Etiketler:
 1. Misafir

  Misafir Forum Okuru

  Burundi

  Konu, 'Dünyadan ülke ve şehir tanıtımları' kısmında Misafir tarafından paylaşıldı.

  Burundi
  Coğrafi Verileri


  Konum: Orta Afrika'da, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin doğusunda yer almaktadır.
  Coğrafi konumu: 3 30 Güney enlemi, 30 00 Doğu boylamı
  Haritadaki konumu: Afrika
  Yüzölçümü: toplam: 27,830 km²

  kara: 25,650 km² su: 2,180 km²
  Sınırları: toplam: 974 km
  sınır komşuları: Demokratik Kongo Cumhuriyeti 233 km, Rvanda 290 km, Tanzanya 451 km
  Sahil şeridi: 0 km (kara ile çevrili)
  Denizleri: yok (kara ile çevrili)
  İklimi: Ekvator iklimi
  Arazi yapısı: Tepelik ve dağlık araziye sahiptir, doğuya gidildikçe dağların yerini yaylalara bıraktığı görülmektedir.
  Deniz seviyesinden yüksekliği: en alçak noktası: Tanganyika Gölü 772 m
  en yüksek noktası: Heha Dağı 2,670 m
  Doğal kaynakları: nikel, uranyum, nadir oksitler, bataklık kömürü, kobalt, bakır, platin, vanadyum, işlenebilir topraklar, hidro enerji
  Arazi kullanımı: tarıma uygun topraklar: %44
  sürekli ekinler: %9
  otlaklar: %36
  ormanlık arazi: %3
  diğer: %8 (1993 verileri)
  Sulanan arazi: 140 km² (1993 verileri)
  Doğal afetler: Sel, toprak kaymaları, kuraklıklar
  Coğrafi not: kara ile çevrili


  Nüfus Bilgileri


  Nüfusu: 6,223,897 (Temmuz 2001 verileri)
  Yaş yapısı: 0-14 yaş: %46.82 (erkek 1,472,618; kadın 1,441,548)
  15-64 yaş: %50.37 (erkek 1,541,131; kadın 1,593,743)
  65 yaş ve üzeri: %2.81 (erkek 71,984; kadın 102,873) (2001 verileri)
  Nüfus artış oranı: %2.38 (2001 verileri)
  Mülteci oranı: 0 mülteci/1,000 nüfus (2001 tahmini)
  Bebek ölüm oranı: 70.74 ölüm/1,000 doğan bebek (2001 tahmini)
  Ortalama hayat süresi: toplam nüfus: 46.06 yıl
  erkek: 45.15 yıl
  kadın: 46.99 yıl (2001 verileri)
  Ortalama çocuk sayısı: 6.16 çocuk/1 kadın (2001 tahmini)
  HIV/AIDS - hastalıklarına yakalanan yetişkin sayısı: %11.32 (1999 verileri)
  HIV/AIDS - hastalıkları taşıyıcı sayısı: 360,000 (1999 verileri)
  HIV/AIDS - hastalıklarından ölenler: 39,000 (1999 verileri)
  Ulus: Burundili
  Nüfusun etnik dağılımı: Hutu (Bantu) %85, Tutsi (Hamitik) %14, Twa (Pygmy) %1, Avrupalı 3,000, Güney Asyalı 2,000
  Din: Hıristiyan %67 (Roma Katolikleri %62, Protestanlar %5), yerel inançlar %23, Müslüman %10
  Dil: Kirundi (resmi), Fransızca (resmi), Svahili
  Okur yazar oranı: 15 yaş ve üzeri bilgiler
  toplam nüfus: %35.3
  erkek: %49.3
  kadın: %22.5 (1995 verileri)


