Beraat kandilinin faziletleri

  • Konbuyu başlatan İslami Yazar
  • Başlangıç tarihi
İ

İslami Yazar

Forum Okuru
Beraat kandilinin faziletleri
“Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik” hitab-ı izzetine nail olan Peygamber Efendimiz (s.a.v.) nasıl ki hatemü’l-enbiya yani peygamberlerin sonuncusu ise, tüm insanlara ve cinlere bir hidayet rehberi olarak gönderilen Kur'an-ı Kerim de semavi kitapların sonuncusudur. Kur'an-ı Kerim’in gönderilişinin iki safhası vardır. Birinci safhaya inzal, ikinci safhaya tenzil denilmektedir.beraat kandili.jpgİnzal bir defada ve topluca vuku’ bulmuştur. Tenzil ise yirmi üç senede ve tedricî olarak meydana gelmiştir. İşte birinci safha olan inzal safhası Şaban-ı Şerifin 15. gecesinde cereyan etmiştir. Kur'an-ı Azimü’ş-Şân bu gece Levh-i Mahfuz’dan sema-i dünyaya toplu olarak indirilmiştir. Bu gecenin ismi Beraat Gecesi’dir. Beraat kelimesi “iki şey arasında alaka olmaması; kişinin bir mesuliyetten kurtulması” gibi manaları ifade eder. Şaban-ı Şerif’in 15. gecesinde Allah-ü Tealâ’nın affı ve mağfireti ile Müslümanlar günah mesuliyetinden kurtulduğu için bu geceye Beraat Gecesi denmiştir.

Cenab-ı Hak, Duhan Suresi’nde şöyle buyurmaktadır: “Hâ-Mîm. Kitab-ı Mübîn’e yemin olsun ki, biz onu mübarek bir gecede indirdik. Şüphesiz biz inzar edici-korkutucuyuz. O bir gecedir ki her hikmetli iş, o gecede ayırd edilir.” İkrime (r.a.) Hz.’nin de aralarında bulunduğu bazı müfessirler, “Ayet-i kerime’deki mübarek bir gece ifadesinden maksat Beraat Gecesi’dir” demişlerdir. Tefsirlerde bu gecenin dört ismi olduğu ifade edilmiştir. Bunlar, Leyle-i Mübareke, Leyle-i Rahmet, Leyle-i Berâe ve Leyle-i Sak isimleridir. Allah-ü Tealâ bu gece mü’min kullarına beraat yazdığı için bu isimler verilmiştir.

Rivayet olunduğu üzere kıblenin Mescid-i Aksâ’dan, Kabe-i Muazzama istikametine çevrilmesi hicretin ikinci yılında ve Beraat Gecesi’nde vuku’ bulmuştur. Yine zemzem suyunun bu gecede bariz bir şekilde çoğalması da adet-i ilahiye’dendir.

Bu geceye mahsus beş haslet vardır: Birincisi, ayet-i kerimeyle sabit olduğu üzere hikmetli her işin bu gecede ayırt edilmesidir. Bu ayet-i kerime şu şekilde tefsir olunmuştur: “Hikmetli her mühim iş, yahut muhkem, sağlam olması lazım gelen işler bu gecede tedbîr ve tevzî olunur. İcra edilmek üzere hususi bir surette ayrılır, yazılır. Gelecek seneye kadar kulların rızıkları, ecelleri ve sair umuru yazılır, ayırd edilir. Bunların Levh-i Mahfuz’dan istinsahına bu gece başlanır, Kadir Gecesi bitirilir.” İkincisi, bu gecede yapılan ibadetin çok faziletli olmasıdır.


