Büyük bedenler için Kilolular için "olmazsa olmaz" giysiler

M

Misafir

Forum Okuru
Büyük bedenler için Kilolular için "olmazsa olmaz" giysiler
kilolular için ??k giysiler
kilolu kad?nlar için k?yafetlerEvet Melek'ler ve büyük bedene sahip olupta "bir türlü ??k olam?yorum nas?l giyinmem laz?m?" diyen kilolu han?mlar, bu yaz?m?zda kilolu kad?nlar için giysiler hakk?nda bilgi sunuyor ve büyük bedenler için giyim önerileri aktar?yoruz. ??te size kilolular için olmazsa olmaz giysiler:)

buyuk%20beden3-1d3.jpg


E?er 40 ile 58 beden aras? ölçülere sahip, giydiklerini kendine yak??t?rmay? isteyen biriyseniz, bu k?yafetler tam size göre!


Spor ama bir yandan da ??kl???ndan vazgeçmeyenler için olmazsa olmaz bir kombin : E?ofman tak?m.

Kilolu kad?nlar için e?ofman en büyük rahatl?kt?r. Hem fazlal?klar? gizler hem de hareket kabiliyetinizi k?s?tlamaz. Evde veya sokakta giyilebilmesi ise ayr?ca bir konfor sa?lar. Hal böyle olunca, neden ??k bir e?ofman tak?m?na sahip olmayas?n?z ki?

Foli'nin ??k e?ofman tak?mlar?yla ister yürüyü?e ç?k?n ister gezmeye gidin, seçim sizin!


??kl??? her güne ta??yan spor bir koton elbise... E?er çal??an bir kad?nsan?z, "bugün ne giyece?im" derdinden siz de muzdaripsiniz demektir. Buna bir son vermenin zaman? geldi o zaman!

Foli'nin yaz için tasarlad??? koton elbiseleri vazgeçilmeziniz olacak.

Gündüz giydi?iniz bu elbiseyi gece bir yere giderken de de?i?tirmeniz gerekmiyor. Uygun aksesuvar ve topuklu ayakkab?lar ile gündüz ??kl???n?z? geceye ta??yabilirsiniz.

Puantiye detayl? ve gri renk a??rl?kl? bu elbise sezon modas?n?n özelliklerini ta??yor.


Her kad?n?n dolab?nda olmas? gereken beyaz gömlek ve siyah pantolon ikilisi...

Bu kombinasyon her zaman, her durumun kurtar?c?s?d?r. Siyah pantolon, her dolab?n joker parças?d?r, unutmay?n.

E?er geni? kalçal?ysan?z, geni? pantolonlarla kalçalar?n?z? kamufle etmeye çal??may?n. Dökümlü kuma?tan dikilmi?, düz kesim pantolonlar giyin. Her zaman koyu ve tek renk tercih edin. Asla ve asla tayt giymeyin!


Nikah yada bir kokteyl için, yaz?n rengi olan mercan bir ceket ve her?eyin alt?na uyum sa?layabilecek ekru rengi klasik bir pantolon...

Bu sezon beyaz ve mercan tonlar? hiç olmad??? kadar moda. Üstelik bu iki rengin birbiriyle uyumu da tart???lmaz.

Dökümlü kuma?lardan olan ceketleri tercih edin; mümkünse önünü iliklemeden giyin. Ya da resimdeki gibi üstten ba?layarak giyebilece?iniz modelleri seçin. Ceketlerinizde büyük vatkalar yerine daha küçük, omuzlar?n?z? hafifçe yükseltecek vatkalar kullan?n.


Günlük hayat?n vazgeçilmezi jean bir pantolon ve mutlaka olmazsa olmaz beyaz koton bir ceket...

Jean pantolonlar sadece zay?flar?n hizmetinde de?ildir, unutun bunu! Vücudunuza uygun kesimli bir kot pantolonla oldukça haval? görünebilirsiniz.

Dökümlü, paçaya do?ru bolla?an jeanleri tercih edin. Fazla uzun veya belde biten k?sa ceketlerden ise kaç?n?n. Bele oturan ve kalça hizas?nda kalan ceket modellerini seçin.??te bu! Dolab?m?z?n olmazsa olmazlar?n?n en ba??nda gelebilecek olan siyah düz bir elbise...

Siyah elbise, sihirli bir de?nek gibidir. Sizi bir anda bulundu?unuz ortama haz?rlar, görüntünüzü an?nda toparlar ve ??kla?t?r?r. De?i?ik saç ve makyaj stilleri, çe?itli aksesuvarlarla farkl? farkl? görünümler kazand?r?r.

Elbise, vücudunuzu asla sarmamal?d?r. Streç kuma?lara veda edin! Vücuda yap??mayan, uçu?an kuma?lar idealdir. En ideal boy, dizalt?d?r.


Spor, trendi ve al?ml?...

K?sa pantolonlar ve spor gömlekler haftasonu gezmeleri için en uygun tercihlerdir. Babetler ve spor ayakkab?lar ile harika uyum sa?larlar.

Dü?ük belli bir pantolon giymek istiyorsan?z üzerine saçakl?, püsküllü veya hareketli bir gömlek giyebilirsiniz. Altla üst aras?nda çok fazla renk kontrastlar? yapmay?n.


Denim tutkunlar?n? büyüleyecek bir stil: Jean elbise.

Jean elbiselerin modas? asla geçmez. ?imdi ald???n?z bir elbiseyi y?llar sonra da giyebilirsiniz.

Burada dikkat etmeniz gereken nokta, düz kesim elbiseler silueti daha uzun ve ince gösterece?inden parçal? modellerden uzak durman?z gerekti?idir.

Ayr?ca kad?ns? ve seksi kesimleri de rahatl?kla kullanabilirsiniz.

Siyah pantolon kombinlerinin en ??klar?ndan biri: Beyaz ceket.

Yaz?n en güzel parçalar?ndan biridir beyaz ceket. Alt?na ister kuma? pantolon, ister jean giyin. Gündüzden geceye bile uyar. Nas?l m?? Jean'i at?p yerine siyah bir pantolon, topuklu ayakkab? giydiniz mi, oldu bile!

Klasik beyaz ceket yerine, yakas? ?ekilli kesilmi? olanlar? tercih ederseniz kimse gözünü sizden alamaz. ??te bizim favorimiz!

Uzun, tiril tiril, ??k bir gece elbisesi...

Siyah uzun ve dökümlü bir elbise ile güzel görünmemeniz mümkün mü? Fazla söze gerek yok, her?ey ortada...

Elbisede dikkat etmeniz gereken nokta, gö?üslerinizi belirginle?tirmek, kalçan?z? ise saklamakt?r. En do?ru model, bel hatt? olan ama bele fazla oturmayan, kalça yuvarla??n? ç?karmayan düz ve bol kesimlerdir.


Kaynak: foli.com.tr
 

Benzer İçerikler

Üst