  Yönetimi


  Ülke adı: Resmi tam adı: Burundi Cumhuriyeti
  kısa şekli : Burundi
  Yerel tam adı: Republika y'u Burundi
  yerel kısa şekli: Burundi
  eski adı: Urundi
  Yönetim Biçimi: Başkanlık Tipi Cumhuriyet
  Başkent: Bujumbura
  İdari bölmeler: 16 eyalet; Bubanza, Bujumbura, Bururi, Cankuzo, Cibitoke, Gitega, Karuzi, Kayanza, Kirundo, Makamba, Muramvya, Muyinga, Mwaro, Ngozi, Rutana, Ruyigi
  Bağımsızlık günü: 1 Temmuz 1962 (Belçika yönetiminden çıktı)
  Milli bayram: Bağımsızlık günü, 1 Temmuz (1962)
  Anayasa: 13 Mart 1992
  Hukuk sistemi: Alman ve Belçika hukukları temel alınmıştır.
  Üye olduğu uluslararası örgüt ve kuruluşlar: ACCT, ACP (Afrika - Karayip - Pasifik Ülkeleri), AfDB (Afrika Kalkınma Bankası), CCC (Gümrük İşbirliği Konseyi), CEEAC, CEPGL, ECA (Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomik Komisyonu), FAO (Tarım ve Gıda Örgütü), G-77, IBRD (Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası), ICAO (Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü), ICRM (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Hareketi), IDA (Uluslararası Kalkınma Birliği), IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu), IFC (Uluslararası Finansman Kurumu), IFRCS (Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Toplulukları Federasyonu), ILO (Uluslarası Çalışma Örgütü), IMF (Uluslararası Para Fonu),Intelsat , Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı), IOC (Uluslararası Olimpiyat Komitesi), ITU (Uluslararası Telekomünikasyon Birliği), NAM, OAU (Afrika Birliği Teşkilatı), OPCW (Kimyasal Silahları Yasaklama Organizasyonu), UN (Birleşmiş Milletler), UNCTAD (Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı), UNESCO (Eğitim-Bilim ve Kültür Örgütü), UNIDO (Endüstriyel Kalkınma Örgütü), UPU (Dünya Posta Birliği), WHO (Dünya Sağlık Örgütü), WIPO (Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı), WMO (Dünya Meteoroloji Örgütü), WToO (Dünya Turizm Örgütü), WTrO (Dünya Ticaret Örgütü)


  Ekonomik Göstergeler


  Ekonomiye genel bakış: Burundi kara ile çevrili, zayıf imalat sektörü ve fakir kaynakları olan bir ülkedir. Nüfusun büyük bölümü tarımla uğraşır. Ekonomik iyileşmenin dayanağı dış kazancın %80'ini oluşturan kahvedir. Ekim 1993'ten beri, belki 250.00 kişinin ölümü ve 800.000 inin yurdundan edilmesiyle sonuçlanan etnik kökenli büyük şiddetten dolayı ulus büyük acılar çekmiştir. Yiyecek, ilaç ve elektrik stokları yetersiz kalmıştır.
  GSYİH: Satınalma Gücü paritesi - 4.4 milyar $ (2000 verileri)
  GSYİH - reel büyüme: %1.8 (2000 verileri)
  GSYİH - sektörlere göre: tarım: %50
  endüstri: %18
  hizmet: %32 (1999 verileri)
  Enflasyon oranı (tüketici fiyatlarında): %22 (2000 verileri)
  İş gücü: 1.9 milyon
  Bütçe: gelirler: 125 milyon $; giderler: 176 milyon $ (2000 verileri)
  Endüstri: Battaniye, ayakkabı, sabun, gıda
  Endüstrinin büyüme oranı: %6.3 (1999 verileri)
  Elektrik üretimi: 141 milyon kWh (1999)
  Elektrik üretimi için kaynaklar: fosil yakıtlar: %0.71
  hidro: %99.29
  nükleer: %0
  diğer: %0 (1999)
  Elektrik tüketimi: 160.1 milyon kWh (1999)
  Elektrik ihracatı: 0 kWh (1999)
  Elektrik ithalatı: 29 milyon kWh (1999)
  Tarım ürünleri: Kahve, pamuk, çay, mısır, patates, muz, sığır eti, süt, manyok, darı
  İhracat: 32 milyon $ (2000)

  İhracat ürünleri: Kahve, çay, şeker, pamuk, deri İhracat ortakları: Almanya %17, Belçika %14, ABD %8, Fransa %6, İsviçre %4 (1999)
  İthalat: 110 milyon $ (2000)
  İthalat ürünleri: Sermaye ürünleri, petrol ürünleri, gıda maddeleri
  İthalat ortakları: Belçika %20, Zambiya %11, Kenya %8, Güney Afrika %5, Fransa %4 (1999)
  Dış borç tutarı: 1.12 milyar $ (1999 verileri)
  Para birimi: Burundi Frankı (BIF)
  Para birimi kodu: BIF
  Mali yıl: Takvim yılı


  İletişim Bilgileri


  Kullanılan telefon hatları: 16,000 (1997)
  Telefon kodu: 257
  Radyo yayın istasyonları: AM 2, FM 2, kısa dalga 0 (1998)
  Radyolar: 440,000 (1997)
  Televizyon yayını yapan istasyonlar: 1 (1999)
  Televizyonlar: 25,000 (1997)
  Internet kısaltması: .bi
  Internet servis sağlayıcıları: 1 (2000)
  Internet kullanıcıları: 2,000 (2000)


  Ulaşım ve Taşımacılık


  Demiryolları: 0 km
  Karayolları: toplam: 14,480 km
  asfalt: 1,028 km
  asfalt olmayan: 13,452 km (1996)
  Su yolları: Tanganyika Gölü
  Limanları: Bujumbura
  Hava alanları: 4 (2000 verileri)   

Sayfayı Paylaş