Cami Adabını Anlatan Hadisler

Cami Adabını Anlatan Hadisler
Cami Adabı İle İlgili Hadisler
Cami Adabıyla İlgili HadislerBildiğiniz gibi ülkemizde camilerimizin girişlerinde -özellikle büyük camilerimizde- bayanlar için başörtüleri bulunur melekler. :) Bunun sebebi camiye girmek isteyip yanında başörtüsü taşımayan ya da turistik amaçlarla gelmiş olan ve cami adabı hakkında bilgisi olmayan yabancı bayanların kullanması için düşünülmüş çok zarif bir harekettir. Bunlardan başka camilerimize ayakkabılarımızı da çıkarıp gireriz. İşte bu cami adaplarıyla ilgili olarak söylenmiş hadislerden bazılarını sizlerle paylaşmak istiyoruz melekler :)İbnu Ömer (sav)'i işittim, diyordu ki: "Resulullah (sav) kişinin bir başkasını kaldırarak yerine oturmasını yasakladı." Nafi'ye: "Bu yasak cum'aya mı mahsus?" diye soruldu. "Cum'a ve diğer günlerde!" diye cevap verdi.
(Buhari)

Tirmizi'de Mu'az İbnu Enes'ten merfu olarak şu rivayet kaydedilmiştir: "Cuma günü kim cemaatin omuzlarını yararak ilerlerse cehenneme bir köprü ittihaz olunur."
(Tirmizi)

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Sizden kimse, cuma günü kardeşini kaldırıp sonra da yerine oturmasın. Lakin: "Açılın" desin."
(Müslim)

Resulullah (sav)'ın cuma günü minbere çıkınca: "Oturunuz!" dedi. Bunu İbnu Mes'ud (ra) işitince olduğu yerde oturdu, tam mescidin giriş kapısının üstüydü. Resulullah (sav) onu bu halde gördü ve: "Gel! Ey Abdullah İbnu Mes'ud!" buyurdu.
(Ebu Davud)

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Birinizin Harre'nin sırtında namaz kılması, onun için cuma günü oturup oturup da imam hutbeye başlayınca gelip cemaatin omuzlarını yararak cemaate katılmasından hayırlıdır."
(Muvatta)

Resulullah (sav), cuma günü imam hutbe verirken hubve tarzında oturmayı yasakladı.
(Ebu Davud,Tirmizi)

Resulullah (sav), cum'a günü namazdan önce cemaat teşkilini yasakladı." [Rezin ilavesidir. Ebu Davud'da gelen bir hadisin parçasıdır. (Salat 220, (1079)]
(Rezin)

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Cum'a günü biriniz (mescitte) uyuklayacak olursa oturduğu yeri değiştirsin."
(Ebu Davud,Tirmizi)
 
Üst