gebe
 1. Misafir

  Misafir Forum Okuru

  Biriyle çıkmak günah mı ?

  Konu, 'Faydalı Bilgiler' kısmında Misafir tarafından paylaşıldı.

  biriyle çıkmak günah mı biriyle çıkmak sevgiliyle dokunmak günah mı aşık olmak günah mı gibi merak ettiğiniz tüm bilgiler burada arkadaşlar. Az önce yine bir misafirimiz sormuş; Biriyle çıkmak ona dokunmadığın halde günah mı diye... Biz de biriyle çıkmak günah mı diye araştırma yaptık ve sevgiliye dokunmak günah mı sevgili olmak günah mı diye bilgiler topladık ve aşık olmak günah mı diyede araştırma yaptık sizler için Melek'ler.
  [​IMG]

  Sual: Günah işlememek şartı ile birini sevmekte mahzur var mıdır?

  CEVAP
  Sevgi, insanın elinde olmayan bir duygudur İffeti, yani namusu korumak ve günah olan işlerden kaçmak şartı ile birisine karşı sevgi duymakta mahzur yoktur Hatta iffetini koruyarak sevgisini gizlemek çok sevaptır Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
  (Aşkını gizleyip, iffetini muhafaza ederek ölen şehiddir) [Hakim, Hatib]

  (Aşkını gizleyip, iffetini muhafaza ederek, sabredenin günahlarını, Allahü teâlâ affedip Cennetine koyar) [İbni Asakir]

  Demek ki, dinimizde iffeti muhafaza etmek ve sevgisi sebebiyle günah işlememeye sabretmek, çok sevaptır Çünkü genel olarak sevgi insanı kör ettiği için, insanın kendisini günah işlemekten alıkoyması zordur Zor olan işleri başarmanın sevabı da büyük olur Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
  (Ümmetimin üstün olan kimseleri, aşk belasına maruz kalınca iffetini muhafaza edenlerdir) [Deylemi]

  İffetlinin eşi de iffetlidir
  İmam-ı Gazali hazretleri buyuruyor ki:
  (Aklı dinlemeyen, en çok ona isyan eden şehvettir İnsanların, başkalarının ayıplamaları gibi sebeplerle bu şehvetten kaçınmaları faydalı ise de, büyük sevap alamazlar Fakat günah işlemek için bütün imkanlara sahipken, ortada hiçbir korku yok iken, sırf Allah rızası için, Allah’tan korktuğu için şehvetine esir olmazsa, ona mani olursa, en büyük fazilete kavuşur Bu derece sıddıklar, şehidler makamıdır)
  Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
  (Haya, iffet, dile hakimiyet ve akıl, imandandır Böyle kimselerin ahiret arzusu çoğalır, dünya hırsı azalır Cimrilik, müstehcenlik, çirkin sözlülük, hayasızlıktan, nifaktan ileri gelir Böylelerinde dünya hırsı çoğalır, ahiret arzusu azalır) [Beyheki]

  Erkekler, iffetsiz olursa, yakınları da kötü yola düşebilir Peygamber efendimiz, (Siz iffetli olursanız, kadınlarınız da iffetli olur) buyurdu (Taberani)

  İbni Neccarın bildirdiği (Zina eden, aynı şeye maruz kalır) mealindeki hadis-i şerif, iffetli olmayanın yakınlarının da, iffetsiz olabileceğini göstermektedir İffetli olmaya gayret eden bunu başarır (İffetli olmak isteyeni Allahü teâlâ iffetli kılar) hadis-i şerifi buna delildir (Hakim)

  Gayrı meşru işler, dünyada insan için yüzkarasıdır Ahirette ise, azabı çok şiddetlidir “Ben ölmem” veya “Cehennem ateşi bana zarar vermez” diyen varsa, dilediği kötülüğü işlesin! Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
  (Dünya için, dünyada kalacağın kadar çalış! Ahiret için, orada sonsuz kalacağına göre çalış! Allahü teâlâya, muhtaç olduğun kadar itaat et! Cehenneme dayanabileceğin kadar günah işle!) [Eyyühel veled]
  Öleceğine inanan ve öldükten sonra başına gelecekleri düşünen, kötülük işleyebilir mi?

