Cadı-peri hakkında ..

ßeLeN

ßeLeN

Paylaşımcı Melek
Üye
Cadı-peri hakkında ..
cadı nerde çıkar
Geçen gün teyzemlerde otururken kuzenim cadı ile peri kızının arasındaki farkı sordu ona tek verebildiğim cevap ;

...tatlım cadı kötü iken peri kızı iyi .. demek oldu ..


CADI ve PERİ KIZININ anlamları
Cadı

en-coloring-pictures-pages-photo-02-witch-p5200[1]-34[1]-244.jpg


CADI NEDİR??
Cadı (İngilizce witch) birçok Dinde ve Mitolojide Doğaüstü güçleri olduğuna inanılan insanlardır. Cadılar Erkek ya da Dişi olabilirler. Cadılık Günümüzde bir Din olarak kabul görmeye başlamış ve adına ingilizce witchcraft adı verilmiştir. Witchcraft aynı zamanda cadılık sanatını uygulayan insanların bağlı olduğu Dini vurgulamaktadır. Esasında Şaman Dininin daha modernize ve sistamatize edilmiş şekli olarak görülebilir. Eski yunancada Witch Tedavi eden iyleştiren, şifa veren insan anlamına gelmektedir.
Günümüzde
Günümüzde Cadılık sanatıyla uğraşan pekçok insan yaşamaktadır. Cadılar hayatta ne yaparsan 3 katıyla sana döner inancını paylaşırlar. Eğer bir kötülük yapıcaksan 3 misli sana dönecektir, Eğer iylik yaparsan aynı şekilde 3 katı sana dönücektir inancını paylaşırlar. Bundan dolayı Cadılar asla kötü birşey yapmak ya da zarar vermek istemezler, bilirlerki yaptıkları kötülük fazlasıyla kendilerine dönecektir.
Cadılık Dünyada
Cadılık dünyanın pek çok ülkesinde farklı adlar ve şekillerde uygulanabilmektedir. Macumba Afrika büyüsüdür, buna karşılık Haiti adalarında bu büyücülük sanatına verilen ismi Voodoo'dur. Cadılar dünyadaki bütün din ve inanışların hepsine önem verir onların büyüsel uygulamalarını kullanırlar.
Gerald Gardner
Gerald Gardner'ın 1954 yılında kurduğu cadılık sanatı en meşhur olanlarından biridir. Gerald Gardner antropolojist, occultist( Gizli ilimlerle uğraşan )ve yazardır. Kendi kurduğu Tarikatın bugün halen takipçileri mevcuttur.
Türkçede
Cadı, dilimize Farsça'dan gelmiş bir sözcük olup; ilk anlamı "Geceleri dolaşarak insanlara kötülük ettiğine inanılan hortlak"dır (TDK). İkinci anlamı ise, "Kötülük yaparak başkalarına zarar veren kadın" anlamını taşır. Eski dilde güzel gözlü kadın manasına da gelen Cadı; günümüzde 15. yüzyılda Avrupa'daki bakış açısına göre genellikle süpürgesi üzerinde uçarak gezinen, büyücü bir kadını temsil eder. Harry Potter gibi öykülerde de görülebildiği üzere erkekler de cadı olabilmektedir.
Afrika'dan, Avrupa'ya; Hindistan'dan, Orta Doğu'ya; Dünyanın dört bir yanında büyücülerin veyahutta cadıların kültürlerde mevcut olduğunu görebiliriz.
Eğer ki; cadı kelimesini, süpürge ile gezinen, kafasında siyah bir Sombrero'yu andıran şapka ile dolaşan, büyüler yapan insanlar olarak incelemek istersek; bu inanış 15 ila 17'inci yüzyıl arasında Avrupa'da yaşayan kendilerini cadı olarak ilan eden; dul kadınları temsil eder.
Realistik olarak incelemek istersek; dul kadınların 15. ila 17. yüzyıl arasındaki zor yaşam koşulları altında yaşayabilmesi için yaptıkları zoraki bir meslektir. Varolmasının ana sebebi de ekonomikseldir. 18. yüzyılın ortası itibariyle cadıların yerini falcılar almıştır.
19. yüzyılın ortalarında; Edebiyat'ın başlıca karakterleri arasına giren cadı; halen günümüzde popülerliğini korumaktadır.
Halkı sindirmeye çalışan bağnaz krallıklar kelimeyi anlamının aksi yönünde kullanarak , bilimi ve adaleti savunan insanları suçlayıp sindirmek için kullanmış ve sembolleştirmiştir. Bu sembolun halk üzerinde oluşturduğu dini etkiden yararlanılmış ve aykırıların toplumdan ayıklanması için kullanılmıstır. Avrupada binlerce insan cadılık ve benzeri şuçlardan diri diri yakılmıştır .
Galileo gibi aydınlanma çağının bircok bilim adamı ve sanatçısı Engizisyon mahkemelerinde suçlanmış ve görüşlerini inkara zorlanmıştır.

