Çinliler nasıl rakı içer?

ßeLeN

ßeLeN

Paylaşımcı Melek
Üye
Çinliler nasıl rakı içer?
çinliler, nas?l rak? içilir, tarifleri, rak? nas?l yap?l?r, çe?itleri burada bulabilirsiniz

Çinliler nas?l rak? içermi? detayl? ?ekilde inceleyelim ..


? Çin?de Efe Rak? kokteyleri tercih ediliyor?

Özenle seçilen ya? üzümlerinden üretilen Efe Ya? Üzüm Rak?s??na beklenmedik ilgi Çin?den geldi. Ye?il Efe?yle haz?rlanan Efe Rakito, Efe Zencimix, Efe Mandarino isimli kokteyller; Sangay ve Hong Kong?daki lüks restoranlarda Çinlilerin mönülerde tercih etti?i içki oldu.
Avrupa ülkelerinin yan? s?ra; K?br?s, Avustralya, Kanada, ABD?ye kadar 25 ülkeye rak? ihraç eden Efe Rak??n?n ?imdi gözde yeni d?? pazarlar? Japonya ve Çin oldu. Çinliler ise lüks restoranlarda Efe?nin özel çal??mas? olan rak? kokteyllerini tercih ediyor. Bir önceki y?la göre 2010 y?l?nda ihracat?n? %30 art?ran Efe Alkollü ?çecekler 2011?de bu oran? daha da yukar? çekmeyi hedefliyor. Shangai ve Hong Kong?da faaliyet gösteren güçlü distribütörleri arac?l???yla sat?? a?lar?n? ve sat?? rakamlar?n? her geçen gün art?rmakta. Efe kuruldu?u günden bugüne inovasyona büyük önem veren yenilikçi bir firma. Bulundu?u segmente ismini veren ilk ya? üzüm rak? markas? Efe Ya? Üzüm Rak?s? ile haz?rlanan rak?l? kokteyller, bugün Çin?de bile büyük be?eni kazanmas? ba?ar?l? inovasyon çal??malar?n?n bir göstergesi. 2010 y?l?nda Efe Ya? Üzüm Rak?s??n?n dünyan?n en prestijli içki yar??malar?ndan biri olan San Francisco World Spirits Competition?dan çift alt?n madalya ile dönmesi ve Çin?deki metropollerde bulunan özellikle büyük Akdeniz restoranlar?nda Efe ürünlerinin tercih edilmesi Efe?nin ürün kalitesi ve marka olarak potansiyelini gösteriyor.
Efe Rakito, Efe Zencemix, Efe On The Peach ve Efe Mandarino çok kolay ula?abilece?iniz malzemeleri ve çok özel tad?yla Türkiye?deki seçkin mekanlarda da büyük ilgi görüyor. Mixolojistler taraf?ndan haz?rlanan Efe kokteylleri ?imdi Çinlilerin de be?enilen içkileri aras?nda yer almay? ba?arm?? görünüyor.
??te Efe Ya? Üzüm Rak?l? leziz kokteyl tarifleri :
Efe Rakito
1 kadeh Efe Ya? Üzüm Rak?s? (5 cl)
Misket limonu
1 tatl? ka???? esmer ?eker
5-6 adet nane yapra??
Soda
K?r?k buz
Dikine kesilmi? yar?m limonu (ye?il limon) ince ince dilimleyin. Uzun bir barda?a önce limon dilimlerini koyup üstüne 5-6 taze nane yapra?? ekleyin. 1 tatl? ka???? esmer ?ekeri birkaç damla sodayla havanda iyice ezip, bardaktaki limonlara ekleyin. Barda?? k?r?k buzla doldurup üstüne 5-6 cl Efe Ya? Üzüm Rak?s? ekleyin, so?uk soda ilave edin.
Efe Zencemix
1 kadeh Efe Ya? Üzüm Rak?s? (5 cl)
50gr taze zencefil
1 cl limon suyu
Buz
50gr. Taze zencefili rendeleyip, temiz bir tülbent yard?m?yla suyunu s?k?n. 6cl. So?uk su ve 1cl. Taze S?k?lm?? limon suyu ekleyip kar??t?r?n. Bu kar???m? , 1 kadeh sek Efe Ya? Üzüm Rak?s??na ilave edin. Zencefilin yak?c? lezzetiyle yudum yudum Efelenin.

