Borçlunun Ailesinden Birinin ölümü Halinde:

Borçlunun Ailesinden Birinin ölümü Halinde:
borçlunun ölümü
Madde 52 - Karısı yahut kocası ve kan ve sıhriyet itibariyle usul veya füruundan birisi ölen bir borçlu aleyhindeki takip, ölüm günü ile beraber üç gün için talik olunur.
 
Üst