peri kızı
karakalem-cizgi-kiz-resmi-651821414-orta[1]-393.jpg

cadının anlamının aksine iyi niyetli iyi kalpli ve doğa üstü güçleri olan iyilik meleği anlamına gelir.
Peri kızı cadıya göre çok daha ayrıntılıdır.
mesela cin erkeken peri dişi olarak tasvir edilir.
Farklı bir düşünce ise
Mitolojide bir çok örneği görülmektedir.

Yunan mitolojisine göre ;


periler;

Naiad'lar - Çeşmelerin, kaynakların, derelerin Nymphe (peri)lerine verilen ad. Çok güzel birer kız olan Naiad'lar da, insanlar gibi ölümlüler. Çeşmelerin, göllerin, bazen bir, bazen de birkaç tane perisi olurdu. Bunları Zeus'un kızları sayanlar olduğu gibi, Okeanos'un kızları olduğunu söyleyenler de vardır.

Narkissos - (Narciss - Narcissus) Yunan mitolojisinde güzel bir delikanlı. Nergis dediğimiz çiçeğe çevrildi.

Nektar - Tanrıların içkisi. Onlara ölümsüzlük kazandırır. Homeros'a göre nektar kırmızı şarabı andırır. Tatlı bir tadı ve hoş kokusu vardır. Gençliğin ve güzelliğin sembolü olan Hebe Tanrılara onların ölümsüzlüğünü sağlayan ambrosia ve nektar dağıtır. Bazı yazarlara göre nektar yiyecek, ambrosia içecektir.

Nemesis - Gecenin kızı İntikam Tanrıçası. Aynı zamanda o, dünyada adaleti koruyan, haklıyı haksızdan ayırt eden bir ahlak Tanrıçası telakki ediliyordu.

Nereidler - Neresus ile Doris'in kızları olan deniz perilerine verilen ad. Birbirinden güzel dalgaların sembolü olan bu ad dalgaların bir vasfını karşılardı. (Glauke - Mavi), (Thalia - Dalgalı), (Kyomodeke - Oynak) anlamlarına gelir. Bunların en meşhurları: Galateia ile Thets'dir.

Nestor - Neleos ile Khloris'in en genç oğlu. Herakles, onun on bir kardeşini öldürdüğü zaman yalnız Nestor kurtuldu ve babasının yerine Pylos kral oldu. Niobe - Lydia kralı Tantalos'un kızı. Kendisinin yedi kızı ve yedi oğlu olduğu için Apollon ve Artemis'in Leta'ya inat yaptı, onu hor gördü. Apollon ve Artemis'in annelerinin yerine öç aldılar ve Niobe'nin bütün çocuklarını okla öldürdüler. Bazı kaynaklarda yalnız bir kızı kurtulmuştu. Çocuklarının felaketine dayanamayan Niobe ağlamaya devam eden kayaya dönüşmüştür.

