bugünün yarını var!

*MeleK*

♥Ben Aşık Olduğum Adamın Aşık Olduğu Kadınım♥
bugünün yarını var!

Bitmez dünyada dertler
Günahlara dalınca
Yakıp döker namertler
Her fırsatı bulunca.

Zulüm her yeri sarar
Herkese verir zarar
Düşer başını yarar
Ayakları kayınca.

Ömür tükenmez sanır
Ecel gelir uyanır
Musallaya uzanır
Şöyle boylu boyunca!

Kabir denen dar kafes
Duyulmaz oradan ses
Bakıp ürperir herkes
Ölü kabre konunca.

Küfürle ömür geçer
Ektiği zulmü biçer
Kabir başına göçer
Münker nekir sorunca.

Lâ ilâhe illallah,
Muhammed Resulallah!
Bağışlar ancak Allah,
Resulüne uyunca.

Ehl-i sünnet esendir,
Sahabeyi sevendir,
Kurtuluşa erendir,
Gider sünnet yolunca.

Bir aşktır Ehl-i sünnet
Âlime eder hürmet
Olur büyük bir nimet
Cennete kavuşunca.

Bid’at ehli hilekâr
Konuşması riyakâr
Elbet büyük hesap var
Terazi kurulunca.

Reform diyen mezhepsiz
Atıp tutar mesnetsiz
Dine çatar sebepsiz
İnkârcı çoğalınca.

Layt İslamcı takımı
Yeni Haçlı akımı
Hızlandırır yıkımı
Soldan destek alınca.

Üç din de haktır diyor
Kiliseye gidiyor
Vaftiz bile ediyor
Din sahipsiz kalınca.

Bir gün kopar kıyamet
Fayda vermez nedamet
Sonu olur felaket
Ahirete varınca.

Müslümanın şuuru
Yıkar kibri gururu
Elbet bulur huzuru
Günahı azalınca.

Hile yapmaz işine
Acır din kardeşine
Düşmez nefsin peşine
İhlas ile dolunca.
 
Geri
Üst