  İffetli olmak için
  İnsana en büyük zarar, kötü arkadaştan gelir Kötü arkadaşlarla düşüp kalkan, kılavuzu karga olan nasıl her zaman temiz olabilir?

  İyi insanlarla beraber olan kimse, bir müddet onlar gibi iyi iş yapmasa bile, onların yanında kötülük edemez Hadis-i şerifte, (İnsanın dini arkadaşının dini gibidir) buyuruluyor (Tirmizi)

  Şu halde yapılacak iş, arkadaşlık edilen kimselere dikkat etmek ve kötü arkadaşlardan uzak durmaktır Namuslu, iffetli yaşamak isteyene cenab-ı Hakkın bunu nasip edeceği din kitaplarında yazılıdır Bir hadis-i şerifte buyuruldu ki:
  (İffet talep edeni, Allahü teâlâ iffetli kılar) [Hakim]

  İffetli olan, aile efradının da iffetli olmasını ister Onları da kötülükten korur Kendisi kötü olursa, bir gün çoluk çocuğu da Allah saklasın kötü yollara düşebilir Çocuklarının iffetsiz olmasını hangi ana-baba isteyebilir?

  Çocuklara iyi örnek olmak gerekir Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
  (İffetli olursanız, kadınlarınız da iffetli olur Ana-babanıza ihsan ederseniz, çocuklarınız da size ihsan eder!) [Taberani]

  (Kötülükten korunmak için, nikahlı yaşamak ve iffetli olmak gerekir) [İbni Asakir]

  Asaletin önemi
  Asalet, diğer hasletlerle birlikte olursa kıymetlidir Herkes Âdem aleyhisselamdan gelmiştir Her iyi kimsenin çocukları iyi olur, her kötünün çocukları da kötü olur diye bir kaide yoktur

  Hz Âdem’in ve Hz Nuh’un oğlunun biri kâfir olmuştur Nuh aleyhisselam ile Lut aleyhisselamın hanımı kâfir idi Ebu Cehil kâfirinin oğlu ise, insanların en üstünlerinden, yani sahabi idi Peygamber efendimizin öz amcası Ebu Leheb kâfir idi

  Ana-babanın günahkâr olmasından dolayı, çocukların da iyi bir insan olamıyacağı anlamını çıkarmak çok yanlıştır Allahü teâlâ, kötüden iyi, iyiden kötü yaratır Kur'an-ı kerimde birkaç yerde, (Ölüden diri, diriden ölü çıkarır) buyuruyor (Aİmran 27)

  İslam âlimleri bu âyet-i kerimeyi açıklarken, (Kâfirden müslüman, müslümandan kâfir yaratır) buyurmuşlardır Bunun için, soyundaki kimselerin kötü olması, kendisinin de kötü olacağını asla göstermez Hepimiz Âdem aleyhisselamdan geldik Dinimizde ırk üstünlüğü yoktur Allah indinde üstünlük ancak takva iledir (Allah indinde en üstününüz, Ondan en çok korkanınızdır) buyuruluyor (Hucurat 13)
  [Takva ehli olmak, Allah’tan korkup dinin emirlerine uymak ve yasak ettiklerinden kaçmak demektir]

  Güzel huy bir asalettir
  Muteber olmayan bir kitapta diyor ki:
  (Asalet olmayınca, verilen terbiyenin fazla tesiri olmaz Bakırı ne kadar silip parlatsanız, üç gün sonra gene kararmaya başlar Suni parlaklık kısa bir zaman devam edebilir Altın hiçbir zaman pas tutmaz Silmezseniz bile parlaklığını yine muhafaza eder Şu hadise, asaletin ne kadar önemli olduğunu açık bir şekilde göstermektedir)