Nymphe - Dağlarda, kırlarda, ormanlarda, derelerde yaşadıkları sanılan peri kızları. Kahramanların çoğunun anneleri birer Nymphe'ydi.

Palaimon - İo'nun oğlu. Bir deniz Tanrısı. Gemicilerin hamisi ve koruyucusu olduğu söylenilirdi.

Pallas - Zeka Tanrıçası Athena'nın bir diğer adı.

Pan - Yunan mitolojisinde ormanların ve ovaların, çoban ve sürülerinin Tanrısı. Hermes'le Penolope'nin oğlu olduğu inancı yaygındır. Sözcük olarak Yunanca da "bütün" anlamına gelir. Pitys adlı bir peri kızı Pan'a aşık olmuş, kendisine zorla sahip olmak isteyen rüzgar Tanrı Boreas' ın (Poyraz) elinden kurtulmak için çam ağacına dönüşmüş, Pan bu yüzden hep çam ağaçlarının altında dinlenirmiş, çam ağaçları da bu yüzden poyraz estiği zamanlar hazin hazin inler ve uyuyan Pan'ı gölgeleriyle güneşin kavuruculuğundan korurlarmış.

Panagea - Av Tanrıçası Artemis'in adlarından biri. (Diane) - Zeus ile Leto'nun (Latona) kızı, Apollon'un kız kardeşi. Av Tanrıçasıdır. Selvi onun için kutsaldır. Yabani hayvanların hepsini, özelliklede geyiği, sever.

Panakeia - Sağlık Tanrıçası. Apollon'un oğlu Asklepios gibi hekimlikle uğraşır.

Pandaman - Ateş ve Sanatkarlık Tanrısı Hephaistos'un bir diğer adı. Bütün güzel kusursuz Tanrılar içinde en çirkini oydu. Homeros'un destanlarında, doğurduğu yaratığın çirkin olduğunu görerek kızan Hera'nın onu gökten fırlattığı ve Hephaistos'un yere düşüp bu nedenle topal kaldığı anlatılmaktadır. Yerde de, gökte de sevilen iyi yürekli bir Tanrıydı Hephaistos. Athena ile birlikte şehir hayatında büyük bir yeri vardı. İkisi de tarımı, uygarlığı, el sanatlarını korurlar, dokumacıları, demircileri severlerdi.Güzeller güzeli Afrodit topal ve çok fazla yakışıklı sayılmayacak bir görünüme sahip olan Hephaistos ile evlenmiş. Afrodit ve Hephaistos'la ilgili mit her ikisinin de temsil ettikleri sanat ve aşk kol kola olması gerektiğini vurgulamaktadır.

Pandora - Yeryüzünde yaratılan ilk kadın. Zeus'un emriyle Hephaistos tarafından hazırlanmıştır. Tanrılardan her biri ona kendi armağanını vermiş: Afrodit - güzellik, Hermes - kurnazlık vermiş. Zeus ise ateşi insanlara veren Prometheus'tan intikam almak için, Pandora'ya içinde bütün hastalık ve belaların bulunduğu bir kap vererek yeryüzüne göndermiştir. Epimetheus ona aşık oldu ve kardeşi Prometheus'un uyarılarını dikkate almadan onunla evlendi. Pandora kabın kapağını açtığında oradan bütün dertler ve belalar çıktı ve insanları sonsuza kadar takip etmeye başladı. Kabın içinde bir de umut vardı. İnsanlar onun sayesinde yaşamaya devam ettiler.

Paphia - Aphrodite'n isimlerinden biri.

