Cenabetliyken adet olunursa nasıl gusül almalı?

Uzman SühaN

Administrator
Cenabetliyken adet olunursa nasıl gusül almalı?
Adetliyken cünup olunursa hemen gusul abdesti almak gerekir mi, yoksa adetin bitmesini bekleyip ikisi içinde bir gusul abdesti olur mu?Yüce Rabbimizin Kitabı olan Kur’ân-ı Kerîm’de “Cünüb olduğunuzda gusül abdesti alın” buyrulmaktadır. (Maide 6) Bu sebeple adetin bitmesini beklemeksizin yıkanılmalıdır. Gusül abdestini üç-dört gün ertelemek günahtır


SORU: Cünüp iken saç, tırnak kesmek caiz midir?
CEVAP: Mekruhtur. Hayzlı iken mekruh değildir.
***
SORU: Kadın doktoruna kadın hastalığından muayene olan kadının gusletmesi gerekir mi?
CEVAP: Lezzet duymuşsa gusleder, duymamış ise gerekmez. Oruçlu ise, bu esnada içeriye ilaç vs. gireceği için orucu bozulur.


i.jpg


***
SORU: Cünüb iken yemek içmek caiz midir?
CEVAP: Elleri ve ağzı yıkadıktan sonra yemek caizdir. Fakat yemeyip, biran önce güsledip ondan sonra yiyip içmek daha iyi olur.
***
SORU: Oje, kına, saç boyası gibi midir, gusle mani midir?
CEVAP: Kına, saç boyası gusle mani olmaz. Çünkü altına su geçirir. Fakat yağlı boya, oje, zamk gibi şeyler altına su geçirmediği için gusle manidir. Kınalı ve ojeli elleri yabancı erkeklerin görmezi de caiz değildir.
***
SORU: Âdetli iken diş dolgusu yaptırılır mı?
CEVAP: Âdetli veya abdestli olunsa da fark etmez. Dolgudan sonra, gusülde, abdestte ve namazda Maliki veya Şafii mezhebini taklit gerekir.( Taklidin nasıl yapılacağı, Seadet-i Ebediyye kitabında ve www. Dinibilgiler.org sitesinde yazılıdır)
***
SORU: Cünüp kimse neleri yapabilir neleri yapamaz?
CEVAP: Cünüp, Besmele çeker, dua okur, la ilahe illallah diyerek zikir çeker, salevat okur. Hatta Fatiha, Rabbena âtina gibi âyetleri dua niyetiyle okuyabilir. Sadece Mushafı tutamaz ve Kur’an okuyamaz. Camiye giremez. Tırnak kesmesi, tıraş olması mekruh olur. Hayzlının tırnak kesmesi mekruh olmaz.
***
SORU: Düğünde, kadınların def çalmaları, çalgı çalarak eğlenmeleri günah mıdır?
CEVAP: Düğünde kadınların kendi aralarında def çalıp oynaması caizdir. Düğünü duyurmak için davul çalmak da caizdir. Diğer müzik aletlerini çalmak, dinlemek caiz değildir. Haram işlemeden eğlenmek günah değildir.
***
SORU: İki bayram arası nikah olmaz deniyor bu doğru mu?
CEVAP: İki bayram arası nikah olur. Aişe validemizin nikahı iki bayram arasında kıyıldı.
***
SORU: Bir kız dinimizde anne ve babasından izinsiz evlenebilir mi?
CEVAP: Ana babanın rızasını almak iyi olur. Hanefi mezhebinde ana babanın rızası şart değildir. Diğer mezheplerde şarttır.
***
SORU: Dinimizde müt'a nikahı var mı? Üniversiteli gençlerin aralarında kıydıkları nikah müt’a nikahı mıdır?
CEVAP: Müt'a nikahı dört mezhepte de haramdır. Müt'a nikahı, şahitsiz olarak bir kadına belli para verip, belli zaman beraber yaşamak için sözleşmek demektir. Eski bir Arap adeti olan müt’a nikahını peygamberimiz yasaklamıştır. Müt'a nikahının haram olduğunda bütün âlimlerin sözbirliği vardır. Gençlerin aralarında ve iki şahir huzurunda gizlice kıydıkları nikah müt’a nikahı değil ise de, pek çok yönden mahzurludur. İleride telafisi mümkün olmayan problemlere sebep olmaktadır.
***
SORU: Çocuğu olmayan karı-kocanın, tüp bebek usulü ile, çocuk sahibi olmaları caiz midir?
CEVAP: Tüp bebek nikahlı karı kocadan olursa caizdir. Avrupa’daki gibi kiralık anne veya sperm bankasından alınan materyel kullanılırsa caiz olmaz, haram olur. Çocuk veledi zina olur. Karı-kocadan alınan materyaller, tüpte ilkâh vâki olduktan sonra, rahme konuyor. Buna tüp bebek deniyor. Bu caizdir. Ancak, haram işlemeden yapılmalıdır.
