Etiketler:
 1. Kayıtsız Üye

  Kayıtsız Üye Forum Okuru

  Borçlunun başka dosyadaki takip alacağına haciz konulması

  Konu, 'Soru-Cevap' kısmında Kayıtsız Üye tarafından paylaşıldı.

  İyi çalışmalar. Borçlumuzun bir başka icra dosyasından alacaklı göründüğü UYAP'ta öğrendik. Bu alacağa haciz koymak için yazılması gereken müzekkere örneğinin neler içermesi gerektiği konusunda yardımcı olursanız sevinirim. Teşekkürler
   
 2. TİTAN

  TİTAN Forum Okuru

  En kısa zamanda bir hukukçuyla irtibata geçmelisiniz.Örnek teşkil etmesi bakımından aşağıdaki müzekkere örneğini inceleyebilirsiniz..
  6.İCRA MÜD YRD  İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE
  ...........................

  İlgi :

  Alacaklı ................................................Vekili Av ................”a orada yapılacak icra giderleri hariç olmak üzere ........................................................TL ödemeye borçlu bulunan
  1-
  2-
  3-
  yukarıdaki isimleri yazılı bulunan borçluların iş bu borçlarından dolayı gösterilecek adreslerdeki menkul ve g.menkul mallarının haczi ile menkul mallarının muhafaza altına alınmasına g.menkul mallarının tapu kayıtlarına haciz konulmasına üçüncü kişilerdeki hak ve alacakları üzerine haciz konulmasına gerekirse kapalı yerlerin çilingir marifetiyle açılmasına borçlu adına kayıtlı bulunan vasıtaların trafik kayıtlarına haciz konulmasına ve trafikten men”i için ............................Trafik denetleme şube müdürlüğüne müzekkere yazılmasına borçluların.................................... faaliyet gösteren tüm bankalardaki doğmus ve doğacak hak ve alacaklar ile borçlu adına gelecek havaleler üzerine haciz konulmasına gerekirse orada bulunan ve güvenlikten kim sorumlu ise bunlardan yardım alınmasına alacaklı vekilinin talebi veçhile karar verilmiştir.
  Karar gereğinin ifası ile neticeden müdürlüğümüze bilgi verilmesi rica olunur......./....../.........
   
 3. TİTAN

  TİTAN Forum Okuru

  En kısa zamanda bir hukukçuyla irtibata geçmelisiniz.Örnek teşkil etmesi bakımından aşağıdaki müzekkere örneğini inceleyebilirsiniz..
  6.İCRA MÜD YRD  İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE
  ...........................

  İlgi :

  Alacaklı ................................................Vekili Av ...........”a orada yapılacak icra giderleri hariç olmak üzere ........................................................TL ödemeye borçlu bulunan
  1-
  2-
  3-
  yukarıdaki isimleri yazılı bulunan borçluların iş bu borçlarından dolayı gösterilecek adreslerdeki menkul ve g.menkul mallarının haczi ile menkul mallarının muhafaza altına alınmasına g.menkul mallarının tapu kayıtlarına haciz konulmasına üçüncü kişilerdeki hak ve alacakları üzerine haciz konulmasına gerekirse kapalı yerlerin çilingir marifetiyle açılmasına borçlu adına kayıtlı bulunan vasıtaların trafik kayıtlarına haciz konulmasına ve trafikten men”i için ............................Trafik denetleme şube müdürlüğüne müzekkere yazılmasına borçluların.................................... faaliyet gösteren tüm bankalardaki doğmus ve doğacak hak ve alacaklar ile borçlu adına gelecek havaleler üzerine haciz konulmasına gerekirse orada bulunan ve güvenlikten kim sorumlu ise bunlardan yardım alınmasına alacaklı vekilinin talebi veçhile karar verilmiştir.
  Karar gereğinin ifası ile neticeden müdürlüğümüze bilgi verilmesi rica olunur......./....../.........
   
Borçlunun başka dosyadaki takip alacağına haciz konulması konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. Dosya

  Dosya

  Dikkatli yorumlanması gerekir. Geçmişi ve geçmişte yapılanları simgeler. Dosyanın rengi, temizliği ve içindekiler de çok önemlidir.
 2. Takip

  Takip

  Rüyada biri tarafından takip edildiğinizi görmek; sonu iyi olmayan ve sizi çok üzecek bir aşk yaşayacağınıza işarettir.
 3. Dosya Tutmak:

  Dosya Tutmak:

  Madde 52 - Avukat, üzerine aldığı her iş yahut yazılı mütalasına baş vurulan her husus hakkında düzenli dosya tutmak zorundadır. Avukat, kendisi tarafından yazılan veya taslağı yapılan her belgeyi imzalamakla yükümlüdür.
 4. Işlerin Stajiyer Veya Sekreterle Takibi, Dava Dosyalarinin Incelenmesi Ve Dosyadan ör

  Işlerin Stajiyer Veya Sekreterle Takibi, Dava Dosyalarinin Incelenmesi Ve Dosyadan ör

  Madde 46 - (Değişik madde: 02/05/2001 - 4667/32 md.) Avukat, işlerini kendi sorumluluğu altındaki stajyeri veya yanında çalışan sekreteri eliyle de takip ettirebilir, fotokopi veya benzeri yollarla örnek aldırabilir. Avukatın onanmasını istemediği örnekler harca tabi değildir. Avukat veya stajyer, vekaletname olmaksızın dava ve takip dosyalarını inceleyebilir. Bu inceleme isteğinin...
 5. Haciz

  Haciz

  haczin yenilenmesi takibin yenilenmesi - TALEP MÜDDETİ Madde 78 - (Değişik madde: 03/07/1940 - 3890/1 md.) Ödeme emrindeki müddet geçtikten ve borçlu itiraz etmiş ise itirazı refolunduktan sonra mal beyanını beklemeksizin alacaklı haciz konmasını isteyebilir. (Değişik fıkra: 06/06/1985 - 3222/9 md.) Haciz istemek hakkı, ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren bir sene geçmekle...

Sayfayı Paylaş