Bayram namazı nasıl kılınır ?

  • Konbuyu başlatan İslami Yazar
  • Başlangıç tarihi
İ

İslami Yazar

Forum Okuru
Bayram namazı nasıl kılınır ?
Bayram sevinç ve neşe günüdür. Allah her yıl bayramlarda insanlara çeşitli lütuflar da bulunuyor. Akraba ziyareti, çocukları sevindirmek, Ramazan Bayramı'nda bir aylık yasaktan sonra beslenme serbestliği, fıtır sadakası, Kurban Bayramı'nda hac, kurban eti bunlardan sayılabilir.bayram namazı.jpg
Bayram namazı ne zaman kılınmaya başlamıştır?


Bayram namazı hicretin 1. yılında emredilmiştir. Enes (ra) şöyle rivayet eder: Resulullah (sas) Medine'ye gelince, Medinelilerin tatil yaptığı iki gün vardı. Hz. Peygamber bu iki günün özelliğini sorunca, Eshab-ı kiram: Cahiliye döneminde biz bu iki günde bayram yapardık dedi. Bunun üzerine Allah'ın Resulü şöyle buyurdu: Allah o iki günün yerine size bundan daha hayırlısını bildirdi. Biri Kurban Bayramı, biri de Ramazan bayramıdır.


Bayram namazı nasıl kılınır?


Bayram namazları iki rekattır. Cemaatle ve sesli kılınır. Ezan ve kamet okunmuyor. İmam iki rekat Ramazan ve Kurban bayramı namazına, cemaat da bayram namazına, uydum hazır olan imama diye niyet eder. Allahü ekber" diyerek iftitah tekbiri alınır ve eller bağlanır. İmam ve cemaat birlikte gizli Sübhaneke duasını okur, sonra imam yüksek sesle, cemaat çok zayıf Allahuekber diyerek üç defa tekbir getirir. Her tekbirde eller yukarı kaldırılır sonra her tekbir arasında Subhanallah denecek kadar durulur.


Üçüncü tekbirin arkasından yine eller kapatılarak imam içinden Eûzü Besmele den sonra sesli Fatiha ve bir miktar Kur'an okur. Olağan dönemlerde namaz kıldırıyor gibi, sesli Allahuekber diyerek rükû ve secdeler yapılır, cemaat da tekbir alarak imama uyar. Sonra tekbir alınarak ikinci rekâta kalkılır. İmam içinden Bismillah dedikten sonra Fatiha ve Kur'an'dan bir miktar okur. Rükuya gitmeden önce tekrar üç kez eller kaldırılarak ilk rekatta olduğu gibi tekbir alınır, bundan sonra yine imam sesli, cemaat da yavaştan Allahu Ekber diye tekbir alarak rükû ve secdeler eder. Sonra oturarak Tahiyyat, Salli, Barik ve Rabbena duaları okunarak, imam ve cemaatin iki tarafa selam vermesi ile namaz sona erer.

Böyle olunca, bayram namazlarının her rekatında üç ek tekbir alınmış olur ki, bu tekbirleri söylemek önemlidir. Hanefiler dışındaki diğer mezheplere göre bu tekbirler her rekatta kıraatten önce edilir. İmam Malik ve İmam Ahmed bin Hanbel göre birinci rekatta altı, ikincide beş tekbir, İmam Şafeiye göre ise birincide yedi, ikincide ise beş tekbir alınır. İmam bayram namazından sonra minbere çıkarak oturmadan hutbeye başlar. Cuma namazındakı gibi iki hutbe okur. ( Allahü ekber, Allahü ekber, Lâ ilâhe illallahu vallahu ekber )


Allahü ekber ve lillâhil-hamd tekbiri ile başlanır. Cemaat da bu tekbirleri imamla beraber okur. İmam Ramazan Bayramı hutbesinde cemaate fıtır sadakası, Kurban bayramı hutbesinde ise kurban ile teşrik tekbirleri hakkında bilgi verir. Cuma hutbelerinde sünnet olan şeyler bayram hutbelerinde de sünnettir. Mekruh olanlar bunlarda da mekruhtur. Selam ve dua ile
 
İ

İslami Yazar

Forum Okuru
Bayram namazının hükmü nedir?

Bayram namazlarının emir olunması Kitap, Sünnet ve icma ile sabittir. Kur'an-ı Kerim'de: Rabbin için namaz kıl ve kurban kes buyurulur. Bu ayetteki namazdan maksat kurban bayramı namazı ve kurbandır.