Allahü teâlâdan çocuk talep etmeyi teşvik buyuran hadis-i şerifler çoktur. Çocuğu olmayan karı-kocanın, Silsile-i aliyyeyi [Büyük islam âlimlerini] vasıta yaparak, dua etmeleri ve meşru sebeplere sarılmaları gerekir.
***
SORU: Kadının zinetlerinin zekatını kocası mı verir?
CEVAP: Kocası hanımından vekalet alarak verebilirse de, kocası vermek zorunda değildir. Kadın kendi parasının ve takılarının zekatını altın olarak vermek zorundadır.
***
SORU: Lohusalık döneminde 40 gün dışarı çıkılmaz mı?
CEVAP: Dini yönü yoktur. Tıbbi yönü vardır. Lohusa kadın, ruhi ve bedeni yönden çok hassaslaşmıştır. Mikrop kapması ve cinnilerin musallat olması daha kolaydır. Bunun için zaruret yoksa dışarı çıkmaması tavsiye edilmiştir.
***
SORU: Doğum yapan bir kadının bütün günahları af olurmuş. Doğru mu?
CEVAP: Doğum yapan müslüman kadının günahları affolur. Doğum esnasında ölürse şehid olur.
***
SORU: Kız görmeye gidince, babanın da bakması caiz mi?
CEVAP: Evet.
***
SORU: Gelinlik İslam âdeti mi?
CEVAP: İslam âdetidir, kapalı yerde giydirmelidir. Yabancılara göstermemek gerekir
***
SORU: Baba, oğlunu evlendirmeye mecbur mudur?
CEVAP: Baba, oğlunu evlendirmeye mecbur değildir. Erkek çocuk, akıl-bâliğ olduktan sonra, babasının mesuliyetinden çıkar. Fakir oğlunu evlendirmek ise babaya vaciptir. Hadis-i şerifte buyuruldu ki: “Çocuğa güzel isim vermek, dinini öğretmek ve vakti gelince evlendirmek, evladın babası üzerindeki haklarındandır.”
***
SORU: Evdeki işleri kimin yapması lazım?
CEVAP: Hanım ev işlerini hukuken yapmaya mecbur değildir. Ancak, erkek de bazı şeyleri almaya, yapmaya mecbur değildir. Kadın ev işini yapınca erkek de fazlası ile ihsanda bulunur. Ev işi yapması kadının menfaatinedir. Restleşme olursa, herkes kendi hakkını kullanmaya kalkarsa kadın zararlı çıkar.
***
SORU: Kadın, babasından kalan mirası erkek kardeşi ile eşit olarak paylaştığında erkek kardeşinin hakkı geçer mi?
CEVAP: Dinen hak geçer. Kardeşi ile helallaşması lazımdır.
***
SORU: Doğumun kolay olması için bir dua var mı?
CEVAP: Bir tas, tabak içine (Bismillâhillezi lâ ilâhe illâ huv El-Halim-ül Kerim. Sübhâne Rabbil' Arş-il'azim Elhamdülillahi Rabbil' âlemin) ve sonra (Nâzi'ât) suresinin son âyetini ve Ke-ennehüm'den itibaren (Ahkaf) suresinin son âyetini islam harfleri ile yazıp, eritip anasına içirmelidir. Kağıda yazılıp suya sokmakla da olur. (365 Gün Dua kitabında, arapça asılları ile bunlar yazılıdır)
***
SORU: Kadın istemiyorsa, kocasının korunması caiz mi?
CEVAP: Hayır.
***
SORU: Gusl ettikten sonra kadından kocasının menisi çıksa gusül gerekir mi?
CEVAP: Gerekmez.
***
SORU: Kadınının veya erkeğin kısırlaştırılması caiz mi?
CEVAP: Caiz değil, haramdır.
***
SORU: Bir kadın, hocasının şeyhinin elini öpebilir mi?
CEVAP: Peygamber efendimiz, yabancı kadınlara el öptürmemiştir. Kadınlar, kızlar şeyh denilen kimselerin ve hiçbir yabancı erkeğin elini öpemezler.
***
SORU: Birkaç kadın, bir araya gelerek kabir ziyareti için sefere çıkabilir mi?
CVEAP: Birden fazla da olsa, kadının seferilik mesafesi olan üç günlük yola (104 km.) gitmeleri haram, birgünlük yola gitmeleri mekruhtur. Caiz olmayan bir işi yapan sevap işleyelim derken günah işlemiş olur.
SORU: Kadın doğum hekiminin, kürtaj yapmasının dinimizdeki yeri nedir?
