1. *BEYZA*

  *BEYZA* Administrator Yetkili Kişi

  Kayıt:
  21 Aralık 2011
  Mesajlar:
  16.637
  Beğenilen Mesajlar:
  2.419
  Ödül Puanları:
  113

  Cehennem nasıl bir yerdir?

  Konu, 'Tüm İslami Bilgiler' kısmında *BEYZA* tarafından paylaşıldı.

  Cehennem inkarcılar için her türlü sıkıntı, zorluk ve azabın yaşandığı ve bunların sonsuza kadar da tükenmediği bir yerdir. Kuran’da cehennem için şöyle denir: Gerçekten cehennem, bir gözetleme yeridir. Taşkınlık edip-azanlar için son bir varış yeridir. Bütün zamanlar boyunca içinde kalacaklardır. Orada ne serinlik tadacaklar, ne bir içecek. Kaynar sudan ve irinden başka. (İşlediklerine) Uygun olan bir ceza olarak. (Nebe Suresi, 21-26)


  < Konu Resmi..>
  Ayetlerle Cehennem Nedir ve Nasıl Bir Yerdir?

  أَعُوذُ بِاللهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطاَنِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ
  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحمن الرَّحِيم

  1) “O, yakıtı insanlar ve taşlar olan bir ateştir.”
  Bakara 24, Tahrim 66
  2) “Orası ne kötü bir döşektir.”
  Âl-i İmran 12
  3) “Küfre karşılık olarak azabedilen yerdir.”
  Âl-i İmran 106
  4) “Kâfirlerin derilerinin pişirildiği yerdir.”
  Nisa 56
  5) “Azabı çetin ve sürekli olan yerdir.”
  Ta-Ha 127
  6) “Çok kötü konaktır.”
  Ra’d 18
  7) “Katmerli azaptır o ateş.”
  A’raf 38
  8) “Altın ve gümüşü biriktirip Allah yolunda harcamayanların azap yeridir.”
  Tevbe 34, 35
  9) “İrinli su içirilen fakat yutulamayan yerdir.”
  İbrahim 16, 17
  10) “Her taraftan ölüm geldiği halde ölünemeyen yerdir.”
  İbrahim 17, Fatır 36
  11) “Yedi kapısı olan ve her kapıdan bir grubun gireceği yerdir.”
  Hicr 44
  12) “İnim inim inlenen ve bir şey işitilmeyen yerdir.”
  Enbiya 100
  13) “Ateşten elbiselerin olduğu yerdir.”
  Hac 19
  14) “Kaynar su ile karınların ve derilerin eritildiği yerdir.”
  Hac 20
  15) “Demir kamçılarıtopuzları olan yerdir.”
  Hac 22
  16) “Uğultusu ve kaynaması uzaktan duyulan yerdir.”
  Furkan 12
  17) “Ehlinin yok olmayı istedikleri halde yok olamadıkları yerdir.”
  Furkan 14
  18) “Ehlinin oradan çıkmak istedikleri halde çıkamadıkları ve geri çevrildikleri yerdir.”
  Secde 20
  19) “Azabı ve cezası azaltılmayan yerdir.”
  Fatır 36
  20) “İnsanların dünyaya tekrar geri dönmek için yalvaracakları ve tüm yalvarmanın boşuna olduğu yerdir.”
  Fatır 37, Mü’min 50
  21) “Orada döşekler de, üstlerdeki örtüler de ateştendir.”
  A'raf 41
  22) “Hiçbir velinin dost ve yardımcının olmadığı yerdir.”
  Şura 44
  23) “Zalimler için bir fitne olan zakkum ağacının yetiştiği yerdir.”
  Saffat 62, 64
  24) “Tomurcukları meyveleri şeytanların başları gibi olan ve karınların onunla doldurulacağı zakkum ağacının yendiği yerdir.”
  Saffat 65, 66, Duhan 43, 46, Vakıa 52, 53
  25) “Sonra zakkumun üzerine, susamış develerin suya saldırışı gibi kaynar suların içildiği yerdir.”
  Saffat 67, Vakıa 54, 55
  26) “Orada içecek olarak kaynar su ile beraber irin de tattırılacaktır.”
  Sad 57, Nebe 25
  27) “Rahat yüzü görülmeyen yerdir.”
  Sad 59
  28) “Ehlinin üstlerinde de altlarında da ateşten tabakaların olduğu yerdir.”
  Zümer 16
  29) “Ehlinin boyunlarındaki halkalar ve zincirler ile sürüklenecekleri yerdir.”
  Mü’min 71
  30) “Ehlinin gömlekleri katrandan olan ve yüzlerini de ateşin bürüdüğü yerdir.”
  İbrahim 50
  31) “Azap olarak ehlinin başlarına kaynar su dökülecek olan yerdir.”
  Duhan 48
  32) “Dolmayan, çok geniş bir yerdir.”
  Kaf 30
  33) “Bekçileri iri gövdeli, sert tabiatlı ve Allah’ın emrettiğini yapıp baş kaldırmayan meleklerdir.”
  Tahrim 6
  34) “Bekçileri yalnız melekler olup adetleri ondokuzdur.”
  Müddessir 30, 31
  35) “Öfkesinden çatlayacak gibi olan yerdir.”
  Mülk 8
  36) “O, insanlık için büyük uyarıcı musibetlerden biridir.”
  Müddessir 35, 36
  37) “Serinlik ve içilecek bir şeyin tadılamayacağı yerdir.”
  Nebe’ 24
  38) “Ne semirten ne de açlığı gideren kuru bir dikenden başka bir yiyeceğin olmadığı yerdir.”
  Ğaşiye 6, 7
  39) “Kıyamet günü ortaya getirilecek olandır.”
  Fecr 23
  40) “Hutame, Allah’ın tutuşturulmuş, tırmanıp kalplerin üstüne çıkan ateşidir.”
  Hümeze 7
  41) “Ehli, uzatılmış sütunlara bağlanmış vaziyette üzerlerine ateşinin kapatıldığı yerdir.”
  Hümeze 8, 9

