1. Kayıtsız Üye

  Kayıtsız Üye Forum Okuru

  Bir memur kaç kez heyet raporu alabilir ?

  Konu, 'Soru-Cevap' kısmında Kayıtsız Üye tarafından paylaşıldı.

  Merhabalar arkadaşlarım memurum ve sorunlu bir hamilelik yaşıyorum. Çalıştığım hastahanenin politikası gereği ancak bir ay heyet raporu alabildim. Acaba kaç kez heyet raporu alabiliyorum. teşekkürler.
   
 2. Kayıtsız Üye

  Kayıtsız Üye Forum Okuru

  657 sayılı Devlet Memurları Kanunun “Hastalık ve refakat izni” başlıklı 6111 sayılı Kanunla değişik 105 inci maddesinde “Memura, aylık ve özlük hakları korunarak, verilecek raporda gösterilecek lüzum üzerine, kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı hâlinde onsekiz aya kadar, diğer hastalık hâllerinde ise oniki aya kadar izin verilir.
  Memurun, hastalığı sebebiyle yataklı tedavi kurumunda yatarak gördüğü tedavi süreleri, hastalık iznine ait sürenin hesabında dikkate alınır.

  Bu maddede yazılı azamî süreler kadar izin verilen memurun, bu iznin sonunda işe başlayabilmesi için, iyileştiğine dair raporu (yurt dışındaki memurlar için mahallî usûle göre verilecek raporu) ibraz etmesi zorunludur. İzin süresinin sonunda, hastalığının devam ettiği resmî sağlık kurulu raporu ile tespit edilen memurun izni, birinci fıkrada belirtilen süreler kadar uzatılır, bu sürenin sonunda da iyileşemeyen memur hakkında emeklilik hükümleri uygulanır.

  Bunlardan gerekli sağlık şartlarını yeniden kazandıkları resmî sağlık kurullarınca tespit edilen ve emeklilik hakkını elde etmemiş olanlar, yeniden memuriyete dönmek istemeleri hâlinde, niteliklerine uygun kadrolara öncelikle atanırlar.

  Görevi sırasında veya görevinden dolayı bir kazaya veya saldırıya uğrayan veya bir meslek hastalığına tutulan memur, iyileşinceye kadar izinli sayılır.

  Hastalık raporlarının hangi hallerde, hangi hekimler veya sağlık kurulları tarafından verileceği ve süreleri ile bu konuya ilişkin diğer hususlar, Sağlık, Maliye ve Dışişleri Bakanlıkları ile Sosyal Güvenlik Kurumunun görüşleri alınarak Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir.

  Ayrıca, memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, üç aya kadar izin verilir. Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır.” hükmü yer almaktadır.

  Anılan hüküm uyarınca; “Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” 22/08/2011tarihli ve 2011/2226 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek 29/10/2011tarihli ve 28099 sayılı Resmi Gazate’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

  Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinde hastalık raporlarını düzenleyecek hekim ve kurullar, raporlara dayalı hastalık izin süreleri ve raporların hastalık iznine çevrilmesi hususları düzenlenmiş bulunmaktadır.

  Söz konusu Yönetmeliğin “Hastalık raporlarının verilmesi” başlıklı 5 inci maddesinin (1) inci fıkrasında “Memurların hastalık raporlarının, 5510 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatında belirtilen usûl ve esaslar çerçevesinde kendilerini tedavi eden kurum tabipliği, aile hekimliği veya SGK ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları tarafından düzenlenmesi esastır.” denilmektedir.

  Diğer taraftan, mekur Yönetmeliğin “Hastalık izni verilmesi” başlıklı 7 maddesinin (6) ncı fıkrasında “Hastalık izni verilebilmesi için hastalık raporlarının, geçici görev ve kanunî izinlerin kullanılması durumu ile acil vakalar hariç, memuriyet mahallindeki veya hastanın şevkinin yapıldığı sağlık hizmeti sunucularından alınması zorunludur.” hükmü bulunmaktadır.