CEVAP: Dinimize göre, özürsüz çocuk aldırmak haramdır, yasaktır. Ancak, ananın veya süt emen diğer çocuğun ölümüne sebep olan bir özür varsa, uzuvları teşekkül etmeden çocuk aldırmak caiz olur. Kütüb-i sittedeki, “İnsan, anne karnında nutfe olarak 40, kan pıhtısı olarak 40, et parçası olarak da 40 gün kalır. Bundan sonra ruh verilir” mealindeki hadis-i şerifini de esas alan âlimler, bir özürden dolayı, 1 aydan 4 aya kadar kürtaja izin vermişlerdir. Dört ayı geçmiş ise, sakat doğacağı tespit edilmiş bile olsa aldırılamaz. (Redd-ül Muhtar)
Dinimizde fakirlikten dolayı iyi bakamamak, besleyememek korkusu, kürtaj için özür olmaz. Din bilgilerinin öğrenilmesinin yasaklanması sebebiyle o ülkelerde yaşayan Müslümanların çocuklarına din bilgisi öğretememek, İslam terbiyesi ile yetiştirememek korkusu kürtaj için özür olur. (Fakirlikten korkarak, rahmindeki çocuğu öldürmek, haksız yere cana kıymak, yani cinayet olduğu gibi, evlat hakkını da tanımamaktır, büyük günahtır.
Meşru bir özür varsa doktor açısından da mahzuru olmaz.
***
SORU: Kadının peruk takarak sokağa çıkması uygun mu?
CEVAP: Erkekler arasında başını açmak zarureti olduğu zaman, kadının başını ve kendi saçlarını peruk takarak örtmesi caiz ve lazım olur. Zaruret ile ihtiyacı karıştırmamak lazımdır. Bakacak kimsesi olmayan kadının açlıktan ölme tehlikesi zarurettir. Üniversitede okumak zaruret değildir.
***
SORU: Kadının saçını kısaltması caiz mi?
CEVAP: Kadının saçını kazıması veya kesmesi caiz değildir. Erkeğe benzeterek kazıması, tıraş etmesi haram olur. Saçını örtmesi güç veya fitneye sebep olduğu zaman, erkeklere benzetmemek şartı ile kulak yumuşağına kadar kesmesi caizdir.
Bir hastalıktan dolayı kısaltması elbette caizdir. Hatta kazıması bile caiz olur.
***
SORU: Kadınlar kesilen saçlarını, tırnaklarını ne yapmalıdır?
CEVAP: Kesilen saçlar, bir yere gömülmelidir. Buna imkan olmazsa, bir poşet içine koyup yanına ağırlık yapsın diye taş da koyarak denize atmalıdır.
***
SORU: Makyaj yapmak caiz midir?
CEVAP: Kadının kocasından başkasına güzel görünmesi caiz değil. Kocası için yapabilir. Başkası için, başka kadınlar için caiz olmaz. Bu şekilde sokağa çıkamaz.
***
SORU: Kadın, takı denen süslerini yabancı erkeklere gösterebilir mi?
CEVAP: Kadın, takı denen süslerini yabancı erkeklere gösteremez. İster yüzük ister küpe, ister bilezik, isterse kolye olsun.
***
SORU: Kadının mastürbasyon yapması caiz midir?
CEVAP: Bu konuda erkek kadın aynı hükümdedir. Sırf zevk için olursa haram; rahatlamak, sıkıntıdan kurtulmak için olursa caiz; zina tehlikesi varsa vacib olur.
***
SORU: Kadının ehliyet alması, araba kullanması caiz midir?
CEVAP: Kadınların ehliyet alması ve araba kullanması caiz değildir. Peygamber efendimz ata binen ve silah kullanan kadınlara lanet etmiştir.
***
SORU: Kızların mecburi eğitimden sonra okumaları uygun mudur?
CEVP: Bu da bir önceki soru gibidir. Haram işlemeden okumak mümkün ise caiz olur. Haram işlemeden okumanın mümkün olmadığını herkes biliyor. Kadının öğrenmesi farz olan bilgiler, zaruri din bilgileridir. Fizik, kimya, matematik bilgileri değildir.
SORU: Kadın kocasının gayri meşru emirlerini getirmezse günaha girer mi?
CEVAP: Böyle emirleri yaparsa günaha girer. Kimden gelirse gelsin Allahü teâlânın emirlerine aykırı işler yapılmaz.
***
SORU: Kadın adetli iken nikah kıyılabilir mi?
CEVAP: Kıyılır. Bu halde iken cima yapılamaz.
***
SORU: Müslüman erkek, Hıristiyan veya Yahudi kadın ile evlenebilir mi?
CEVAP: Tahrimen mekruhtur. İleride çocukların yetişmesinde ve başka yönlerden sıkıntılar olmaktadır
***
SORU: Kadının spiral taktırması caiz midir? Başka tetbirler de alınabilir mi?
