"Bilimsel inceleme yarışması 2008"

PaSikA

Yeni Üye
Üye
"Bilimsel inceleme yarışması 2008"
Etik duyarlık ve güvenilirlik arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışma birinci oldu.
Deloitte Academy tarafından, üniversite öğrencilerinin ekonomik ve sosyal konularda araştırma yapmasını teşvik etmek amacıyla düzenlediği Bilimsel İnceleme Yarışması’nın sonuçları açıklandı. Ana teması “Etik Yaşam ve İş Dünyası” olarak belirlenen yarışmaya yurtiçi ve yurtdışındaki üniversitelerden öğrenciler yoğun bir ilgi gösterdi. Deloitte Academy’nin iş, üniversite ve medya dünyasının tanınmış isimlerinden oluşturduğu jüri,birinciliği, Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Yüksek Lisans öğrencisi Alp Eren Akyüz’ün “Yöneticilerin, çalışanların ve müşterilerin gözünde, iş ilişkisi kurulan kurumların etik duyarlılığının şirket güvenilirliğine olan etkisi” başlıklı araştırmasına verdi.
12 Mart 2009, İstanbul – Deloitte Academy tarafından üniversitelerin lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri arasında gerçekleştirilen Bilimsel İnceleme Yarışması’nın sonuçları 11 Mart 2009 Çarşamba günü düzenlenen bir ödül töreniyle açıklandı. Üniversite öğrencilerini, ekonomik ve sosyal konularda araştırma yapmaya teşvik etmek; insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele gibi konularda fikir üretmeye yönlendirmek amacıyla ilk defa düzenlenen yarışmanın bu yılki konusu “Etik Yaşam ve İş Dünyası” olarak belirlenmişti.
Yarışma için 26 Eylül 2008 tarihine kadar yapılan başvurular arasında jüri üyeleri tarafından yapılan değerlendirme sonucu Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü Yüksek Lisans öğrencisi Alp Eren Akyüz’ün çalışması birinciliğe değer görüldü. Akyüz’ün bilimsel araştırması “Yöneticilerin, Çalışanların ve Müşterilerin Gözünde İş İlişkisi Kurulan Kurumların Etik Duyarlılığının Şirket Güvenilirliğine Olan Etkisi” başlığını taşıyor.
Yarışmada ikincilik ödülünü ise “Sosyal Sorumluluk İlkelerinden 10 Emir’e” başlıklı çalışmasıyla İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi, İşletme Bölümü Doktora öğrencisi Ahmet Menteş aldı. Yarışma birincisi 6.000 TL, ikincisi ise 3.000 TL para ödülünün sahibi oldular.
Deloitte Academy’nin “Etik Yaşam ve İş Dünyası” konulu bilimsel inceleme araştırmasına gelen çalışmaları, özgünlük, konunun açık ve yalın bir şekilde anlatımı kriterlerine göre değerlendiren jüri iş, medya ve üniversite dünyasının seçkin isimlerinden oluşuyor. Deloitte Academy Bilimsel İnceleme Yarışması Jürisi Borusan Holding CEO’su Agah Uğur, Doğuş Holding CEO’su Hüsnü Akhan, Yapı Kredi Bankası CEO’su Tayfun Bayazıt, Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi Dekanı Nakiye A. Boyacıgiller, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Güven Alpay, Hürriyet Gazetesi Yazarı Erdal Sağlam, Business Week Genel Yayın Yönetmeni Serdar Turan, Deloitte Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Levent Yaveroğlu ve Deloitte Türkiye Denetim Ortağı ve Etik Lideri Sibel Türker’den oluşuyor.

Yarışma sonuçlarını değerlendiren Deloitte Türkiye Denetim Ortağı ve Etik Lideri Sibel Türker şunları söyledi:
“Bu yarışma, tüm dünyada şirketlerde etik skandalların arttığı, ahlaki bir çöküntü yaşandığı yolunda endişelerin doğmaya başladığı bir dönemde daha da önem kazandı. Güzel ve ilginç çalışmalar gönderildi ve değerlendirmeye alındı. Bu çalışmalar toplumun bu alanda şirketlerden beklentisinin ne denli yüksek olduğunu ve genç akademisyenlerin konuya ne denli yaratıcı pencerelerden bakabildiklerini gösterdi. Deloitte Türkiye olarak bu alandaki çalışmalarımızı sürdüreceğiz ve ülkemizde etik standartların uluslararası düzeyde olması için çaba göstereceğiz.”
Deloitte Academy Genel Müdürü Kuğu Alper ise Deloitte Academy olarak üniversitelerle işbirliğine ve ortak projelere büyük önem verdiklerini vurgulayarak şöyle devam etti:
“Bilimsel inceleme yarışmamız bu yönde atılmış önemli bir adım oldu. Üniversite öğrencilerinin ekonomik ve sosyal konularda araştırma yapmasını teşvik amacıyla düzenlediğimiz yarışma son derece başarılı oldu. Ortaya çıkan yaklaşım ve fikirlerin, ekonomisi hızla gelişen ülkemizde kurumsallaşmanın ve etik yaklaşımların güçlenmesine değerli katkılarda bulunacağına inanıyorum.”
İş ortakları kurumsal algıyı etkiliyor
Deloitte Academy’nin Etik Yaşam ve İş Dünyası Bilimsel İnceleme Yarışması’nın birincisi Alp Eren Akyüz’ün araştırması kurumun iç ve dış görünümünde etik tutumun nasıl yansıdığını saptamayı hedefliyor. Akyüz, çalışmasının önsözünde “Bu araştırmanın esas amacı, iştirakleri nedeniyle isimleri birlikte anılan kurumların, etik ilkelere sadık kalmalarının önemini ve birbirleri üzerindeki etkilerini; yöneticilerin, çalışanların ve müşterilerin bakış açısından yansıtmaktır” ifadesini kullanıyor.
Araştırma kapsamında yöneticilere, çalışanlara ve müşterilere anket soruları gönderilerek görüşleri alındı ve sonuçlar değerlendirildi. Anketin birinci kısmında yöneticilere kendi kişisel etik anlayışları ve şirketlerinin etik değerlere bağlılığı üzerine sorular yöneltildi. İkinci kısımda ise iş ortaklığı kurulan diğer kurumlardaki etik duyarlılık seviyesi ve bunun kendi kurumlarına etkisi üzerine sorular yer aldı.
Araştırma sonucunda, yöneticiler ve çalışanlar için etik değerlere bağlı iş ortaklarıyla yapılan işbirliklerinin daha verimli ve başarılı olduğu ortaya çıktı. Müşteriler ise iş ortaklarının etik değerlere bağlı olmasına değer verirken, bunun şirketin kendi etik değerlerinin de bir göstergesi ve geliştiricisi olduğu yorumunu yaptılar.
Küresel ilkeler uygulansın
Sosyal sorumluluk konusunu ele alan ve yarışma ikincisi olan araştırma ise, küresel ilkelerin temelini oluşturan ahlak, iş ahlakı ve sosyal sorumluluk kavramları ile bu kavramların evrimini inceliyor. “Sosyal Sorumluluk İlkelerinden 10 Emir’e” başlıklı çalışma küresel ilkelerin daha yaygın ve etkin kullanımı için önerilerde bulunuyor.
Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler sözleşmesine taraf olan şirketler arasındaki ilişkinin yasal ve etik bir temele oturtulması gereğini öne süren araştırmaya göre, küresel ilkeleri oluşturan on madde, şirketlerin uyması gereken temel ahlak kurallarına denk düşüyor.
 
Üst