Zira Peygamber Efendimiz (s.a.v.) bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır: “Kim bu gece yüz rekat namaz kılarsa Allah-ü Teala ona yüz melek gönderir. Otuzu ona cenneti müjdeler, otuzu cehennem azabından teminat verir, otuzu da ondan dünya afâtını defeder. On melek ise ondan şeytanın hilelerini defederler.” Üçüncüsü, bu gecedeki rahmet-i ilahiye’nin büyüklüğüdür. Zira Peygamber Efendimiz (s.a.v.) “Allah-ü Teala Şabanın on beşinci gecesi dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve Benî Kelb kabilesinin koyunlarının kılları sayısından daha fazla kişiyi affeder.” buyurmuşlardır. Dördüncüsü, mağfiret-i ilahiye’nin hasıl olmasıdır. Bu hususla alakalı olarak bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır: “Şaban’ın ortasında gece ibadet ediniz, gündüz oruç tutunuz. Allah-ü Teala o gece güneşin batmasıyla dünya semasına tecelli eder ve fecir doğana kadar şöyle nida buyurur: ‘Yok mu benden af isteyen, onu affedeyim. Yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim. Yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet ihsan edeyim.” Beşincisi, bu gece Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e ümmetinin tamamına şefaat izni verilmesidir. Çünkü rasül-i zî-şân Efendimiz, Şaban’ın 13. gecesi ümmeti hakkında şefaat niyaz etti. Bunun üzerine kendisine ümmetinin üçte birine şefaat izni verildi. 14 gece yine niyazda bulundu ve ümmetinin üçte ikisine şefaat izni verildi. On beşinci gece ise ümmetinin tamamına şefaat salahiyeti ihsan edildi

Bu mübarek kandili ihyâ etmek, feyzinden istifâde edebilmek için o gece Tesbih Namazı, kazâ namazları ve nâfile namazlar kılmalı, tevbe-i istiğfar etmeli, Kur’ân-ı Kerîm okumalıdır. Ayrıca bu geceye mahsus olan ve kılınması ehemmiyetle tavsiye olunan yüz rek’atlik HAYIR NAMAZI vardır

bu namazı kılan kimse, o sene içersinde irtihal ederse şehitlik mertebesine nâil olacaktır. Bu namazların kılınış şekilleri takvim yapraklarında ve dua kitaplarında mevcuttur. Selam ve dua ile.
 
Melis ank

Melis ank

Aktif Üye
Üye
Beraat kandilinin benim için yeri çok farklı.Gelişi bayram gibi .Dört gözle bu mübarek günün gelmesini bekliyorum. Yapılan ibadet söylenmez ama Beraat kandilini oruç ve bol ibadetle geçiriyorum. Sabah ezanına kadar uyumuyorum. Hepimizin hayatının şekillendiği bir gece. Böyle bir gece kaçırılırmı hiç ? Bu faydalı bilgiler için teşekkür ederim hocam Allah razı olsun.
 
D

Dilan syfi

Forum Okuru
Berat kandilinde gerçekten kaderimiz baştanmı yazılıyor ? Berat kandilinde hangi ibadetleri yapmalıyız? Berat kandilinde nasıl namaz kılmalıyız? Kılcağaımız namaza nasıl niyet etmeliyiz ? Yardımcı olursanız sevinirim.
 
