Baykal Kent Biyografisi

M

Misafir

Forum Okuru
Baykal Kent Biyografisi
Baykal Kent Hayat?
Baykal Kent Biyografisi


Say?s?sz tüyatro oyunlar?nda ve yine bir çok sinema filminde rol alan usta oyuncu Baykal Kent'in biyografi bilgilerini sizlerle payla??yor ve bir kez daha buradan ona Rahmet diliyoruz.

baykal_kent%20(1)-27.jpg


Baykal Kent 1943 de ?stanbul’da do?du. Sanat hayat?na tiyatro oyunculu?u ile ba?lad?. 1963 y?l?ndan itibaren sinema filmlerinde figüran olarak çal??maya ba?lad?. Baykal Kent Sinemadaki ilk ç?k???n? 70’li y?llar?n ortas?nda yapt?. Daha çok komedi a??rl?kl? filmlerin tombul komi?i olarak yer ald?.Baykal Kent Tiyatro çal??malar?n? da yine ayn? y?llarda devam ettirdi. 25 y?l boyunca Ferhan ?ensoy’un Orta Oyuncular kadrosunda sahneye ç?kt?.

Baykal Kent 1987 y?l?ndan sonra faal sinema çal??malar?n? azaltan Baykal Kent, özel kanallar?n aç?lmas?yla birlikte televizyon showlar? ve komedi dizilerinde çal??maya ba?lad?.

Baykal Kent'in Oynad??? Filmler

?ntikam, Sevimli Franken?tayn, Turhano?lu Çal Hasan, Z?mbala Behçet, Ç?lg?n Ama Tatl?, Deli ?ahin, Kad? Han, Kafes, Kolombo ?akir, Nerde Bele? Orda Yerle?, Paçavra, Selam Meleklerim, Tav?an K?zlar, Yar?ns?z Adam, Yumurtan?n Sar?s?, H?rç?n K?z, Kan, K?z?n? Dövmeyen Dizini Döver, Sarho?, A?a Dü?en Kad?n, S?ms?cak, Yadeller, Arzu, Bacanak, Gazeteci, Helal Sana Recep Abi, Minno?, Patronun K?zlar?, Çile, E?ek ?akas?, Kartal Murat, Bir Damla Ate?, Önce Hayaller Ölür, ?abanc?k, Yasak A?k, Ceza, Dü?künüm Sana, G?rg?r Ali, Kelepçe, Aptal Kahraman, Cehennem Elçileri, Çöl, En Büyük Yumruk, Gizli Kuvvet, Günahkar, Karde?im Benim, Kobra, Ölüme Son Ad?m, Türkiyem, Vah?i Kan, A?latt? Kader, Ba??m Gözüm Üstüne, Dev Kan?, Kalbinden Atma Beni, Orta Direk ?aban, Ü?ütük, Alkol, Anadan Ayr?, Gazino Bülbülü, Gurbetçi ?aban, Para Babas?, Sekreter, Ay I???? Operesyonu, Ödlek, Piyangocu K?z, Tarzan R?fk?, Fosforlu, Kahpe Bizans ve daha birçok filmde oynam??t?r
 

Benzer İçerikler

M
Cevaplar
0
Görüntüleme
2K
Misafir
M
M
Cevaplar
0
Görüntüleme
6K
Misafir
M
M
Cevaplar
0
Görüntüleme
4K
Misafir
M
M
Cevaplar
0
Görüntüleme
4K
Misafir
M
Üst