  Kitap muteber olmadığı gibi, bu fikir de, Kur'an-ı kerime ve hadis-i şeriflere aykırıdır
  Bir kimse, asil bir aileye mensup olmasa da, güzel huylu ise, dindar ise, onun için güzel huyu ve dindarlığı asaletten çok kıymetlidir Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
  (Güzel huy gibi asalet olmaz) [İMace]
  (Kadın, malı, güzelliği, asaleti ve dindarlığı için nikah edilir Sen dindar olanı seç ki, maddi ve manevi nimete kavuşasın!) [Buhari]

  Nasihat ile asaletsiz insan da terbiye edilebilir Onun için Kur'an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki:
  (Nasihat et, nasihat müminlere elbette fayda verir) [Zariyat 55]

  Asaletsiz olanı da terbiye etmek mümkün olmasaydı, Peygamber efendimiz, (Ahlakınızı güzelleştirin) buyurur muydu? (İbni Lal)

  Hazret-i Lokman’a sordular:
  - Edep, asalet, mal ve ilimden hangisi daha üstündür?
  - Edep asaletten, ilim maldan hayırlıdır
  Oğlu, HzLokmana sorar:
  - En iyi haslet nedir?
  - Dindar olmaktır
  - Peki babacığım, bu haslet iki olursa?
  - Dindarlık ve mal sahibi olmak
  - Üç olursa?
  - Dindarlık, mal ve haya
  - Dört olursa?
  - Dindarlık, mal, haya ve güzel ahlak
  - Beş olursa?
  - Dindarlık, mal, haya, güzel ahlak ve cömertliktir
  - Altı olursa?
  - Oğlum, bu beş haslet kimde olursa, o kimse takva ehli, temiz bir kimsedir, Allahü teâlânın dostudur, şeytandan uzaktır

  İffetin önemi
  Allahü teâlâ, insan neslini devam ettirmek için, erkek ve kadınları birbirlerine cazip kılmıştır Aynı zamanda, bu duygu karşısında, insanları dünyada çetin bir imtihana tâbi tutmuştur Bu imtihanı kazanan, dünya ve ahiretin kahramanıdır İnsanların iyi veya kötülüğü, daha çok iffet işinde belli olur

  Allahü teâlâ, Kur'an-ı kerimin birçok yerinde, iffetini koruyabilene, büyük mükafatlar vaat etmiş, iffetini korumayana da, Cehennem azabını göstermiştir Allahü teâlâ, iffetsizleri, adam öldüren bir katil ile bir tutmaktadır Müminlerin vasfını anlatırken de buyuruyor ki:
  (Müminler, namazlarını huşu içinde kılar, boş, lüzumsuz şeylerden yüz çevirir, zekatlarını verir, iffetlerini korur, emanet ve ahidlerine riayet eder) [Müminun 1-8]

  İffetsiz olan, Allah katında günahkâr, halkın yanında da itibarsızdır Bir namussuzun toplumdaki iyilerin yanında itibarı [saygınlığı], bir köpeğin itibarı kadar yoktur Zengin ve çok güzel bir kadın, eğer iffetsiz ise, itibarsızdır Fakir ve namuslu bir kadın ise, her zaman itibarlıdır, saygıya layıktır

  Dünyadaki pek çok rezaletler, cinayetler, kavgalar, kıskançlıklar, özetle bütün fenalıklar, iffetsizlik yüzünden meydana gelmektedir İnsanların pek çoğu, iffetsizliğin kötülüklerini bildikleri halde, kendilerini bu kötü yollara sapmaktan alıkoyamaz Bu kuvvetli duygu karşısında, insanları alıkoyacak çareler vardır Bu; terbiye ve ahlak meselesidir

