Çalıştıralan işçilere ara dinlenmesi verilmesi zorunludur.

Çalıştıralan işçilere ara dinlenmesi verilmesi zorunludur.
iş kanunu yemek saatleri ara dinlenmesi
Ara dinlenmesi bildiğiniz gibi işyerinde çalışan işçilere, çalışma süresi içinde dinlenmek ve yemek gibi zaruri ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla öngörülen süredir. Ara dinlenmesinin günlük çalışma süresinin ortalama bir zamanında yapılır. Ayrıca İşyerinin bulunduğu yerin gelenekleri ve işyerinde yapılan işin gereğine göre de ayarlanmak suretiyle verilir.

Ara dinlenmesinin hangi sürelerde uygulanabileceği 4857 sayılı İş Kanunun 68 inci maddesinde belirlenmiş bulunuyor.
Buna göre işverenlerin;
  • 4 saat ve daha kısa süreli işlerde 15 dakika,
  • 4 saatten fazla ve 7.5 saate kadar (7.5 saat dahil) süreli işlerde yarım saat,
  • 7.5 saatten fazla süreli işlerde 1 saat ara dinlenmesi vermeleri gerekiyor.
Kanunda belirtilen bu süreler, işyerinin bulunduğu yerin iklim, işin niteliği ve o yerdeki gelenekler ve işin niteliği göz önüne alınarak sözleşmeler ile aralı olarak işçilere kullandırılması gerekiyor.

Burada dikkat edilmesi gereken husus ara dinlenmelerinin çalışma sürelerinden sayılmamasıdır. İşverenler ara dinlenmesi için işçilere ücret ödemek zorunda değildir. Eğer ki işçi ara dinlenmesini çalışarak geçiriyorsa işveren işçiye çalıştığı süreye tekabül eden ücretini ödemesi gerekiyor. İşçiler ara dinlenmelerini rahatça kullanabilirler, isterlerse ara dinlenmelerini işyeri dışında da geçirebilirler. İşverenler, işçilerin ara dinlenmedeki ihtiyaçlarını karşılayacak imkanları işyeri ortamında sağlarsalar, işçilerin ara dinlenmelerini işyeri sınırlarında geçirmelerini isteyebilirler.
İşverenler, mevzuat gereğince işyerinde uygulanabilecek ara dinlenme saatlerini işyerinde, uygun araçlarla işçilere duyurması gerekiyor.
Ara dinlenmesini 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerinin gerektirdiği şekilde uygulamayan işverenler hakkında İş Kanunun 104. maddesi gereğince idari para cezası uygulanabilecektir. Ara dinlenmesini yasaya uygun uygulamayan işverenler hakkında 2009 yılı içinde uygulanabilecek ceza miktarı 1012 TL'sıdır.
 
Üst