  Ayetlerle Cehennemden Manzaralar
  1) “...Elleri boyunlarına bağlı olarak onun cehennemin dar bir yerine atıldıkları vakit...”
  Furkan 13
  2) “Yüzleri ateşte evrilip çevrildiği gün ‘Eyvah bize! Keşke Allah’a itaat etseydik, Rasule itaat etseydik.’ derler.”
  Ahzab 66
  3) “...İnkar edenler için ateşten bir elbise biçilmiştir...”
  Hac 19, Mü’min 72, Duhan 48
  4) “...Bağırsakları parça parça eden kaynar su ve irin içecekler...”
  Muhammed 15, İbrahim 16, 17, Sad 57, Vakıa 54, 55, 93, Nebe 25, Ğaşiye 5
  5) “Hiç şüphesiz nezdimizde onlar için hazırlanmış boyunduruklar, yakıcı bir ateş, boğazdan geçmez bir yiyecek ve elem verici bir azap vardır.”
  Müzzemmil 12, 13
  6) “Orada bir serinlik ya da bir içecek tatmazlar.”
  Nebe 24
  7) “Onların üstlerinde ve altlarında ateşten tabakalar vardır...”
  Zümer 16
  8) “Şüphesiz zakkum ağacı günahkârların yemeğidir. O, karınlarında maden eriyiği gibi suyun kaynaması gibi kaynar.”
  Duhan 43, 46, Vakıa 52, 56
  9) “Karınlarının içindekiler ve derileri eritilir.”
  Hac 20
  10) “Bir de onlar için demir kamçılar vardır.”
  Hac 21
  11) “Oradan her çıkmak istediklerinde oraya geri çevrilirler...”
  Hac 22
  12) “Kuru dikenden başka yiyecekleri yoktur.”
  Ğaşiye 6
  13) “Ateş yüzlerini yakar; orada suratları çirkin ve gülünç bir halde bulunurlar.”
  Mü’minun 104
  14) “Elleri boyunlarına bağlı olarak onun dar bir yerine atıldıkları zaman oracıkta yokoluvermeyi isterler.”
  Furkan 13
  15) “...Orada yaşamak ve ölmek yoktur...”
  Ta-Ha 74, İbrahim 17, Furkan 13, 14, Fatır 36, A’la 13
  16) “...Onlar orada işitmezler.”
  Enbiya 100
  17) “O gün cehenneme ‘Doldun mu?’ deriz. O da’ Daha var mı?’ der.”
  Kaf 30
  Ayetlerle Cehennem Kim İçin Hazırlanmıştır?

