Cinsel kimlik bozukluğu nedir ?

Uzman SühaN

Administrator
Cinsel kimlik bozukluğu nedir ?
Cinsel kimlik bozukluğu , bir kişinin fiziksel veya atanmış cinsiyeti ile kendisinin belirlediği cinsiyet arasındaki çatışmayı içerir. Cinsel kimlik bozukluğu , karşı cinsiyete sahip güçlü, ısrarlı özdeşim hisleri ve kişinin belirlediği cinsiyete olan rahatsızlığı ile belirgin bir sıkıntı veya bozulma ile sonuçlanan tanımdır.. Biyolojik cinsiyeti ile cinsel kimliği arasında bir uyuşmazlık vardır. Biyolojik cinsiyet, cinsel organların görünümüne bağlı olarak doğumda belirlenir. Cinsiyet kimliği, bir kişinin kendisini tanımladığı ya da kendisini hissettirdiği cinsiyettir.


cinsel kimlik.jpg

Toplumsal cinsiyete bağlı disforiye sahip kişiler, kendilerini hissettikleri ve düşündükleri ile fiziksel veya atanmış cinsiyetleri arasında bu çatışmayla bağlantılı olarak ciddi sıkıntılar ve sorunlar yaşayabilir.Toplumsal cinsiyet çatışması insanları farklı şekillerde etkiliyor. Bir kişinin cinsiyetini ifade etme şeklini değiştirebilir ve davranış, giyinme ve kendi imajını etkileyebilir.


Cinsiyet kimliği bozukluğunu tartışmadan önce, ilgili sözcükler, terimler ve tanımların farkında olmak önemlidir. Cinsiyet, cinsiyet, cinsiyet rolleri, cinsel yönelim ve cinsel kimlik bazen birbirlerinin yerine kullanılır ancak gerçekte çok farklı şeyler demektir.


Sek s sizi ya erkek ya da bayan olarak nitelendiren biyolojik, fiziksel nitelikleri ifade eder. Bu özelliklere şunlar dahildir: cinsiyeti belirleyen genler, gonadlarınız, iç üreme organlarınız ve dış genital organınız.Cinsiyet, bir sek s veya diğerine en sık rastlanan psikolojik veya davranışsal özelliklere atıfta bulunur.Toplumsal cinsiyet kimliğinin farklılaşması bebeklik döneminde başlayıp çocukluk döneminde sürer ve ergenlik çağında güçlenir.Cinsiyet gelişimi karmaşıktır ve bir kişinin biyolojik cinsiyeti ile cinsel kimliği arasında uyuşmazlığa neden olan pek çok olası varyasyon vardır.Cinsiyet kimliği bozukluğu, kişinin kendi biyolojik cinsel tercihiyle ciddi rahatsızlık çekmesine neden olur. Psikolojik müdahale faydalı olabilir. Bireysel tedavi cinsiyet konularını anlama ve bunlarla ilgilenmeye odaklanmaktadır. Böyle bir çatışma yaşıyorsanız en kısa zaman da bir uzmana görünmenizde fayda vardır..Toplumsal cinsiyet rolleri, toplumun bir erkek ya da dişi cinsi olarak gördüğü davranış, tutum ve kişilik özelliklerine atıfta bulunmaktadır. Buna örnek olarak: genç bir kız çocuğu tipik olarak bebekle oynarken genç bir erkek genellikle oyuncak arabalarla oynuyor.Cinsel yönelim, bir erkeğin cinsiyet tercihini, erkekler, dişiler veya her ikisi için de geçerlidir.Cinsiyet kimliği genellikle cinsiyet rollerine bağlıdır. Çoğu kimse, davranışlarını toplumsal inançların toplumsal cinsiyet rollerine nasıl bağlı olduğuna dayandırır. Çoğu zaman, toplumsal cinsiyet kimlikleri ve toplumsal cinsiyet rolleri bir araya gelir: kendine kadın olduğuna inanan bir kadın, bu kadını dış dünyaya bir kadın gibi davranarak sunar. Benzer şekilde, kendisini erkek olarak gören bir adam tipik bir cinsiyet rolünü izler. Fakat toplumsal cinsiyet kimliği bozukluğu olan insanlar için bu süreç çok daha az açıktır; Psikolojik ve duygusal olarak, fiziksel özelliklerine bakılmaksızın karşı cinsin üyeleri gibi hissediyorlar. Genellikle doğduklarına ve yanlış beden içerisinde sıkıştığına inanırlar.Araştırmacılar, toplumsal cinsiyet kimliği bozukluğunun kesin bir nedenini bulamadılar. Bazıları psikolojik işlev bozukluğuna veya sosyolojik baskılara dayandığını düşünürken bazıları fetal ve yeni doğan hormon düzeyleri, özellikle de androjen ile bağlantılı olduğunu ileri sürerler.Ergenlerde ve yetişkinlerde cinsiyet özürlülüğünün teşhisi, kişinin deneyimli ifade edilen cinsiyeti ile atanan cinsiyet arasındaki farkı ve önemli rahatsızlık veya sorunların işleyişini içerir.. Kimlik sorunları çeşitli şekillerde ortaya çıkabilir. Örneğin, bir cinsiyette normal cinsel organlara ve ikincil cinsiyet özelliklerine sahip bazı insanlar diğer cinsiyete göre daha fazla tanımlanmaktadır. Bazıları tanımladıkları cinsiyete bağlı kıyafetler giyebilir ve bazıları deneyimli cinsiyete tam zamanlı geçişi için hormon tedavisi veya ameliyat isteyebilir.Toplumsal cinsiyete bağlı disfori çocuklar, ergenler ve yetişkinlerde görülebilir ve farklı yaş gruplarında farklılık gösterebilir. Çoğu insan için biyolojik cinsiyet ve cinsel kimlik aynı olsa da, herkes için durum böyle değildir.Cinsiyet ve cinsel kimlik arasındaki bu uyuşmazlık, cinsel özür olarak adlandırılan rahatsız edici duygulara neden olabilir. Cinsiyet disforisi, tedavinin bazen uygun olduğu bilinen bir tıbbi durumdur. Zihinsel bir hastalık değildir..
 
