamada, el ve ayakların insanların dış ortamla sürekli ilişki kurmasını sa layan vücudun çok önemli parçaları oldu unu vurgula****, "Tüm vücut kemiklerimizin sa lıklı olması için her şeyden önce kemik metabolizması için gerekli beslenme şekline özen gösterilmeli ve el-ayak hijyenine dikkat edilmelidir" dedi.

Vücudun tüm yükünü taşıyan ayaklara özel bakım uygulamak gerekti ine dikkat çeken Kazımo lu, bunun özellikle şeker hastaları için hayati öneme sahip oldu unu belirtti. Ayakkabı seçerken ayak anatomisini zorlamayacak rahat ayakkabılar tercih edilmesi gerekti ini ifade eden Ortopedist Dr. Kazımo lu, "Ayak hijyenine yine çok dikkat edilmelidir. Tırnak kesimi düzgün yapılmalıdır. Ayak cildi, mantar ve di er birçok deri hastalıklarına yatkın cilttir. Temiz tutulması çok önemlidir. Aya ı terleten çorap ve ayakkabıları kullanmaktan kaçınarak mantarı engelleyebiliriz. Dolaşımı rahatlatmak için ara sıra bacak elevasyonu yani bacaklarımızı yukarı kaldırarak yapaca ımız egzersizler de faydalıdır" diye konuştu.

Manikür ve pediküre dikkat

Kazımo lu, uygunsuz ortamlarda yapılan manikür ve pedikürden do abilecek rahatsızlıklara karşı da şu uyarılarda bulundu:
"Uygunsuz ortamlarda yapılan manikür ve pedikürden sonra, en sık olarak tırnak yata ı enfeksiyonu görülür. Yeterli sterilizasyonun sa lanmadı ı aletlerin kullanımı, enfeksiyon için zemin hazırlar. Yanlış tırnak kesimine ba lı olarak tırnak batması da gelişebilir. Kısacası, güzelleşmek u runa sa lı ımızdan olmamak için dikkat edilmeli"

Ayak sa lı ı için her şeyden önce sıkı olmayan, rahat ve alçak topuklu ayakkabıların tercih edilmesini isteyen Dr. Kazımo lu, "Ayakkabının tabanı yumuşak olmalı. Ayak numarasına uygun ayakkabı giyilmeli. Kemik şeklini, çok dar ya da çok geniş ayakkabıların bozaca ı unutulmamalı. Aya ı terletebilen spor ayakkabılar çok uzun süre kullanılmamalı. Hijyen açısından da başkalarının ayakkabıları kesinlikle giyilmemeli" dedi.

Ort. Dr. Cemal Kazımo lu, yüksek topuklu ayakkabıların, aya a binen yük da ılımını de iştirdi ini kaydederek, "De işen yük da ılımı, aya ın özellikle birinci parma ında -yani baş parma ında- olmak üzere belli yerlerinde aşırı zorlamalara ve deformiterlerin oluşmasına sebep olur. Bunun sonucunda ise ameliyat gerektiren çeşitli rahatsızlıklar ortaya çıkabilir" diye konuştu.
Ort. Dr. Cemal Kazımo lu, yaşlanmayla birlikte el ve ayaklarda karşılaşılan problemlerle ilgili olarak da şunları söyledi:
"Yaşlanma ile beraber el ve ayaklarda karşılaşılan en sık problem, halk arasında kireçlenme olarak bilinen eklem dejenerasyonudur. Kemik kalitesinin azalmasına ba lı ortaya çıkan bir çok deformite, yaşlılarda sık karşılaşılan durumlardır. Bunların temelinde ise vücudun genel sa lı ı ile ilgili farklı problemler yatmaktadır. Yine de özenli bakım ve do ru ayakkabı seçimi ile bu tür dejenerasyonların bir kısmı önlenebilir"
 
Geri
Üst