1. ocean

  ocean Paylaşımcı Melek Üye

  Kayıt:
  15 Ekim 2008
  Mesajlar:
  280
  Beğenilen Mesajlar:
  1
  Ödül Puanları:
  0
  Şehir:
  izmir

  Borsa Terimleri ve finans sözlüğü

  Konu, 'Ekonomi-Finans-Borsa' kısmında ocean tarafından paylaşıldı.

  Borsa Terimleri ve finans Sözlüğü [​IMG] Borsa Terimleri ve finans Sözlüğü
  A-B

  A Tipi Yatırım Fonu / Ortaklığı A Type Mutual Fund/Investment Trust
  Fon içtüzüklerinde / esas sözleşmelerinde asgari sınırları belirtilmek kaydıyla, portföy değerinin en az % 25’ini devamlı olarak mevzuata göre özelleştirme kapsamına alınan kamu iktisadi teşebbüsleri dahil Türkiye’de kurulmuş ortaklıkların hisse senetlerine yatırmış fonlar/ ortaklıklar A tipi fon/ortaklık olarak adlandırılır.

  Acenta Agent

  Acentalık sözleşmesi çerçevesinde, faaliyet gösterdikleri mahalde, sadece sermaye piyasası araçlarına ilişkin alım ve satım emirlerinin aracı kuruma iletilmesine ve gerçekleşen emirlerin tasfiyesine aracılık eden gerçek kişi veya ticaret şirketleridir.

  Açığa Satış Short Selling
  Sahip olunmayan menkul kıymetlerin ödünç alınmak sureti ile satılmasıdır.

  Açık PozisyonShort Position
  Vadeli işlem piyasalarında alınmış ve henüz kapatılmamış pozisyonara denir.

  Adi hisse senedi
  Common Stock
  Şirket ana sözleşmesinde aksine bir hüküm bulunmayan ve sahiplerine eşit haklar sağlayan hisse senedidir.

  Ağırlıklı Ortalama Fiyat
  Weighted Average Price
  Bir sonraki seansa ait baz fiyatın hesaplanmasına esas teşkil eden hisse senedinin miktar ağırlıklı ve küsüratsız fiyatıdır.

  Alım Satıma Aracılık Intermediation For Trading in Securities
  Daha önce ihraç edilmiş sermaye piyasası araçlarının aracılık sıfatıyla ve ticari amaçla alım satımını ifade eder.

  Anonim ŞirketJoint Stock Corporation
  Bir ünvana sahip, en az 5 ortakça, ana sözleşmesinde yazılı konularda faaliyette bulunmak üzere kurulmuş olan ve esas sermayesi muayyen (belli) paylara bölünmüş olan sermaye şirketleridir.

  Apel Cash-call for the unpaid portion of capital
  Pay bedelinin taksitle ödenmesinin sözkonusu olduğu durumlarda, ortaklık yönetim kurulu tarafından ortaklara yapılan çağrıya denir.

  Aracı Kuruluş Financial Intermediary (Institution)
  Sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu’nca yetkili kılınmış bankalar ve aracı kurumlardır.

  Aracı Kurum Brokerage House
  Sermaye piyasası faaliyetinde bulunmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu tarafından aracılık yetkisi verilmiş anonim ortaklıklardır.

  Aracılık Financial Intermediation
  Sermaye piyasası araçlarının, yetkili aracı kuruluşlar tarafından, kendi nam ve hesabına, başkası nam ve hesabına, kendi namına ve başkası hesabına alım satımıdır.

  Aracılık Yüklenimi Underwriting
  Halka arz edilecek sermaye piyasası araçlarının tamamının satılacağının aracı kuruluş veya kuruluşlar tarafından ihraçcı şirkete taahhüt edilmesidir. İki türlü olur: bakiyeyi yüklenim veya tümünü yüklenim.

  Arbitraj Arbitrage
  Fiyat farklarından yararlanmak amacıyla para, kıymetli maden, tahvil ve hisse senedi alıp satma işlemidir.

  Ayı Piyasası
  Bear Market
  Gelecek hakkında karamsarlığın ve fiyatların düşeceği beklentisinin hakim olduğu piyasalardır. Bu piyasalarda kişiler ellerindeki hisse senetlerini gelecekte daha düşük fiyattan satın alabilecekleri düşüncesi ile satarlar.

  Bağımsız Dış Denetim
  Independent External Auditing
  Ortaklıkların ve sermaye piyasası kurumlarının kamuya açıklanacak veya Kurulca istenecek mali tablolarının, genel kabul görmüş muhasebe kavram ilke ve standartlarına uygunluğu ile bilgilerin doğruluğunun ve gerçeği dürüst bir biçimde yansıtıp yansıtmadığının, denetçiler tarafından denetim ilke ve kurallarına göre, defter, kayıt ve belgeler üzerinden incelenmesini ve tespit edilen sonuçların rapora bağlanmasını ifade eder.

