1. MaWiM

  MaWiM ♥Ben Aşık Olduğum Adamın Aşık Olduğu Kadınım♥ Yetkili Kişi

  Kayıt:
  25 Temmuz 2007
  Mesajlar:
  31.467
  Beğenilen Mesajlar:
  2.303
  Ödül Puanları:
  113

  Çağalazâde Yusuf Sinan Paşa

  Konu, 'Osmanlı Tarihi' kısmında MaWiM tarafından paylaşıldı.

  ferhat paşa nasıl öldü Mesinalı kaptanlardan meşhur Viskond Çağala'nın oğlu olup Hıristiyan adı Don Sıpion'dır; validesi Osmanlıların Dalmaçya sahilindeki Nova hisarı dizdarının (kale muhafızı kumandanı) kızı iken Frenklere esir düşerek Çağala ile evlenmiştir. Kaptan Çağala< Konu Resmi..>
  12 yaşında bulunan oğlu Don Sipion ile Mesina'dan İspanya'ya giderken 18 Mart 1561 de Türk leventleri tarafından yakalanarak Kanuni Sultan Süleyman'a takdim edilmiş ve Sipion saraya alınarak Yusuf Sinan adı verilip yetiştirilmiş ve babası olan Çağala da Hammer'in kaydına göre İstanbul'da kendini zehirlemek suretiyle ölmüştür.

  Yusuf Sinan sarayda yetiştikten sonra yeniçeri ağalığıyla enderundan çıkmış< Konu Resmi..>
  sonra Van ve 991 H. -1583M.de Ferhat Paşa'nın serdarlığında vezirlikle Revan ve 994 H. - 1586 M. de Bağdat beylerbeyliklerinde bulunmuştur. Van beylerbeyi iken Özdemiroğlu Osman Paşa ile İran seferinde hizmet ile Tebriz'i zabtetmiş ve 993 H. - 1585 M. de Osman Paşa'nın ölümünden sonra vasiyeti gereğince bir aralık vekâleten İran serdarı oldu ise de sonradan serdarlık ikinci defa Ferhat Paşa'ya verilmiştir.

  Çağalazade bundan sonra Bağdat valiliğine gönderilmiş ve oradan Erzurum valiliğine tayin edilerek 999 Ramazan ve 1591 Temmuz tarihinde Uluç Hasan Paşa'nın ansızın vefatı üzerine kaptan paşa olmuştur. Yusuf Sinan Paşa 1003 Cemaziyelevvel 18 ve 1595 Mart tarihine kadar bu hizmette kaldıktan sonra kubbe vezirliğine getirilmiştir.

  Çağalazade Sinan Paşa< Konu Resmi..>
  pâdişâhla beraber Eğri seferinde bulunup ordunun sağ kol kumandanı idi. Yaptığı taarruzlarla yarım saatte düşmanın 20< Konu Resmi..>
  000 kişilik kuvvetini imha edip hemen kaybolmuş olan Haçova savaşının kazanılmasına sebep olduğunu kendisi bizzat pâdişâha arzederek Hoca Sadeddin Efendi ile kapıağası Gazanfer Ağa'nın tavsiyeleriyle Damat İbrahim Paşa'nın yerine vezir-i âzam olmuştur. 1005 Rebiulevvel ve 1596 Kasım). Çağalazade Sinan Paşa< Konu Resmi..>
  meydan muharebesini müteakip askeri yoklatarak muharebe meydanından kaçmış olan tımar ve zeamet sahipleriyle kapıkulu ocaklarından 30< Konu Resmi..>
  000 kişinin dirliklerini kesip ele geçenleri ve bu arada bazı günahsızları da katlettirmesi< Konu Resmi..>
  aleyhinde dedikoduya sebep olduğundan sadarete gelişinden 45 gün sonra bazı hususlar dolayısıyla hakkında Pâdişâhın itimadı kalmadığından başka valide sultanın da oğlu üzerinde etkili olmasının da yardımıyla azlolunarak İbrahim Paşa ikinci defa vezir-i âzam olmuştur.