Resulullah'ın (sas) iki bayram namazını da kıldırmıştır. Hz. Peygamberin ilk kıldırdığı bayram namazı Ramazan bayramı namazı olmuştur.

Ebu Said el-Hudrî'den şöyle denildiği rivayet edilmiştir: Resulullah (sas) Ramazan ve Kurban bayramı günlerinde Musallaya çıkardı. İlk yaptığı iş, namaz kıldırmak olurdu. Sonra namazdan ayrılarak insanlar saflar halinde iken onlara karşı dönerek öğüt, emir verir, sadaka verin! - Derdi. En çok kadınlar sadaka verirdi. Ayrıca Hz. Peygamber bayram namazlarını ezan ve kamet kıldırırdı.
 
İ

İslami Yazar

Forum Okuru
Hanefilere göre bayram namazlarının geçerli olması için gereken şartlar hutbe hariç cuma namazının şartları ile aynıdır. Sadece hutbe cuma namazında geçerlilik şartı olduğu halde bayram namazında sünnettir. Ayrıca hutbe cuma namazında namazdan önce, bayramda ise namazdan sonra okunur. Ayrıca cuma namazının hükmü farz-ı ayn olduğu halde, bayram namazının hükmü önemlidir.
Hanbelî mezhebinde esas görüşe göre bayram namazı farz-ı kifaye, Şafii ve Malikilere göre ise müekked sünnettir. Şafi mezhebine göre bayram namazının cemaatle kılınması daha faziletlidir. Fakat tek başına hutbe olarak da kılınabilir. Buna göre yolcu ve kadınlar da bu namazı tek başına kılabilirler.
Bayram namazının ilk vakti güneşin ufuktan bir veya iki mızrak boyu kadar yükseldiği zaman. Bu vakitte güneşin doğmasından yaklaşık 50-55 dakika sonra başlar ve öğle namazından öncesine kadar devam ediyor.
 
İ

İslami Yazar

Forum Okuru
Namaza geç yetişen kimse ne yapmalıdır?


Bayram namazlarının birinci rekâtının rukusuna olan ve imama uyan kimse, bu rükua varmak ümidi varsa, gizlice ayakta iken iftitah tekbiri ile üç kez ek tekbirleri alarak rükûa gider. Rükuya yetmeyeceğini düşünürse iftitah tekbirinden hemen sonra rükû'a gider. Bayram tekbirleri önemli olduğu için rükudayken ellerini kaldırmadan alır içinden der. İmam kalkınca tekbirleri bitirmese de kalkar. Bu durumda geride kalan tekbirler onun üzerinden düşer. İmam ile alacağı tekbirlerde imama uyar, kendi mezhebine uymasa bile eksik veya fazla tekbir almaz. Ancak imamın aldığı tekbir Eshab-ı kiramdan nakledilen miktarı aşarsa, bu takdirde imama uyması gerekmez.


Bayram namazlarının ikinci rekatına yetişen kimse birinci rekatı kazaya kalınca Besmele, Fatiha ve ek sureden sonra bayram tekbirlerini alır. Bu şahıs ulaşmadığı rekatta kendi kendine alacağı tekbirlerin sayısında kendi mezhebine uyar. Çünkü bu kişi kaza yaptığı kısmı kendiliğinden kılmalıdır.

Bayram namazı ile cenaze namazı üstüste düşerse geri bayram namazı kılınır, hutbeden önce de cenaze namazı kılınabilir.
 
İ

İslami Yazar

Forum Okuru
Bayram namazına yetişemeyen kimse


Bayram namazına yetişemeyen kimse kendi başına bayram namazı kılamaz. Dilerse dört rekat nafile namaz kılar. Bu da Duha namazının yerine geçer. Kurban bayramı namazını geciktirmeden, Ramazan bayramı namazını ise biraz geciktirerek kılmak müstehabdır. Bayram namazları bir şehirde, Namazgah kılınabilir gibi birkaç camide de kılınabilir.


Bayram günü yapılacak faziletli ameller


Bayram günlerinde erken kalkmak, guslederek misvaklanmak, parfüm sürterek güzel elbiseler giymek, Allah'ın nimetlerine şükür ederek sevinmek, karşılaştığı mümin kardeşine karşı güler yüzlü olmak, daha çok sadaka vermek, bayram gecelerini ibadetle uyanık geçirmek müstehaptır. Ramazan bayramında bayram namazından önce hurma gibi tatlı bir şey yemek, Kurban bayramında ise bayram namazından önce bir şey yememek müstehaptır.
 
Üst