  Anılan Yönetmelikte; Devlet memurunun tedavisini olacağı kurumu 5 inci maddedeki hekim veya kurumlardan olmak şartıyla kendisinin belirlemesi esas olup bunun dışında belirleme yapan düzenlemeye rastlanılmamıştır.

  Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar uyarınca; memuriyet mahallinde olmak ve Yönetmeliğin 5 inci maddesi uyarınca SGK ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucularında tedavi olarak bu SGK ile sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları tarafından düzenlenmesi kaydıyla istediğiniz yerde tedavi olabilir ve bu hizmet sunucuları hakkınızda sağlık kurulu raporu düzenleyebilirler. Sorunuzda da belirttiğiniz üzere birden fazla defa, heyet raporu alabilirsiniz. 1 kere heyet raporu alınabileceği yönünde bir düzenleme bulunmamaktadır.

  Belirtilen esaslara uyularak alınan raporların hastalık iznine çevrilmesi gereklidir.
   
Bir memur kaç kez heyet raporu alabilir ? konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. kaç kez

  kaç kez

  Kaç kez gittim senden. yanılgılar yalnız yaşanırdı ve sen her zamankinden daha çok yoktun. sensizliğin hiçbir türüne alışamadığımı bilirdin, ama yoktun. her zamankinden daha çok yoktun ve benim sana vurulduğumda kesilmemiş cezalara karşı nasıl savunmasız olduğumu bilirdin. ... kaç kez gittim senden. yine sana döndüm, her defasında sana döndüm, zemherilerde yere düşürülmüş bir çiçek kadar...
 2. kaç kez....????

  kaç kez....????

  Hayatınızda kaç kez; birini hiçbir zaman sizin olamayacağını bildiğiniz halde, karşılık beklemeden, bir an bile vazgeçmeden sevdiniz? Kaç kez; ona her bakışınızda canınız yandığı içiniz titrediği halde, gözlerinizi ondan alamadınız, yeşilliklerinde kayboldunuz? Kaç kez; sabaha kadar gözünüzü kırpmayıp bir çıkış yolu aradınız ama her defasında duvara tosladınız? Kaç kez; yalvardınız...
 3. bir insan günde kaç kez göz kırpar

  bir insan günde kaç kez göz kırpar

  bir insan günde kaç kez göz kırpar bir insan ortalama günde kaç kez göz kırpar insanlar dakikada kaç kez göz kırpar görme duyumuz olan gözümüzün günde kaç kere kıptığımızı bilmek istermisiniz. Bir insanın günlük göz kırpma sayısı uyanık kaldığı saat ile orantılıdır. Fakat bir ortalama verecek olursak günlük beş bin ile on bin arasında değişir. Kesin bir sayı söylemek mümkün değildir.
 4. Aksaray Tüketici Hakları Hakem Heyeti Telefonu kaç

  Aksaray Tüketici Hakları Hakem Heyeti Telefonu kaç

  Selam arkadaşlar aranızda Aksaray Tüketici Hakları Hakem Heyeti Telefonu numarasını bilen varsa lütfen bana acil tarafından Aksaray Tüketici Hakları Hakem Heyeti Telefonu kaç yazsın.
 5. Heyet Raporu Nasıl Alınır?

  Heyet Raporu Nasıl Alınır?

  Genellikle devlet memuriyetlerinde ve bazı özel sektör işlerinde adaylardan istenen belgelerden biri de heyet raporudur. Bazen de çalışan olarak uzun süreli (20 gün ve üzeri) istirahatlar için gerekli bir durumdur heyet raporu almak. Tabi ki bu işin de bir yolu yordamı var. Heyet raporu nasıl alınır tüm detaylar yazımızda.. Birden fazla uzman hekimin kişinin çeşitli yönlerden sağlık durumunu...

Sayfayı Paylaş