  1) “Allah’a ortak koşanlar.”
  Gafir 73, 76
  2) “Allah’a ve Rasulüne asi olanlar.”
  Nisa 14
  3) “Ahireti inkâr edenler.”
  A’raf 44, 45
  4) “Ayetleri yalanlayan ve büyüklenerek onlardan yüz çevirenler.”
  A’raf 36
  5) “Allah’a ibadetten yüz çevirenler.”
  Gafir 60
  6) “Kitabı ve Rasullere gönderileni yalanlayanlar.”
  Gafir 70
  7) “Allah yolundan alıkoyanlar.”
  A’raf 45
  8) “Kâfirler.”
  Âl-i İmran 12
  9) “Kıyameti inkâr edenler.”
  Furkan 11
  10) “Cehennemi yalanlayan fasıklar.”
  Secde 20
  11) “Din hesap gününü inkâr edenler.”
  Müddessir 46
  12) “Büyüklük taslayanlar.”
  Zümer 60
  13) “Müsrifler ölçüyü taşıranlar.”
  Gafir 43
  14) “Büyük günah işlemekte direnenler.”
  Vakıa 46
  15) “Mal toplayıp sayan ve malının kendini ebedi kılacağını sananlar.”
  Hümeze 2, 3
  16v“Altın ve gümüşü biriktirip Allah yolunda harcamayanlar.”
  Tevbe 34
  17) “Yeryüzünde haksız yere şımaranlar ve böbürlenenler.”
  Gafir 75
  18) “Allah yolunu eğip bükmek isteyenler.”
  A’raf 45
  19) “Zalimler.”
  A’raf 41
  20) “Azgınlar.”
  Sad 55
  21) “Dalalet üzere olan atalarını takip edenler.”
  Saffat 69, 70
  22) “Arkadan çekiştirip yüze karşı eğlenenler.”
  Hümeze 1
  23) “Yoksulu doyurmayanlar.”
  Müddessir 44
  24) “Batıl ve boş işlerle uğraşanlar.”
  Müddessir 45
  25) “Namaz kılmayanlar.”
  Müddessir 43
  Hadislerle Cehennemin Özellikleri ve Ondan Manzaralar