  Allah’tan korkan bir insan iffetsiz olamaz O halde, çocuklarımıza Allah korkusunu öğretmeye çalışmak, bizim için en başta gelen görev oluyor Allahü teâlâdan korkmak için, Allah’ı iyi bilmek lazımdır Allah’ı bilmek için, Onun büyüklüğünü ve sıfatlarını öğrenmek zorundayız Allahü teâlâyı hiç düşünmeyen bir topluluk için, Allah korkusuna sahip olmak kolay değildir Allahü teâlâdan korkmak da, bir bilgi, bir çalışma ve bir gayret işidir Durup dururken, Allah korkusu meydana gelmez Dinin emir ve yasaklarına riayet edene kolay gelir

  Özellikle büyük şehirlerde iffet işi tehlikeli bir yoldadır Bir genç kızın, kendi başına yalnız kendi aklı ve anlayışı ile iffetini muhafaza etmesi, cidden güçtür O genç kız, eğer biraz da güzelse, hatıra ve hayale gelmeyen tehlikelerle çevrilmiş demektir Bu tehlike, okulda, yollarda, otobüste, komşularda, hatta evinin içinde, telefonda, internette yakasını bırakmaz

  Kızlarımız, tehlikeler karşısında aciz bir mahluk olarak, ahlaksızların elinde bir oyuncak olmamalıdır Bu devirde herkesten, her yerde ona zarar gelebilir Bu zarar, onun parasına, puluna değil, şeref ve haysiyetinedir Paraya olan zarar telafi edilebilir Manevi zarar, yerine konamaz Ahlaksızların içinde genç kız için şerefle yaşamak çok güçtür İffetli bir kız, diğer bazı kızlar gibi, flört yapmaya heveslenmemeli Bu tehlikeli bir tecrübedir Esasen flörtle yapılan evlilik, çok zaman mutluluk getirmez

  İffeti muhafaza için, gençleri zamanında evlendirmeli, iffeti zedeleyecek yerlerden uzak durmalıdır Gençliğin hakkı adı altında çeşitli eğlenceler, genç kızı elde etmek için birer tuzaktır Bunun tuzak olduğuna inanmayan bir kız, tuzağın içine düştükten sonra, aklı başına gelir Fakat iş işten geçmiştir Tuzağın görünüşteki cazibesine kapılan kızlar, erkeklerin elinde çabucak birer oyuncak hâline gelir Kendine güvenen bir kız bile, onların karşısında sonuna kadar dayanamaz Yakışıklı bir erkeğin aldatıcı gülümsemesi karşısında, yenilebilir Artık o kız, tuzağa düşmüştür O tuzaktan kurtulan pek az veya hiç yoktur Halbuki, o tuzak dediğimiz eğlence yerlerine gitmemek daha kolay bir iştir (Göz görmeyince, gönül katlanır) diye bir atasözü vardır Oraya gitmeyen bir genç kız, oranın tehlikesinden kurtulmuş olur Giderse, kurtulması zordur

  İffet; bir genç kızın veya kadının, değer biçilemeyen bir mücevheridir Bu mücevheri ele geçirmek için, Allahü teâlâdan korkmayan her erkek bütün şeytanlığını kullanır Ele geçirdikten sonra, maksadına erişmiştir Artık o, mücevherlikten çıkmış, âdi bir taş olmuştur Sokağa atılıverir Bu alışverişte, erkek, bir namus hırsızı, kadın ise, mücevherini çaldırmış, bir zavallıdır
  Resulullah efendimiz buyurdu ki:
  (Bir kızın küfvünü [dengini] bulunca, hemen evlendiriniz!) [Tirmizi]

  Görülüyor ki, kadını, kızı küfvüne, yani dengine vermek gerekir
  Küfv, erkeğin soyda, malda, din işlerinde ve şerefte kadına uygun olması demektir

  Küfv demek, zengin olmak, maaşı çok olmak demek değildir Küfv olmak, erkeğin salih müslüman olması, namaz kılması, içki içmemesi, yani İslamiyet’e uyması ve nafaka kazanacak kadar iş sahibi olması demektir Erkeğin, yalnız zengin olmasını, apartman sahibi olmasını isteyenler, kızlarını felakete sürüklemiş, Cehenneme atmış olurlar Kızın da namaz kılması, başı, kolu açık sokağa çıkmaması gerekir

