Beraat Kandili Namazı kılınışı

M

Misafir

Forum Okuru
Beraat Kandili Namazı kılınışı
Beraat Kandili Namaz? k?l?n???
Beraat Kandili k?l?nan NamazMerhaba Sevgili Melek'ler... Bu sayfam?zda sizlerle ve tüm bizi ziyaret eden misafirlerimiz ile Beraat Kandili namaz? k?l?n??? hakk?nda bilgiler payla??yoruz."Yâ Rabbî, niyet ettim senin r?zâ-i ?erîfin için namaza. Beni afv-? ilâhîne, feyz-i ilâhîne mazhar eyle. Kasvet-i kalbden, dünya ve âhiret s?k?nt?lar?ndan halâs eyleyip süedâ defterine kaydeyle, Allâhü Ekber' diyerek niyet edilir.

K?l?n???

Her rek'atte Fâtiha-i ?erîfeden sonra 10 ?hlâs-? ?erîf okunur

?ki rek'atte bir selâm verilerek 100 rek'atte tamamlan?r

Her rek'atte 100 ?hlâs-? ?erîf okumak sûretiyle 10 rek'at olarak da k?l?nabilir.

(Hz. Allâh'?n HÛ ism-i ?erîfinin ebced hesâb?na göre adedi olan) 11 ?ey, (TÂHÂ'n?n ebced hesâb?yla adedi olan) 14 kere okunur. (TÂHÂ Resûlullah (s.a.v.) Efendimiz'in ismidir.

?sti?fâr-? ?erîf: 14 kere
Salevât-? ?erîfe: 14 kere
Fâtiha-i ?erîfe (besmeleyle): 14 kere
Âyetü'l-Kürsî (besmeleyle): 14 kere
Lekad câeküm...' (besmeleyle): 14 kere14 kere 'Yâsîn' dedikten sonra 1 Yâsîn-i ?erîf
?hlâs-? ?erîf (besmeleyle): 14 kere
Kul eûzu birabbil-felak...' (besmeleyle): 14 kere
Kul eûzu birabbin-nâs...' (besmeleyle): 14 kere
"Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-az?ym."

14 kereSalevât-? ?erîfe (Salât-? Münciye okumak efdaldir): 14 kere
.
"Allâahümme salli alâa seyyidinâa Muhammedin ve alâa âali seyyidinâa Muhammedin salâaten tünciinâa bihâa min cemî'?l-ehvâali ve'l âafâat. Ve takd?y lenâa bihâa cemî'alhaacâat ve tütahhirunâa bihâa min cemî'?s-seyyi'âat ve terfeunâa bihâa ?ndeke a'led-derecâat ve tübelli?unâa bihâa aksa'l gaayâat. Min cemî'?l-hayrâti fi'l-hayâati ve ba'del-memâat. ?nneke alâa külli ?ey'in kadiyr."Mânâs?:
Allâh'?m, Efendimiz Muhammed'e ve ehl-i beytine bizi bütün korku ve âfetlerden kurtaraca??n, bütün ihtiyaçlar?m?z? gönderece?in, bütün günahlar?m?zdan temizleyece?in, nezdindeki derecelerin en yücesine yükseltece?in, hayatta ve ölümden sonra bütün hay?rlar?n nihâyetine ula?t?raca??n ?ekilde râhmet eyle. Muhakkak sen her ?eye kaadirsin.


Bunlardan sonra duâ yap?l?r.

5- Berâat Gecesi, bu gecede hiç olmazsa bir Tesbih Namaz? k?l?n?r.
 
Üst