  1) Abdullah bin Mes’ud (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:
  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  ‘O gün cehennem getirilecek, onun yetmiş bin bağı olacak ve her bağ ile beraber cehennemi çeken yetmiş bin melek bulunacaktır’ buyurdu.”
  Müslim 2842/29, Tirmizi 2698
  2) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  ‘...Allah ateşi yarattığı vakit Cebrail’e:
  −‘Ey Cibril! Git, cehenneme bak’ buyurdu. Cebrail gitti, cehenneme baktı. Sonra geldi ve:
  −Ey Rabbım! İzzetine yemin ederim ki, cehennemi kim işitirse ona asla girmez dedi. Allah, cehennemi şehvet çekici şeylerle donatıp:
  −‘Ey Cibril! Git, ona bak’ buyurdu. Cibril gitti, cehenneme baktı. Sonra geldi:
  −Ey Rabbım! İzzetine yemin ederim ki, hiçbir kimse dışarıda kalmadan hepsi cehenneme girer diye korktum dedi’ buyurdu.”
  Ebu Davud 4744, Tirmizi 2685
  3) Enes bin Malik (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  ‘…Cehennem de nefsin arzularıyla kuşatılmıştır’ buyurdu.”
  Buhari 6412, Müslim 2822/1, Tirmizi 2684
  4) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  ‘Sizin şu ateşiniz cehennem ateşinin yetmiş cüzünden bir parçadır’ dedi. Sahabeler:
  −Ya Rasulallah! Vallahi dünya ateşi muhakkak kâfi gelir dediler. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  −‘Cehennem ateşi dünya ateşleri üzerine altmış dokuz derece daha fazla kılındı. Bunların her birinin harareti bütün dünya ateşinin harareti gibidir’ buyurdu.”
  Müslim 2843/30, Buhari 3064, Tirmizi 2715
  5) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  ‘Cehennem ateşi Rabb’ine şikâyet edip:
  −Ya Rabb! Bir kısmım bir kısmımı yiyor ben kendi kendimi yiyorum, izin ver dedi. Allah da ona iki defa nefes vermesi için izin verdi. Bir nefes kışın, bir nefes yazın. Bulduğunuz en şiddetli sıcak onun hararetinden, en şiddetli soğuk da zemheririndendir’ buyurdu.”
  Buhari 3062, Tirmizi 2719, İbn Mace 4319
  6) Ebu Zerr (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bir seferde idi. Bilal’e öğle ezanını:
  −‘Serinlik vakte bırak!’ buyurdu. Bir müddet sonra yine:
  −‘Serinliği bekle, ta tepelerin gölgeleri arkalarına dönünceye kadar’ buyurdu. Sonra:
  −‘Namazı serinliğe bırakınız. Şüphesiz sıcağın şiddeti cehennemin kaynamasındandır’ buyurdu.”
  Buhari 3062
  7) Utbe bin Gazvan (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  ‘Kocaman bir kaya cehennemin kenarından aşağı bırakılır, cehennem çukuruna yetmiş sene iniş yapar ve yine dibine varamaz.’ Utbe bin Gazvan şöyle devam etti:
  Ömer (Radiyallahu Anh) şöyle derdi:
  −Cehennem ateşini sık sık hatırlayın. Onun sıcaklığı şiddetli, dibi derin ve kamçıları demirdendir.”
  Tirmizi 2701
  8) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Bir gün Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’in beraberinde idik. Ansızın bir düşme sesi işittik. Bunun üzerine Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  −‘Bu nedir, bilir misiniz?’ diye sordu. Biz:
  −Allah ve Rasulü en iyi bilendir dedik. Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  −‘Bu, cehennemin içine atılmış bir taştır ki, yetmiş sonbahardan beri yol almaktadır. Şimdi o cehennemin içine uzandı ve nihayet dibine varıp dayandı’ buyurdu.”
  Müslim 2844/31
  9) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  ‘Cehennem ve cennet münakaşa ettiler. Cehennem:
  −Ben kibirlenenler, büyüklenenlere ve zorbalara tercih olundum dedi. Cennet de:
  −Niye bana insanların ancak zayıfları, hakir görülenleri ve acizleri giriyor? dedi. Allah cennete:
  −‘Sen benim rahmetimsin, ben seninle kullarımdan dilediğime rahmet ederim’ buyurdu. Cehenneme de:
  −‘Sen benim azabımsın, ben seninle kullarımdan dilediğime azabederim. Her birinize de dolusu vardır’ buyurdu. Fakat cehenneme gelince dolmak bilmez. Nihayet Allah ayağını onun üzerine koyar, cehennem de:
  −Yetişir! Yetişir! der. İşte o zaman cehennem dolar ve bazısı bazısına büzülür’ buyurdu.”
  Müslim 2846/35
  10) Harise bin Vehb el-Huzai (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Ben Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  ‘...Dikkat edin! Size ateş ehlini de haber veriyorum: Onlar da her katı yürekli, kibirli ve büyüklük taslayan kimselerdir’ buyurdu.”
  Buhari 4902, Müslim 2853/46, Tirmizi 2732, İbni Mace 4116
  11) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  ‘Kıyamet günü cehennemden bir boyun çıkacaktır ki, onun gören iki gözü, işiten iki kulağı ve konuşan bir dili olacaktır. Diyecektir ki:
  −Ben üç kişiye tayin edildim:
  1−Her inatçı zorbaya,
  2−Allah ile beraber başka bir ilaha ibadet eden her insana ve
  3−Musavvirlere (yani) canlı resmi ve heykeli yapanlara’ buyurdu.”
  Tirmizi 2700
  12) Usame (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  ‘...Lakin ateş ehli ateşe girmeye emrolunmuşlardı. Ben cehennemin kapısı önünde de durdum. Oraya girenlerin çoğunun kadınlar olduğunu gördüm!’ buyurdu.”