CEVAP: Caizdir. Gusle mani de değildir. Sağlığa zarar vermeyecek meşru her tedbir alınabilir.
***
SORU: Bir aylık düşükten gelen kan nifas kanı mıdır?
CEVAP: Organları teşekkül etmemiş düşükten sonra gelen kan nifas kanı sayılmaz, özür kanı sayılır. Özürlü olarak namazını kılar. Çocuğun organları yaklaşık 4 ayda teşekkül eder.
***
SORU: Kadın adetli iken kocası, cimanın, ilişkinin dışında istifade edebilir mi?
CEVAP: Edebilir
***
SORU: Kadın, erkeğin erkeklik uzvunu görünce gusül gerekir mi?
CEVAP: Gerekmez.
***
SORU: Düğünde sokakta, erkeklerin önünde oynayan evli kadının nikahı gider mi?
CEVAP: Doğrudan nikah gitmez. Bu şekilde erkeklerin önünde oynamak, ister düğünde ister başka yerde olsun haramdır, büyük günahtır. Buna önem vermezse, hafife alırsa imanı gider, imanı gittiği için de nikahı gider.
***
SORU: Kadın hastalığından dolayı fitil kullanan kadının orucu bozulur mu gusül abdesti alması gerekir mi?
CEVAP: Orucu bozulur. Gusül abdesti alması gerekmez.
***
SORU: Kadınların dışarıda çizme, deri mont ve deri manto giymesi uygun mudur?
CEVAP: Uygun değildir.
***
SORU: Kadının kaşların birleştiği kısmı alması câiz olur mu?
CEVAP: Câiz olur. Kaşlarının dışındaki yüzdeki kıllar da alınabilir. Kaşlar inceltilmez.
***
SORU: Kadının kadınlara mevlid okuması mahzurlu mudur?
CEVAP: Sesini erkekler duyarsa günah olur. Duymayacak şekilde olursa câiz olur.
***
SORU: Kadınların misvak kullanmasında mahzur var mıdır?
CEVAP: Yoktur. Sakız çiğnemeleri misvak yerine geçer.
***
SORU: Kadınların çenealtı avret midir?
CEVAP: Avrettir.
***
SORU: Kadınların kol saati takmaları da zînete girer mi?
CEVAP: Girer. Yabancı erkeklere göstermemeleri gerekir.
***
SORU: Kadınların nişan yüzüğü de zinete girer mi?
CEVAP: Girer.
***
SORU: Kadın sırf kocasına karşı süslenmek niyetiyle estetik ameliyat olması, meselâ burnunu veya kulağını biraz küçültmesi, karnını küçültmesi câiz midir?
CEVAP: Değildir. Estetik sadece, nefrete mucib olan, anormal hallerde, görünüşlerde caiz olur
***
SORU: Nisâiye hastası bir kadını, muayene ettirmek için gayr-i müslim bir kadın doktoru mu, yoksa sâlih erkek bir doktoru mu tercih etmelidir?
CEVAP: Kadın doktoru tercih edilmelidir.
***
SORU: Düğünde kadın ve erkeğin akrabaları çeşitli hediyeler getiriyorlar. Tencere, dikiş makinası gibi. Bu hediyeler, erkeğin mi, hanımın mı, yoksa müşterek olarak ikisinin mi?
CEVAP: Kadına mahsus olan eşya zevcenin olur. Müşterek eşya erkeğin olur. Sünnet çocuğuna gelen hediyeler de böyledir.
***
SORU: Bir kadın yatağa yatınca, ara sıra başı açıkken, ba'zı duâları ve sûreleri okursa mekrûh olur mu?
CEVAP: Günâh olmaz. Başı örtmek namazın şartıdır, okumanın değil. Fakat mekrûh olur.
***
SORU: Dinimize göre Mecûsi, dinsiz bir kadınla evlenen erkek dinden çıkıp mürted olur mu?
CEVAP: Olur.
***
SORU: Özürlü kadın, Fatiha-i şerifi, duâ niyyetiyle okuduktan sonra sevabını ölülere hediye edebilir mi?
CEVAP: Edebilir.
***
SORU: Kadın, şehvetle beraber titreme meydana geliyor ve sarı-beyaz bir akıntı da oluyorsa gusl gerektirir mi?
CEVAP: Gusl lâzım olur.
***
SORU: Kadın sokağa çıktığında kıyafeti nasıl olmalıdır?
CEVAP: Sade olmalı. Dikkati çeken canlı, parlak renklerden kaçınmalı. Mantosu bol, uzun ve yırtmaçsız olmalıdır. Sokağa çıkarken parfüm sürmemelidir. Makyaj yapılmamalıdır.
***
SORU: Kadın kadına otururken askılı elbise giymek uygun mudur?
CEVAP: Uygun değildir
 
Geri
Üst