  Namuslu olmanın önemi
  İffet, yani namus ne kadar önemli ise, namussuzluk da o kadar kötüdür Namusun önemi hakkındaki hadis-i şeriflerin birkaçı şöyledir:
  (İyi bilin ki, namusunu koruyana Cennet vardır) [Hakim]
  (Zinadan korunan müslüman Cennete girer) [Beyheki]

  (Kötülükten korunmak için, nikahlı yaşayın ve iffetli olun!) [İbni Asakir]
  (Başkasının karısını kızını ayartan bizden değildir) [Hakim, İAhmed]

  (Bir kadın, beş vakit namazını kılar, namusunu korur, kocası ile iyi geçinirse, dilediği kapıdan Cennete girer) [İ Hibban]

  (Şu altı şeyi yapanın Cennete girmesine kefilim: Doğru konuşan, verdiği sözü yerine getiren, emanete riayet eden, namusunu koruyan, gözlerini haramdan sakınan, ellerini kötülükten çeken) [İAhmed]

  (Haya on kısımdır Dokuzu kadında, biri erkektedir) hadis-i şerifinde de bildirildiği gibi, kadınların hayası erkeklerden çoktur Öyle olmasaydı, çok çirkin işler meydana çıkardı Din düşmanları bunu bildikleri için, daha çocukken kadınlardan hayayı kaldırmaya çalışıyorlar Hayasız bir toplum meydana getirmeye çalışıyorlar Müslüman kadını hayalı olmaya devam etmelidir Hadis-i şerifte, (Haya güzeldir, fakat kadında daha güzeldir) buyuruldu (Deylemi)
  kaynak:Mumsema

   
 2. Kayıtsız Üye

  Kayıtsız Üye Forum Okuru

  Selamun Aleykum

  Konuda Konu açmış gibi olacak ama ben mesela birini çok seviyorum günah işlemeden onunla çıkabilecek miyim ?
   
 3. Kayıtsız Üye

  Kayıtsız Üye Forum Okuru

Biriyle çıkmak günah mı ? konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. biriyle çıkmak ona dokunmadığın halde günah mı?

  biriyle çıkmak ona dokunmadığın halde günah mı?

  biriyle çıkmak ona dokunmadığın halde günah mı? neden?
 2. kaş aldırmak günah mı

  kaş aldırmak günah mı

  kaş aldırmak günah mı arkadaşlar bu konuda dini bilgisi olan kızlar bana cevap yazarsa sevinirim.
 3. tırnak yemek günah mı

  tırnak yemek günah mı

  kızlar ben tırnağımı yemeden asla ama asla yapamıyorum duramıyorum. Bu yeme alışkanlığını yaşayan başka arkadaşlarımız var mı ? birde tırağımızı yersek günah oluyomu mu ve neden tırnak yiyiyoruz
 4. İntihar Etmek Günah mı?

  İntihar Etmek Günah mı?

  intihar günahmı intiharın dinimizdeki yeri, cana kıymak günahmı Allah yarattığı kuluna bir can vermiştir. Günü ve zamanı geldiğinde ise o canı yine Allah alacaktır. Bazı insanlar girdikleri psikolojik sıkıntılardan dolayı kendi elleri ile intiharı seçerek hayatlarına son verirler. Oysa dinimizde intihar etmek çok büyük bir günahdır... Konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler sizlerle... Hayat,...
 5. Aşık olmak günah mı?

  Aşık olmak günah mı?

  Sual: Günah işlememek şartı ile birini sevmekte mahzur var mıdır? CEVAP Sevgi, insanın elinde olmayan bir duygudur. İffeti, yani namusu korumak ve günah olan işlerden kaçmak şartı ile birine karşı sevgi duymakta mahzur yoktur. Hatta iffetini koruyarak sevgisini gizlemek çok sevaptır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: (Aşkını gizleyip, iffetini muhafaza ederek ölen şehittir.) [Hakim, Hatib]...

Sayfayı Paylaş