  Buhari 6456, Tirmizi 2729
  13) Ebu Said (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  ‘Allah-u Teâlâ: ‘Ey Âdem!’ buyurur. Âdem hemen cevap olarak:
  −Ya Rab! mükerreren icabet ederim ve her emrini yerine getirmeye daima hazır olurum. Ve her hayır iki elindedir der. Allah-u Teâlâ:
  −‘Ateşe girecekleri halk arasından çıkarıp gönder!’ der. Âdem:
  −Ya Rab! Ateşe gireceklerin miktarı ne kadardır? diye sorar. Allah-u Teâlâ:
  −‘Her bin kişiden dokuz yüz doksan dokuzu!’ diye cevap verir...’ buyurdu.”
  Buhari 6443
  14) Enes bin Malik (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Bir adam:
  −Ya Rasulullah! Kâfir kıyamet günü yüzü üzerinde nasıl haşrolunur? diye sordu. Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle cevap verdi:
  −‘Dünyada onu iki ayağı üzerinde yürüten Allah kıyamet gününde yüzü üzerinde yürütmeye kudretli değil midir?’ buyurdu.”
  Buhari 6438, Müslim 2806/54
  15) Abdullah ibni Ömer (Radiyallahu Anhuma) şöyle dedi:
  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  ‘Cennet ahalisi cennete vardığı, cehennem ahalisi de cehenneme vardığında ölüm alaca bir koç suretinde vücut verilerek getirilir. Ta cennet ile cehennem arasında yatırılır. Sonra kesilir. Sonra bir münadi:
  −Ey cennet ahalisi! Artık ölüm yoktur. Ey cehennem ahalisi! Artık ölüm yoktur, diye nida eder. Bu hadise sebebiyle cennet ehlinin ferahı bir kat daha ziyade olur, cehennem ehlinin hüzün ve kederi ise bir kat daha artar’ buyurdu.”
  Müslim 2850/43, Buhari 6457, İbni Mace 4327, Tirmizi 2682
  16) Enes bin Malik (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  ‘Cehennemliklerden dünya ahalisinin en nimetli ve en refahlısı olan kimse kıyamet gününde getirilir ve ateşe bir daldırılışla daldırılır. Sonra:
  −Ey Âdemoğlu! Sen hiçbir hayır gördün mü? Sana herhangi bir hayır uğradı mı? diye sorulur. O kul:
  −Hayır, vallahi ya Rab! der’ buyurdu.”
  Müslim 2807/55, İbni Mace 4321
  17) Enes bin Malik (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  ‘Allah Tebarake ve Teâlâ cehennemliklerin en hafif azaplısına:
  −‘Dünya ve dünyadaki her şey senin olsa şu azaptan kurtulmak için onu fidye olarak verir miydin?’ buyurur. O kul:
  −Evet, fidye olarak verirdim der. Bunun üzerine Allah:
  −‘Sen Âdem’in sulbündeyken ben senden şimdi göze aldığın bu fedakârlıktan daha kolay bir şey istemiştim. Bana hiçbir şeyi ortak kılmaman Zannediyorum ki şunuda söyledi ben de seni ateşe girdirmezdim. Fakat sen bana ortak kılmaya devam edip durdun! buyurur’ dedi.”
  Müslim 2805/51, Buhari 6460
  18) Numan bin Beşir (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  ‘Şüphesiz kıyamet gününde ateş ehlinin en hafif azaplısı şöyle bir adamdır ki, onun iki ayağı altının çukurlarında iki ateş parçası vardır da, bunların sıcaklığından onun beyni bakır tencere ve kumkuma adındaki madeni kabın kaynaması gibi kaynayacaktır’ buyurdu.”
  Buhari 6463, Tirmizi 2731
  19) Semuretu’bnu Cundeb (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  ‘Onlardan kimi vardır ki, ateş onu iki topuğuna kadar yakalar. Kimi vardır ki, onu dizlerine kadar yakalar. Kimi vardır ki, ateş onu beline kadar yakalar. Kimi de vardır ki, ateş onu boynuna kadar yakalayıp yakar’ buyurdu.”
  Müslim 2845/33
  20) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  ‘Cehennem ateşi Âdemoğlunun secde yeri dışında kalan bedenini yer. Allah, cehennem ateşine secde eserini yemeyi yasakladı’ buyurdu.”
  İbni Mace 4326
  21) Usame bin Zeyd (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Ben Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  ‘Kıyamet gününde bir kişi getirilir ve cehennemin içine atılır da orada onun barsakları derhal karnından dışarı çıkar. Sonra o kişi barsakları etrafında değirmen eşeğinin dönüşü gibi döner. Bunun üzerine cehennem ahalisi o kişinin başına toplanırlar da:
  ‘Ey fulan! Senin bu halin nedir? Sen bize dünyada iyiliği emreder ve bizleri kötülükten nehyeder değil miydin? derler. O da:
  ‘Evet, ben size iyiliği emrederdim, fakat onu kendim yapmazdım. Yine ben sizleri kötülükten nehyederdim de onu kendim işlerdim diye cevap verir’ buyurdu.”
  Buhari 3065
  22) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  ‘Cehennemde kâfirin iki omuzu arası, sür’atli bir süvari yürüyüşü ile üç günlük mesafedir’ dedi.”
  Müslim 2852/45, Buhari 6459
  23) Ebu Hureyre (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  ‘Kâfirin dişi yahut köpek dişi Uhud dağı gibidir. Derisinin kalınlığı da üç günlük mesafedir’ buyurdu.”
  Müslim 2851/44, Tirmizi 2703, İbni Mace 4322
  24) Enes bin Malik (Radiyallahu Anh) şöyle dedi:
  “Nebi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem):
  ‘Bir kavim, kendilerine cehennem ateşi dokunduktan sonra simaları kırmızımsı siyah bir renkte olarak cehennemden çıkacak ve cennete girecekler de cennet ehli bunlara “Cehennemlikler” diye isim vereceklerdir’ buyurdu.”
  Buhari 6462