Paris - (Aleksandros) Yunan mitolojisinde Troya kralı Priamos ile Hekabe'nin oğlu. Paris'in doğumundan önce annesi Hekabe bir rüya gördü; rüyasında bir alev topu doğurmuştu ve bu alev topu bütün şehri sarmıştı. Rüya'yı iyiye yormayan anne babası, Paris doğduktan sonra onu İda şehrine bıraktılar. Paris'i bir çoban yanına aldı, büyüttü ve eğitti. Eris oyun düzenlemiş ve Hera, Afrodit ve Athena'nın oturduğu ziyafet sofrasına, üzerinde 'en güzele' yazılı bir elma atmış. Elmanın kimin olduğu üzerine 3 güzel tartışmaya başlarlar ve Zeus'tan bu sorunu çözmesini isterler. Zeus işin içinden çıkamayınca, çareyi Troya Kralı Priamos'un oğlu Paris'i rehber ilan etmekte bulur. Güzellerden her biri kendisini seçmesi için Paris'e bir şey vaat ederler. Athena ona savaşta yenilmezlik gücü vereceğini vaat eder. Hera Paris'i Asya'nın hakimi yapacağını söyler. Paris Afrodit'e kanar ve dünyanın en güzel kadınını elde etmek için Afrodit'i yarışmanın birincisi seçer. Bu güzel kadın Sparta Kralı Menelaos'un karısı Helen'di. Paris, Afrodit'in yardımıyla Sparta'ya gider, Helen'i kaçırır, prensi olduğu Troya şehrine geri döner. Bunun üzerine hakarete uğramış Menelaos, Akha ordularını toplayarak Troya'ya savaş açar. Böylece 10 yıl sürecek Troya savaşı başlamış olur. Paris bu savaşta öldürülür.

Parnassos - Poseidon ile Kleodora adlı bir peri kızının oğlu. Apollon'a tahsis edilen Parnassos dağına adını veren kahraman. Yunan mitolojisinde Parnassos dağı Musa ve Apollon'un bulunduğu dağ olarak bilinir.

Pataros - Apollon ile Ksanthos'un kızı olan Lykia'nın oğlu. Patara şehrine adını vermiştir.

Pegasos - Efsanevi kanatlı at. Perseus Okean'ın kaynağında Medusa'nın kafasını kestiği zaman onun kanından doğdu. Pegasos Musa'ların atı ve sanatın sembolü olarak görülmüştür.

Peleus - Meşhur kahraman Akhilleus'un babası. Phintie kralı.

Penelope - Odysseus'un karısı. Telemakhos'un annesi. Odysseus Troya savaşından sonra yıllarca evine dönemedi. Buna rağmen Penelope kocasına hep sadık kaldı. Penelope sadakatin sembolüdür.

Penthesileia - Savaşçı kadın Amazonların kraliçesi. Ares ile Otreranın kızı. Troya savaşı sırasında Amazonlar Troyalılardan yana savaştılar. Penthesileia bu savaşta Akhilleus tarafından öldürüldü.

Penthos - Keder ve Istırap Tanrısı.

Persa - (Perseis) Thetys ile Okeanos'un kızı. Deniz perisi. Helios (Güneş) ile evliliğinden üç çocuğu oldu: Kirke, Aeetes, Pasiphae.

Perseus - Argos kralı Akrisios'un kızı Danae'nin Zeus'tan olan oğlu. Efsaneye göre, Akrisios kaderinde kendi torunu tarafından öldürülmenin olduğunu öğrenince kızı Danae'yi bakır kaleye hapseder. Zeus altın yağmuru olarak kaleye girmeyi başarır. Danae Perseus'u doğurur. Akrisios anne ile oğlunu bir sandığa koyarak denize atar, sandık Seriph adasına ulaşır ve anne oğul beladan kurtulurlar. Daha sonra Perseus dedesi olduğunu bilmeden Akrisios'u öldürür. Gorgon'lardan ölümlü olanı Medusa da Perseus tarafından öldürüldü.

Persophene - (Persephone) Zeus'un kızı ve yer altı dünyasının Tanrısı Hades'in karısı.

Phantosos - Uyku'nun oğlu. Kayaya, toprağa ırmağa ve cansız varlıklara dönüşebilen bir Tanrı. Çevresi bir sürü yılanlarla çevrilmiştir.