  Bağlı Ortaklık Affiliate Company, Subsidiary
  İşletmenin doğrudan veya dolaylı olarak en az % 50 oranında oy hakkına veya en az bu oranda yönetim çoğunluğunu seçme hakkına sahip olduğu iştiraklerdir.

  Bakiyeyi Yüklenim
  Stand-by Underwriting
  Sermaye piyasası araçlarının, aracı kuruluşlarca halka arz yoluyla satışında, satılmayan kısmın tamamının, bedeli satış süresi sonunda tam ve nakden ödenerek satın alınacağının satışı yapana karşı taahhüt edilmesini ifade eder.

  Banka Bonoları
  Bank Bills
  Kalkınma ve Yatırım Bankalarının borçlu sıfatıyla düzenleyip, ihraç ettikleri emre veya hamiline yazılı bir sermaye piyasası aracıdır.

  Banka Garantili Bonolar
  Bank Guaranteed Bills
  Kalkınma ve Yatırım Bankalarından kredi kullanan ortaklıkların, bu kredilerin teminatı olarak borçlu sıfatıyla düzenleyip, alacaklı bankaya verdikleri emre muharrer senetlerden, bu krediyi kullandırmış olan bankaca kendi garantisi altında ihraç edilen bir sermaye piyasası aracıdır.

  Baz Fiyat Base Price
  Bir hisse senedinin seans içinde işlem görebileceği üst ve alt fiyat limitlerinin ve fiyat adımlarının belirlenmesine esas teşkil eden fiyattır.

  Başlangıç Sermayesi Initial Capital
  Kayıtlı sermaye sistemine tabi ortaklıkların sahip olmaları zorunlu asgari çıkarılmış sermayeleridir.

  Başlangıç Teminatı
  Initial Margin
  Vadeli işlem sözleşmesinde uzun veya kısa pozisyonalan yatırımcının pozisyon açarken yatırması gereken teminattır.

  Bedelli Sermaye Artırımı
  Capital Increase Through Rights Issues
  Şirketlerin sermaye artırımı karşılığında çıkardıkları hisse senetlerini nominal değerinden veya daha yüksek bir fiyattan satmak suretiyle gerçekleştirdikleri sermaye artırımlarına denir. Söz konusu hisse senetleri ortaklara satılabileceği gibi (rüchan hakkının kullandırılması), ortaklar dışındaki yatırımcılara da satılabilir. (rüchan haklarının kısıtlanması). Bedelli sermaye artırımına katılım bedeli belli bir süre ile sınırlıdır.

  Bedelsiz Sermaye Artırımı Capital Increase Through Bonus Issues
  Anonim ortaklıkların, iç kaynaklarından yaptıkları sermaye artırımı karşılığı çıkardıkları hisse senetlerini bir bedel almaksızın ortaklarına dağıtarak gerçekleştirdikleri sermaye artırımlarıdır. Bedelsiz hisse senedi alma hakkı bir süre ile sınırlandırılamaz.

  Birincil Piyasalar Primary Market
  Menkul kıymetleri ihraç eden şirketler ile tasarruf sahiplerinin doğrudan doğruya karşılaştıkları piyasalardır. Diğer bir anlatımla, menkul kıymetlerin ihraçcı kuruluşlarca tasarruf sahiplerine ilk kez satışa sunulduğu piyasalardır.

  Blok Satış Block Sale
  Emir miktarı şirketin ödenmiş/çıkarılmış sermayesinin % 10’unu aşan satış işlemidir.

  Boğa Piyasası
  Bull Market
  Talebin arzdan daha çok olduğu ve borsada fiyatların tırmanışa geçtiği dönemi ifade eder.

  Borsa Eksperleri Stock Exchange Experts
  Menkul kıymetlere ilişkin alım-satım emirlerinin ilgili iç yönetmelikte belirtilen esaslara göre karşılaştırılması ile fiyatların teşekkülünü izleme ve alım satım işlemlerinin sonuçlandırılmasını sağlamakla yükümlü olan görevlilerdir.

  Borsa Emirleri
  Stock Exchange Orders
  Müşteri emirleri, aracı kurum üye temsilcileri tarafından seans içinde borsa bilgisayar sistemine aktarıldığında borsa emrine dönüşür.

  Borsa Fiyatı Stock Exchange Price
  Borsada belirli kurallara göre işleyen organize pazarlarda işlem gören menkul kıymetlerin, borsadaki arz ve talep koşullarına göre oluşan fiyatıdır.