   
Cehennem nasıl bir yerdir? konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. Cehennem Gibi Bir Yürekte

  Cehennem Gibi Bir Yürekte

  cehennem gibi bi yürekde Cehennem Gibi Bir Yürekte ,Cennetlik Bir Aşkla Seviliyorsun ! Resimler çizmek isterdim sana... Baktıkça, tüm gülücüklerin yüzünde yer almasını istediğim resimler... İçimdeki sen, sözcüklere sığmıyorsun artık... İkimizi öyle bir yaşıyorum ki, sen kendini bu kadar yaşamıyorsun. Ellerimde, bedenimde, dudağımda ve sarılışlarımda öyle tarif edilmez bir...
 2. Ameliyathane nasıl bir yerdir?

  Ameliyathane nasıl bir yerdir?

  Ameliyathane, içinde ortada bir ameliyat masası, masanın baş kısmında anestezi vermeye yarayan bir cihaz ve çok sayıda dolap ve çekmecenin bulunduğu bir odadır. Masanın tam tepesinde ameliyat sahasını aydınlatmaya yarayan büyük lambalar bulunur. Genellikle ameliyathanede hafif bir müzik çalar. İçeride anestezi verecek olan doktor hazırlıklar yapmaktadır. Maskeli ve steril yeşil ameliyat...
 3. Cehennemde ateşten başka nasıl azaplar var?

  Cehennemde ateşten başka nasıl azaplar var?

  Allah Kuran’da, inkarcıların cehennemdeyken ateşe atılacaklarını, ateşten elbiseler ve katrandan giysiler giyeceklerini bildirmiştir. (Hac Suresi, 19) Ancak insanın cehennemde göreceği azap ateşle sınırlı değildir. Cehennemde; – demirden kamçılar vardır (Hac Suresi, 21), – insanlar bukağılara vurulacaklardır (İbrahim Suresi, 49), – zincirlerle sürüklenecekler ve boyunlarına demirden halkalar...
 4. Cehennem nasıl bir yer?

  Cehennem nasıl bir yer?

  Ulu Allah (C.C) cennet ve cehennemi yaratinca Cebrail (A.S)'i cennete gönderdi ve git orayi ve oraya girecek olanlara neler hazirladigimi gör» dedi. Cebrail (A.S) de cennete vararak onu ve Allah (C.C)'in cennetliklere neler hazirladigini görüp dönünce Allah (C.C)'a: «Ululugun hAkki için oranin adini duyan herkes içeri dalar» der. Arkasindan cennet Allah (C.C)'in emri üzerine günahlar ile...

Sayfayı Paylaş