Boşanmada Facebook Kayıtları Delil Olur mu?

Uzman SühaN

Administrator
Boşanmada Facebook Kayıtları Delil Olur mu?
boşanma davasında msn kayıtları delil olurmu,boşanma davasında facebookta görüşmeler delil olurmu,boşanma davasında sms delil olurmu,boşanma davasında e posta kayıtları delil olurmu ,boşanma davası deliller hakında bilgiler

f.jpg

Bilgisayar ile iletişim kurmaya yaranan facebook, msn, skype, e-mail kayıtları delil niteliği taşımaktadır ve boşanma davasında delil olarak kullanılabilir. Burada dikkat edilmesi gereken husus içeriklerin boşanmaya neden olup olamayacağıdır. E-mail içeriğinde bir ihanet durumu anlaşılıyorsa bu delil mahkemede kullanılabilecektir.
Boşanma Davaları İle İlgili Olarak Sorulan Bazı Sorular:

Boşanma Davasında SMS (mesaj) İçeriğini İstenebilir mi?
-Ülkemizde yasa gereği cep telefonu şirketleri smn içeriklerini kaydedip depolayamaz. Bu sebeple ve özel hayatıın gizli kalması gerektiği tüm dünyaca kabul gördüğüiçin aile mahkemesi tarafından sms içeriklerinin istenmesi mümkün değildir.

Boşanma Davalarına Hangi Mahkemede Bakılır?
Boşanma davaları için görevli mahkeme aile mahkemesidir. Bulunduğunuz yerde aile mahkemesi bulunmuyorsa, oradaki asliye hukuk mahkemesi boşanma davalarına da bakar.

Boşanma Davasını Kimin Açtığı Önemli midir?
Boşanma davasını ilk açan taraf haksızdır gibi hatalı bir kanı mevcuttur. Davayı ilk açan taraf haklıdır ya da haksızdır gibi bir kabul yoktur. Hakim açılmış bir boşanma davasında, dava dilekçesini, cevap dilekçesini, ve tüm dosya kapsamını değerlendirecek, tanık anlatımlarını değerlendirecek, eşlerden hangisinin kusurlu olduğuna tespit edecek ve buna göre kararını oluşturacaktır. Bu nedenle boşanma davasını ilk açan haksızdır gibi bir kural asla yoktur ve olmamıştır.

Anlaşmalı Boşanmada Temyiz Mümkün müdür?
*Eşler birlikte bir anlaşmalı boşanma davası açıyorsa, , bu davaya hazıradıkları , anlaşmalı boşanma protokolünü sunuyorlarsa ve bu şekilde boşanma kararı veriliyorsa, bu karar temyiz edilebilir mi?

*6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca mahkemece verilen anlaşmalı boşanma kararı temyiz edilebilir fakat yegane amaç boşandığı eşine eziyet etmekse, davayı sürüncemede bırakmak için kötü niyetli bir temyiz yapılırsa; karar onanacağı gibi kötü niyetli temyiz eden taraf için para cezası da gündeme gelebilir.

Aldatılan eş, eşiyle birlikte olan kişiye tazminat davası açabilir mi?
Türk Hukuk Sistemi ve Yargıtay İçtihatları doğrultusunda, eşiniz size ihabet ederse, birlikte olduğu kişiye karşı manevi tazmimat davası açabilirsiniz. Bu davanın açılabilmesinin koşulları:
a. Eşiniz ile dava açtığınız kişi arasında bir ilişki olmalıdır. (Duygusal ve/veya cinsel)
b. İhanet eden eşle birlikte olan kişi, sizin evli olduğunuz bilerek ve isteyerek bu ilişkiye devam etmiş olmalıdır.
c. İhanete uğradığınız için huzursuz, mutsuz olmalı, kısaca manevi olarak yıpranmış olmasınız.
Yukarıda şartların bulunması durumunda halinde eşinizin sizi aldattığı , evli erkekle veya kadınla birlikte olan 3. kişiye karşı manevi tazminat davası açabilirsiniz.
 
Son düzenleme:
Geri
Üst