Başlamasi Ve Bitmesi :

*jellibon*

*jellibon*

Daimi Üye
Üye
Başlamasi Ve Bitmesi :
Madde 19 - (Değişik madde: 18/02/1965 - 538/12 md.)

Gün olarak tayin olunan müddetlerde ilk gün hesaba katılmaz. Ay veya sene olarak tayin olunan müddetler ayın veya senenin kaçıncı günü işlemeye başlamış ise biteceği ay veya senenin aynı gününde ve

müddetin biteceği ayın sonunda böyle bir gün yoksa ayın son gününde biter.

Bir müddetin sonuncu günü resmi bir tatil gününe rastlarsa, müddet tatili takibeden günde biter.

Müddet, son günün tatil saatinde bitmiş sayılır.
 

Benzer İçerikler

Üst