  Borsa Payı Exchange Transaction Fee
  Borsa üyelerinin, Borsa’da gerçekleştirdiği işlem hacmine göre hesaplanarak Borsa’ya ödenen meblağ olup Borsa Yönetim Kurulu’nca belirlenir.

  Borsa Üyeleri Stock Exchange Members
  Sermaye Piyasası Kurulu’ndan yetki belgesi ve Borsa’dan üyelik belgesi almış aracı kuruluşlardır.

  Bölgesel Pazarlar (Kot Dışı Pazar)
  Regional Markets
  Ulusal (Kot İçi) Pazar’da işlem görme koşullarını taşımayan ve Borsa Yönetim Kurulu’nca geçici veya sürekli olarak Ulusal Pazardan çıkarılmasına karar verilen şirketlerin hisse senetlerine likidite sağlamak, bu hisse senetlerinin fiyatlarının düzenli ve şeffaf bir piyasada, rekabet koşulları içinde oluşmasını temin etmek amacıyla kurulan pazardır.

  Broker (Bkz. Üye Temsilcisi) Broker
  Borsamız mevzuatında Üye temsilcisi kavramı kabul edilmiş olduğundan tanım “Üye Temsilcisi” maddesi altına alınmıştır.
  [​IMG]
   
  karakuzu bunu beğendi.
 2. karakuzu

  karakuzu Daimi Üye Üye

  Kayıt:
  31 Ocak 2012
  Mesajlar:
  1.490
  Beğenilen Mesajlar:
  472
  Ödül Puanları:
  113
  Aaa neler varmis. Hic duymadigim kelimeler.
   
 3. selma ak

  selma ak Forum Okuru

Borsa Terimleri ve finans sözlüğü konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. Borsa ve Finans Meslek Elemanı

  Borsa ve Finans Meslek Elemanı

  ekonometri mesleği ekonometrist maaşları finans uzmanı maaşı bankacılık mesleğinin maaşı ekonometri maaşları Bankalarda, aracı kurumlarda veya anonim şirketlerin finans bölümlerinde; borsa ve finansla ilgili tüm işlemlerde aracılık faaliyetlerini üst yönetime bağlı olarak yürüten kişidir GÖREVLER 1- BANKALARDA VEYA ARACI KURUMLARDA; - Müşterilere yatırım hesabı açar, - Müşterilerden...
 2. Biyolojik Terimler ve Biyoloji Sözlüğü

  Biyolojik Terimler ve Biyoloji Sözlüğü

  'A' Abiyogenez: Canlıların cansız maddelerden meydana geldiğini savunan görüş. Absorbsiyon : Bir maddenin enerjiyi veya diğer bir maddeyi emebilme, soğurma yeteneğidir. Açık dolaşım: Kanın damarlardan dokular arasındaki özel boşluklara yayılıp, madde alış-verişi olduktan sonra toplayıcı damarlarla kalbe dönmesine denir. Adaptasyon: Canlının yaşama ve üreme şansını artıran çevreye uyumunu...
 3. Önemli Para ve Borsa Terimleri

  Önemli Para ve Borsa Terimleri

  Menkul Kıymet Taşınabilir nitelikte ekonomik kıymet ifade eden ve paraya çevrilmesi yada parayla ifade edilmesi mümkün olan kıymetli evraktır. Borsa Belirli ticaret merkezlerinde belirli tarihlerde alıcı ve satıcının bir araya gelerek menkul değerlerin fiyatlarını saptadıkları yer. Döviz Borsası Foreign Exchange. Döviz arz edenlerle döviz talep edenlerin karşılaştıkları, ulusal paraların...
 4. Borsa ve finans meslek elemanı ve tanıtımı

  Borsa ve finans meslek elemanı ve tanıtımı

  Şahsen borsa dan hiç anlamam.Ama borsayla uğraşan melekler yada eşleriniz uğraşıyorsa belki işinize yarar die paylaşmak istedim.Buyrunuz borsa ve finans meslek elemanı hakkında merak ettikleriniz varsa okuyunuz:) TANIM Bankalarda, aracı kurumlarda veya anonim şirketlerin finans bölümlerinde; borsa ve finansla ilgili tüm işlemlerde aracılık faaliyetlerini üst yönetime bağlı olarak yürüten...
 5. İnternet Terimleri Sözlüğü

  İnternet Terimleri Sözlüğü

  88255231112 Kızlar artık internet yaşantımızın bir parçası haline geldi...İnternet olmazsa olmazlarımızdan ama bazen internette karşımıza çıkan terimleri anlayamayabiliyoruz... İşte sizlere internette yer alan terimleri daha kolay anlamanız için İnternet Terimleri Sözlüğü :tik: 3G: 3. Nesil GSM Hizmetleri (3G ya da 3N) üçüncü nesil kablosuz telefon teknolojisilerine verilen genel addır....

Sayfayı Paylaş