Baroya Ve Avukatlara Ayrilacak Yer:

Baroya Ve Avukatlara Ayrilacak Yer:
Madde 50 - Her adalet dairesinde, bölgesinde bulunduğu baro için, her mahkeme salonunda ve icra dairesinde ise avukatlar için ihtiyaca yetecek nitelikte yer ayrılması zorunludur.

(Ek fıkra: 02/05/2001 - 4667/34. md.) Ayrıca her cezaevinde ve kolluk biriminde mesleğin onuruna ve önemine uygun bir görüşme yeri ayrılır. Bu yerlerin bakım ve onarımı ilgisine göre Adalet ve İçişleri Bakanlıklarınca yaptırılır.
 
Thread starter Similar threads Forum Replies Date
*MeleK* Baroya Yazilma Istemi: Avukatlık Hukuku 0
*MeleK* Başka Baroya Nakil: Avukatlık Hukuku 0
Similar threads


Üst