Phobos - Ares'in yanından ayrılmayan arkadaşı. İnsana gelen korkunun simgesidir. Phobos 'dehşet' anlamına da gelmektedir.

Pleiadlar - Atlas ile Pleione'nin yedi kızına verilen ad. Bu kızlar Tanrılar tarafından yıldızlara dönüştürüldüler.

Ploutos - Demeter ile İason'un oğlu. Zenginlik ve servet Tanrısı.

Pluton - Yer altı dünyasının ve cehennemin Tanrısı Hades'in Latince adı.

Podarkes - Troya kralı Priamos'un diğer adı.

Poibos - Apollon'un adlarından biri.

Polydeukes - Yunan mitolojisinde kahraman. Kastor'un ikiz kardeşi. Ayrılmaz ikizler olarak Dioskur'lar adını da almışlar. Bir rivayete göre Kastor Tindaresus ile Leda'nın, Polydeukes ise Zeus'la Leda'nın oğludur. Başka bir rivayete göre onlar ikizler ve Zeus ile Leda'nın oğullarıdır. Kastor at ehlileştiricisi, Polydeukes ise bilek güreşçisi olarak ün kazanmıştır. Bu iki kardeş İkizler burcunu temsil ederler.

Pontos - Poseidon'un oğlu, Karadeniz'e adını vermişti.

Poseidon - (Neptün) denizlerin, deniz canlılarının ve tüm akarsuların Tanrısı. Zeus'un kardeşi. Deniz Tanrılarından olan Nereus kızlarından güzel Amphitrite ile evlendi. Bu evlilikten bir çok deniz perisi, yarı at yarı insan Triton doğdu. Triton deniz kabuğunu öttürerek tufanı yatıştırır ve suları geldikleri yere döndürürmüş. Nereus'un kızları olan Nereidler her zaman Poseidon'un çevresini sararlar. Nereidler belden aşağı balık, belden yukarı insan şeklindeler.Poseidon'un elinde taşıdığı üç çatallı yabayı fırlattığı zaman, denizde fırtınalar ve korkunç dalgalar yaratabilir.

Pothos - Aphrodite'n oğlu. Aşk arzusunun sembolüdür. Eros'un yanından ayrılmayan arkadaşıdır.

Priamos - Troya savaşları sırasında Troya şehrinin kralı idi. Elli oğlu ve çok sayıda kızı vardı. Paris ile Hector elli oğlu arasından en tanınmışlarıdır. Kızları arasında ise Kassandra ve Polksena ün kazanmışlar.

Prometheus - İlk insanı yaratmıştır. Titan İapetos ve deniz perisi Asie'nin oğludur. İnsanlara ateşi verdiği için Zeus tarafından cezalandırılmış ve Kafkas dağlarında bir kayada zincire vurulmuştur. Her gün kartal tarafından karaciğerleri delinerek işkence edilirmiş. Gece karaciğerleri yeniden iyileşir ve güneşin doğuşuyla işkence devam edermiş. Bir rivayete göre Prometheus Herakles tarafından kurtarılmıştır. Başka bir rivayette ise onu kurtaranın Zeus olduğu söylenmektedir.

Proteus - Deniz Tanrısı Poseidon ile Phenike'nin oğlu. Mitolojiye göre o geçmişi, şimdiyi ve geleceği görürmüş, ama kimseyle bilgilerini paylaşmak istemezmiş. Sparta kralı Meneleus Troya savaşından önce Mısır'a onun yanına gitmiş ve savaşın nasıl sonuçlanacağını öğrenmiş.

Psykhe - Ruh. Eros'un karısı. Ölümsüzlüğü kazanmış ve Olimpos'ta Tanrıların yanında yaşamaya başlamıştır.
 
K

Kayıtsız Üye

Forum Okuru
hepsini olkumadım ama emeğe saygı
 
Üst