İ

İslami Yazar

Forum Okuru
Yarın akşam Şaban ayının 15'inci gecesi yani Berat Gecesidir. Bu gecede hiç olmazsa bir Tesbih Namazı kılınır.
Berat gecesinde kılınması tavsiye edilen “Hayır namazı” vardır. 100 rekatlik bu namazı kılan kimse o sene ölürse, şehitlik mertebesine nâil olur. Namaza şöyle niyet edilir:
Yâ Rabbi, niyet ettim senin rızâ-yı şerîfin için namaza. Beni aff-ı ilahine, feyz-i ilahîne mazhar eyle. Kasvet-i kalbden, dünyâ ve âhiret sıkıntılarından halâs eyleyip saîdler defterine kaydeyle.” Allâhü Ekber.
Her rek'atte Fâtiha’dan sonra 10 İhlâs-ı şerîf okunur iki rekatte bir selam verilerek 100 rekaate tamamlanır.
Namazdan sonra; (Allâhü Teâlâ'nın “Hû” ism-i şerîfinin ebced hesabına göre değeri 11 ve Resûlullah Efendimizin (s.a.v.) isimlerinden “Tâhâ”nın ebced hesâbıyla değeri de 14 olduğu için), aşağıdaki 11 şey 14’er adet okunur.
1. İstiğfâr: 14 kere,
2. Salevât-ı şerîfe: 14 kere,
3. Fâtiha-i şerîfe (Besmeleyle): 14 kere,
4. Âyetü'l-Kürsî (Besmeleyle): 14 kere,
5. Tevbe Sûresi’nin son 2 âyeti olan “Lekad câeküm...” (Besmeleyle): 14 kere,
6. 14 kere “Yâsin, Yâsin...” dedikten sonra 1 Yâsîn-i şerîf. (Yâsîn-i Şerîfte 7 zâhirî, 7 bâtınî “mübîn” vardır, böylece o da 14 olur.)
7. İhlâs-ı şerîf (Besmeleyle): 14 kere,
8. Felak Sûresi (Besmeleyle): 14 kere,
9. Nâs Sûresi (Besmeleyle): 14 kere,
10. “Sübhânellâhi ve'l-hamdü lillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber velâ havle velâ kuvvete illâ billâhi'l-aliy-yi'l-azîm”: 14 kere,
11. Salevât-ı şerîfe (Salat-ı Münciye okumak daha fazîletlidir): 14 kere okunur ve dua edilir.

Bu yüz rekat namazı kıldıktan sonra fırsatımız olursa Kaza namazaları da kılabiliriz.
 
Melis ank

Melis ank

Aktif Üye
Üye
Allah razı olsun bizi aydınlatığınız için;Rabbim bu değerli geceleri dolu dolu geçirmeyi tüm müslümanlara nasip etsin.
 
Sevimli cadı

Sevimli cadı

Daimi Üye
Üye
berat kandili.png


Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. Beraat kandiliniz mübarek olsun..
 
İ

İslami Yazar

Forum Okuru
Sakın bu geceye ilişkin yanlış düşünme!
Sen, sadece bu gecede yapacağın ibadetle cehennemden beraat etmeyeceksin / edemezsin. Sen, bu gece alacağın karar doğrultusunda bundan sonraki ömrüne vereceğin yön ile beraat edeceksin. Zira nice beraat gecesi tövbe eden kişi vardır ki, ertesi gün tövbesini bozmuş, berat nişanını yırtmıştır. Tıpkı şartlı salıverilen mahkûm gibi. Nice salınan mahkûm, ertesi gün işlediği suçla tekrar kodesi boylamıştır.
Bu gece bir karar verme gecesi;
Günah dolu bir yaşama devam mı yoksa pişman olup yol yakınken Hakk'a dönmek mi?
İbadetleri aksatmaya devam mı yoksa ibadetleri düzenli ve bilinçli bir şekilde yapmaya dönmek mi?
En yakınlarından başlayarak kul hakkını dikkate alan bir yaşam mı yoksa Allah'tan korkmaz, kuldan utanmaz bir yaşama devam mı?
Sorumluluklarının farkına varıp bunları üstlenmek mi yoksa vurdumduymaz bir yaşantıya devam mı?
Rabbim, bu gecemizi beraatimizin başlangıcına vesile eylesin.
 
Melis ank

Melis ank

Aktif Üye
Üye
Tabi kişi duasında ısrarcı olduğu gibi tövbesinde de istikrarlı olmalı.Yoksa dua ettim günahım silindi yarın devam edeyim olmaz. Aslında sadece kandillerde değil hergün tövbe ve dua etmeliyiz. Yarına sağ çıkacağımızın garantisi yok. Hala nefes alabiliyorsak öbür tarafa göçemeden günahlarımızı telafi etmeliyiz. Yorumunuz için teşekkür ederim hocam.
 

Benzer İçerikler

yağmur_damlası
Cevaplar
4
Görüntüleme
1K
yağmur_damlası
yağmur_damlası
İ
Cevaplar
7
Görüntüleme
1K
İslami Yazar
İ
M
Cevaplar
0
Görüntüleme
1K
Misafir
M
Üst