  Yusuf Sinan Paşa< Konu Resmi..>
  azlinden sonra bir müddet Akşehir'de oturtulup sonra Şam valiliğine tayin olunarak 1598 Haziran (1006 Şevval 9)'da ikinci defa kaptan-ı deryalığa tayin edilerek 1012 senesi sonlarına (1609 M.) kadar bu vazifede kalmıştır. Çağalazâde Sinan Paşa bu defaki kaptanlığında validesini Mesina'dan İstanbul'a getirmiştir.
  Çağalazâde 1013 Muharrem ve 1604 Haziran'da kaptan paşalıkta kalmak üzere İran tarafına serdar olarak gönderildi ise de muvaffak olamayarak bozguna uğradı< Konu Resmi..>


  Son İran seferindeki mağlubiyeti hariç olarak kendisine bırakılan işlerde muvaffak olmuştur; iki defada 10 sene süren kaptan paşalığında tecrübeli denizcilerle görüşerek iş görmüş ve başarılı olmuştur. Kadırgalara iyi kürekçi yetiştirip her küreğe üçer forsa (esir Hıristiyan gemici) ile üçer Türk kürekçisi koymak suretiyle forsaların isyan çıkarmalarını önlemeye muvaffak olmuştur; fakat sadareti zamanında Kırım Hanı Gazi Giray'ı azledip yerine Fetih Giray'ın tayini ile bu zavallının ölümüne sebep olması ve Haçova meydan muharebesinden sonra bir çok tımarlı sipahi ile diğer bir kısım askeri yoklamada bulunmadılar cepheden kaçtılar diyerek dirliklerini kesmesi gibi haller Anadolu'daki eşkiyalıkta birinci derecede etkili olmuştur.
  Çağalazade Sinan Paşa gayretli< Konu Resmi..>
  cesur fakat müdara bilmez haşin ve asabi ve aynı zamanda mutaazzım ve mağrur imiş İstanbul'da iki ve Beşiktaş'ta bir mescit ile bir medrese ve bir mektebi vardı; İstanbul'daki Cağaloğlu semti bunun adınadır.
  kaptanpaşalığı Derviş Paşa'ya verildi; kendiside 1014 H. 1606 M.'da kederinden Diyarbakır'da vefat etti.


   
Çağalazâde Yusuf Sinan Paşa konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. Paşa

  Paşa

  Rüyada üniformalı bir Osmanlı Paşası görmek, şan, şeref ve itibar işareti olarak tabire tabi tutulur. Paşa görmek, ün, itibar ve itibar işareti olarak yorumlanır. Rüyada paşa görmek; devletin vesile olacağı bir olay sonucunda çok sevinmeye işarettir
 2. Koca Yusuf Paşa

  Koca Yusuf Paşa

  kırım ın elden çıkma süreci Tersane liman reisi Hasan Kaptan'ın kölesi olup Gürcü'dür. Efendisine sadakatle hizmet ettiğinden âzad edildikten sonra onun vefatına kadar hizmetinde bulunmuş ve sonra Kasımpaşa'da Zincirlikuyu'da kışın kahvecilik etmek ve yazları donanma ile gidip gelerek bazılaryla müşterek olarak ticaret yapmak suretiyle geçinmekte idi. Hattâ Cezayirli Gazi Hasan Paşa 1178...
 3. Sadrazam Sinan Paşa

  Sadrazam Sinan Paşa

  Arnavut olup Debre veya Delvinalıdır. 994 H.-1586M. tarihli vakfiyesinde babasının adının Ali olduğu görülüyor. Enderun'dan yetişerek Kanuni Sultan Süleyman zamanında çaşnigir (sofracı) başılıkla sarayın bîrun (dış) hizmetine çıkmış ve daha sonra Malatya Gazze Nablüs sancak beyliklerinde ve Erzurum beylerbeyliğinde bulunmuştur. Sinan Paşa Zigetvar seferi esnasında Halep beylerbeyi iken 975...
 4. Cağalzade Sinan Paşa Hayatı Hakkında Bilgiler Biyografisi

  Cağalzade Sinan Paşa Hayatı Hakkında Bilgiler Biyografisi

  Cağalzade Sinan Paşa Kimdir Cağalzade Sinan Paşa Hayatı Kısaca Sevgili melekler, Kim Kimdir bölümümüzde bu kez Cağalzade Sinan Paşa Hayatı Kısaca bilgiler veriyoruz sizlere.. Kânûnî Sultan Süleymân Han devrinin sadrâzam ve büyük devlet adamlarından. Aslen İtalyan olup, Temmuz 1560 Cerbe Deniz Harbinde babasıyla birlikte Kaptân-ı Deryâ Piyâle Paşaya esir düşerek İstanbul’a getirildi....

Sayfayı Paylaş