Bu durum hormonal problemlerden kaynaklı olduğu gibi ebeveynlerin yaklaşımıda önemli. Bazı ebeveynler erkek çocukları olmadığı için kız çocuklarını erkek gibi yetiştiriyorlar. Yada erkek çocuğu olanlar anneler oğullarını sürekli kadınların olduğu ortama sokuyorlar . Çocuklar bu safhada kimlik çatışması yaşayabiliyor . Çocukluk döneminde bu tür davranışlar normal gibi görünsede ailelere çok büyük iş düşüyor. Çocukların her davranışı yakından izlenip takip edilmeli.
 
Hocam Ben son sekiz yıldır diyabet hastası olan 26 yaşında bir erkeğim. Son birkaç ayda, daha az cinsel uyarılma, tembel ereksiyon, libido eksikliği Yaşıyorum . bunun nedeni şeker hastalığım olabilirmi?
 
Merhaba, diyabet bu tür septomlara neden olabilir. Yaşam şeklinizi, beslenme alışkanlıklarınızı ve alacağınız tedavi ile durum düzeltilebilir. En kısa zaman da bir hekime görünüp yardım alın.
 
Cinsel kimlik bozukluğu, bir kişinin fiziksel cinsiyeti ile tanımladığı cinsiyet arasındaki çatışmadır. Cinsel kimlik bozukluğu olan insanlar kendilerini karşı cinsten üyeler gibi davranabilir ve kendilerini gösterebilir.Kimlik sorunları çeşitli şekillerde ortaya çıkabilir. Örneğin, bir cinsiyette normal cinsel organlara ve ikincil cinsiyet özelliklerine sahip bazı insanlar diğer cinsiyete göre daha fazla eğilim gösterebilir. Toplumsal cinsel ayrımcılığa maruz kalmış erkek çocuklarda belirgin dişil davranış ve konuşma biçimleri görülür.Cinsiyete bağlı sorun yaşayan insanlar, cinsiyetleri ile biyolojik olarak uyuşmadığını kuvvetle hissederler.Bir psikologla veya psikiyatristle konuşmak, cinsel özürlülüğe yönelik herhangi bir tedavinin parçasıdır.
 
Geri
Üst