Efe Mandarino

1 kadeh Efe Ya? Üzüm (5 cl)
2 adet mandalina
1 cl limon suyu,
1 ka??k toz ?eker
2 adet mandalinan?n kabu?unu soyarak suyunu s?k?n. Bir mandalinan?n kabu?unu 1\4?ünü s?kt???n?z mandalina suyu ile blend?rda kar??t?r?n. Kar???ma 1cl limon ve 1 ka??k toz ?ekeri ekledikten sonra tekrar blend?rda kar??t?r?n ve süzün. 5 cl Efe Ya? Üzüm Rak?s? ile haz?rlad???n?z mandalina kar???m?n? shakerda sallad?ktan sonra geni? a??zl?, ayakl? bir kokteyl barda?? ile servis edebilirsiniz.Efe On The Peach
1 kadeh Efe Ya? Üzüm Rak?s? (5 cl)
¼ ?eftali kabu?u
1 cl limon suyu
3 cl ?eftali suyu
1 cl ?eftali ?urubu
K?r?k buz
¼ ?eftali kabu?unu soyun. ?çine 1 cl limon suyu koyun.1.cl ?eftali ?urubu ekleyin ve blend?rda çekerek s?v? haline getirin. Kar???m?n üzerine 5 cl Efe Ya? Üzüm Rak?s? ve 3 cl ?eftali suyu ekleyin. Üzerine birkaç parça k?r?k buz(iste?e ba?l?)ekleyerek tekrar blend?rdan geçirin. Geni? a??zl?, ayakl? bir kokteyl barda?? ile servis edebilirsiniz.
EFE Hakk?nda : Efe, ?TOB (?zmir Orga
nize Sanayi Bölgesi)?da, 20.000 metrekare alanda kurulu fabrikas?nda, tam otomasyonlu bir sistemle üretimini gerçekle?tiriyor. Tek fabrikada üretilmesi ve ayn? deneyimli ustalar?n denetiminden geçmesi sayesinde standart kalitesinden ödün vermeyen Efe, tüketicisine birinci s?n?f ürünler sunabiliyor. Efe, ülkemizde distile alkollü içki üretim ve sat??? ile ilgili devlet tekeli kald?r?ld?ktan sonra Elda A.? olarak, 26 Eylül 2002 tarihinde rak? üretimi yapmak için tesis kurma izni ald?. ?irketin ilk ürünü olan Efe Rak?, 2004 y?l?n?n Eylül ay?nda piyasaya sunuldu. Ürünlerin tüketiciler taraf?ndan çok be?enilmesi ve artan talep nedeniyle, 2005 Temmuz ay? itibariyle tesislerdeki üretim kapasitesini y?ll?k 5 milyon litreden y?ll?k 15 milyon litreye ç?kard?. Sat??a ba?lanan ilk 6 ay içerisinde üretilen tüm rak?lar sat??a dönü?türerek hedeflerin üzerinde bir ba?ar? yakalad?. 2004 y?l?nda ?Efe Rak?? ile ba?lanan üretim zincirine k?sa sürede ?Efe Ya? Üzüm?, ?Çilingir?,?Sar? Zeybek?, ?Kara Efe?, ?Efe Organik?, ?Çilingir Xtra? markalar? eklendi. Türkiye?nin %100 ya? üzümlerden üretilen ilk ya? üzüm rak? markas? Efe Ya? Üzüm Rak?s??n?n üstün kalitesi, dünyan?n en prestijli içki yar??malar?ndan biri olan San Francisco Word Spirits Competition?dan gelen çift alt?n madalya ile tescillendi. Efe, sektörde 5 y?l gibi k?sa bir zamanda var olmas?na ra?men, farkl? segmentlere hitap eden 7 markay? sevdirmeye ba?ard?. Bugün, Efe rak?da 7 markaya ait 24 farkl? ambalaj seçene?iyle tüketicilerle bulu?uyor. 2010 y?l?nda Efe markas? Turquality Marka Destek Program? kapsam?na al?nd?.

 
Moderatör tarafında düzenlendi:

Benzer İçerikler

K
Cevaplar
0
Görüntüleme
799
kördügüm
K
M
Cevaplar
2
Görüntüleme
4K
*MeleK*
*MeleK*
suskun_gız
Cevaplar
0
Görüntüleme
829
suskun_gız
suskun_gız
esena
Cevaplar
1
Görüntüleme
829
Ayışık
Ayışık
Üst