Bebeğim olmuyor diyenler buraya işte size Zekeriya a.s ın duası

hatiss

hatiss

Yeni Üye
Üye
Bebeğim olmuyor diyenler buraya işte size Zekeriya a.s ın duası
çocuk olması için dua,bebek olması için dua
dua-3dd.jpgZekeriya a.s ın duası bebek isteyenler için:


''Rabbi hebli min ledünke zürriyeten tayyibeten inneke semi'ud dua.,,

(Rabbim bana tarafından hayırlı bir nesil bağışla şüphesiz sen duayı hakkıyla işitensin amin.)

Ayrıca MERYEM SURESİ 5 ve 6.ayetler ve Kenzül arş duası sürekli okunmalı ve HACET NAMAZI KILINMALIDIR..
Ey Rabbimiz! İkimizi de sana teslim olanlardan kıl; soyumuzdan da sana boyun eğen (müslüman) bir ümmet meydana getir; bize ibadet yer (ve usûl)lerini göster, (kusurlarımızı affedip) tövbemizi kabul buyur. Çünkü sen, tövbeleri çokça kabul eden ve çok merhamet edensin."
Bakara Suresi – 128
Orada Zekeriyya, Rabbine (şöyle) dua etti: "Ya Rabbi! Bana kendi katından çok temiz bir nesil (çocuk) bahşet. Muhakkak ki sen duayı hakkıyla işitensin"
Ali İmran Suresi – 38
Sizi bir tek nefisten (Âdem'den) yaratan, (gönlü) onunla huzur bulsun diye eşini de O'(nun özünden/cinsi)nden var eden O'dur. (Âdem) eşi (Havva) ile birleşince o hafif bir yük yüklendi (hamile kaldı), bir müddet bununla geçti. (Gebeliği) ağırlaşınca ikisi de, Rab'leri olan Allah'a: "Eğer bize düzgün/kusursuz bir çocuk verirsen andolsun ki, mutlaka şükredenlerden olacağız" diye dua ettiler.
Zekeriyya'yı da (hatırla!) Hani o Rabbine: "Rabbim! Beni tek başıma (evlatsız) bırakma, gerçi (vermesen de) sen, varislerin en hayırlısısın" diye niyaz etmişti. Enbiya Suresi – 89"Ey Rabbim! Bana iyilerden (salih evlat) lütfet!" diye dua etti.
Saffat Suresi – 100


Allah c.c. isteyen herkese evlad nasib etsin inşAllah...
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
hatiss

hatiss

Yeni Üye
Üye
HER SABAH MUTLAKA OKUNMALI BEBEK İSTEYENLER İÇİN DİLEK DUASI..BU DUAYI DA BİR ARKADAŞIM TAVSİYE ETMİŞTİ:dua-7a.jpg


Dilek duaSI:
Bismillahirrahmanirrahim.
estagfirullah 3 defa.
ya melciü ve ya meazi ve ya ilahi ve ya halıki ve ya razıki ente hasbi ente rabbi ente bike min ezeli ve tevekkeltü aleyke ebeden fi külli emeli ve ıtemedtü ledeyke min zahiri ve batıni ve men yerci an cenabike ve tevesseltü ileyke en in katea ve saili bi kavlikel kerim ve emmes saile fela tenhar.
ve tevessattü ila zalikel bil vesiletil kübra.ve bi habibikel azami muhammed mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve fatımatüz zehra ve aliyyül mürteza vel haseni vel hüseyni ve ehli beytihil mücteba vel enbiyai ve ashabihim türran vel evliyai vel evtadi vel aktabi ven nukai cemian.vel melaiketil ve men hüve ehli zalike küllen.ya hayyu ya kayyum ya zel celali vel cemali vel kemali vel ikram bi rahmetike ya erhmerrahimin ya ekramel ekremin ve ya mucibes sailin istecib ya rabbi istecib ya rabbi istecib ya rabbel azim.
ve bi esmaikel ulya ve bi esmaike fi ehillai vel ulemai ve bi esmaikelleti yestecabü bihedduai ve bi esmaikelleti yedribu bihi şeyün fil ardı ve la fissemai ve bi esmaikelleti dea bihel enbiyai vel evliyai ve bi esmaikelletiyektesibü biherrıdaü ve bi esmaikelleti yüsırrü bihil eshıyai ve bi esmaikelleti yünalü bihellikai ve bi esmaikelleti yensarifü fil fenai vel bekai en tutiye mesulatit dünyeviyyeti vel uhreviyyeti ve en tebadüni fiddareyni min külli şerrin ve en teveffikani fil alemeyni li külli hayrin ve en tecalni min esadissüadai -yarabbi(4 defa)-ya allah(4 defa)ya hu ya rabbel aleminallahüme salli ala seyyidina muhammedin ve alihi ve ashabihi fi külli şüunike bi adedi malumatike ebedel ebedi min sübhane rabbike rabbil izzeti amma yesifun ve selamün alel mürselin vel hamdülilahi rabbil alemin .allahümme yessir umuri ümmeti muhammedin ve lena veli abaina bi hüsnil hatimeh.


Bu dua şeyh abdurrahman sami (k.s)hazretlerinin evradı mukarrebin duasıdır.her ne niyetle okunursa mutlaka kabul olundugunu hatta defalarca denediklerini ..asla bosa cıkmadıgını..önemli bir dilek ve hacet için 7 defa okumanın yeterli oldugunu ..okuyanların memnun kalıp bütün talep ve dileklerine kavusacaklarını ve bir cok manevi hastalıklara şifa oldugunu her gün zikir maksadıyla bir defa okumalarını tavsiye buyurmustur...peygamberimizin vee hli beytin sadatın kiramın şeyh abdurrahman samininde ruhuna ve cümle velilerin ruhunada ve şehitlerin ruhunada el fatiha..okuyun....allah butün hacetlerimizi reva eylesin...amin..benide duadan unutmayın..
 
Moderatör tarafında düzenlendi:

Benzer İçerikler

Üst