Bursada Yaşamış Evliyalar ve Türbeleri

CeMoŞ

CeMoŞ

Daimi Üye
Üye
Bursada Yaşamış Evliyalar ve Türbeleri
bursa yöresi yaşamış evliyaları türbeleri hakkında genel bilgiler burda melekler
sevgili bursa melekleri sizlere bursa yöresinde yaşamış göçmüş gitmiş evliyaları ve türbelerini yazıyoruzz

tariih kokan bursa evliyaalar şehriymiş meğersemBursa_Merkez-da.jpgBursa

Abdurrahmân bin Yûsuf Rûmî
Abdürrahîm
Tırsî
Abdülganî
Efendi
Abdülkerîm Kâdirî
Abdüllatîf Kudsî
Açıkbaş
Mahmûd Efendi
Akbıyık Sultan
Alâeddîn
Ali Fenârî
Bahri Dede
Çandarlı
Kara Halîl Hayreddîn Paşa
Dâvûd-i
Halvetî
Dâvûd-i Kayserî
Dede Halîfe
Ebdâl Murâd
Emîr Sultan
Eskici Mehmed Dede
Eşrefoğlu
Rûmî
Geyikli Baba
Hasan Can
Hocazâde
İsmâil Hakkı Bursevî
Lâmiî
Çelebi
Lütfullah
Efendi
Kara
Hoca
Kutbüddîn
İznikî

Miskâlî Efendi
Molla Arab
Molla Ayas
Molla Fenârî
Molla Hayâlî
Molla Hüsrev
Molla Yegân
Muslihuddîn Tavîl
Pîr Emîr Sultan
Rüstem Halîfe Bursevî
Süleymân Çelebi
Şeyh Ahmed Efendi
Tâcüddîn İbrâhim Karamânî
Tezveren Dede
Tokatlı Hayreddîn Efendi
Üç Kuzular
Üftâde
Üftâdezâde Kutup İbrâhim Efendi
Vânî
Mehmed Efendi
Veli Şemseddîn
 
Üst