CO (Chaikin Osilatörü) Nedir?

  • Konbuyu başlatan Bilge Gökçen
  • Başlangıç tarihi
Bilge Gökçen

Bilge Gökçen

Yeni Üye
Üye
CO (Chaikin Osilatörü) Nedir?
osilatör nedir
CO (Chaikin Oscillator, Chaikin Osilatörü); Marc Chaikin tarafından geliştirilmiştir. Joseph Granville ve Larry Williams onun yaptıklarının öncülüğünde çalışmalarını genişletmişlerdir. Chaikin’in geliştirmiş olduğu bu gösterge daha çok A/D(Accumulation/Distribution Index, Alım/Dağıtım göstergesi) göstergesini temel alarak hesaplanmıştır. Chaikin Osilatörü de bir işlem miktarı (adedi, volume) göstergesidir.
Genellikle fiyatlarla işlem miktarı doğru orantılı olarak hareket etmektedir. Yani işlem miktarı artarken fiyatlar artmakta ve işlem miktarı düşerken fiyatlar düşmektedir. Aksi durum sözkonusu olduğunda ise; önemli trend değişimleri meydana gelmektedir. İşte CO bu gibi durumların saptanmasına yöneliktir.
Marc Chaikin'e göre gösterge 3 ana bölümden oluşmaktadır;


  • Hisse senedi gün içindeki en düşük ve en yüksek değerlerinin ortalama değerinden ((en yüksek+en düşük)/2) daha yukarıda kapanmakta ise hisse senedinde alım vardır. Aksine, altında kapanmakta ise; hisse senedi elden çıkarılmakta yani dağıtılmaktadır. Bir başka ifadeyle; göstergenin yükselen bir seyir izlemesi hisse senedine alım yapıldığını, düşen bir seyir izlemesi ise; hisse senedinden çıkış olduğunu yani satışların geldiğini gösterir.
  • İşlem miktarı kuvveti temsil ettiğinden ve hisse senetleri ancak sağlıklı artan işlem miktarı ile yukarı gidebileceklerinden, hisse senedinin fiyatı artarken işlem adedinin azalması çıkış trendinin sağlıklı olmadığını gösterir. Çünkü; hisse senedinin fiyatı artarken işlem miktarının düşüyor olması artık hisseye ilginin azaldığına, artış ivmesinin zayıfladığına ve fiyatların aşağı döneceğine işaret eder. Tam tersine, düşüşe geçen hisse senetlerinde işlem miktarı başlarda genellikle az olup, hisse senetleri artık iyice değer kaybettiklerinde artış gösteriyor ise düşüş trendinin bitmek üzere olduğunu gösterir. Eğer fiyatlar düşerken işlem miktarı artarsa, hisse senedinden önemli derecede bir çıkış olduğu gözlenir.
  • Chaikin Osilatörü ile hem kısa hem de orta vadede hisse senedine giriş ve çıkışların analiz edilmesiyle trend değişim sinyalleri alınabilmektedir.
Formül

CO (Chaikin Oscillator, Chaikin Osilatörü)

Chaikin Osilatör; Accumulation Distribution göstergesinin üç günlük üssel hareketli ortalamasından (exponential moving average, EMA) on günlük üssel hareketli ortalaması çıkarılarak hesaplanır.

CO= A/D(EMA-3) - A/D(EMA-10)
CO= Chaikin Oscillator (Chaikin Osilatörü)
EMA= Exponential Moving Average (Üssel Hareketli Ortalama)
A/D(EMA-3)= Accumulation/Distribution (Alım/Dağıtım) göstergesinin 3 günlük üssel hareketli ortalaması
A/D(EMA-10)= Accumulation/Distribution (Alım/Dağıtım) göstergesinin 10 günlük üssel hareketli ortalaması

A/D göstergesinin formülü daha önce verildiği için burada değinilmemiştir. Formüle ilişkin daha fazla bilgi için bkz. Accumulation/Distribution Index

EMA (Exponential Moving Average, üssel Hareketli Ortalama)

EMA= (Bugünkü Kapanış*Üssel Yüzde Oranı)+(Dünkü EMA*(1- Üssel Yüzde Oranı))

Üssel Yüzde Oranı (Exponential Percentage)= 2 / n + 1
n= Dönem Sayısı
EMA= Exponential Moving Average (üssel Hareketli Ortalama)
NOT:
EMA hesaplamaya başlarken; Dünkü EMA yerine bir önceki kapanış değeri kullanılmalıdır.
borsamania.net
 

Benzer İçerikler

Bilge Gökçen
Cevaplar
0
Görüntüleme
2K
Bilge Gökçen
Bilge Gökçen
Bilge Gökçen
Cevaplar
23
Görüntüleme
11K
selma ak
S
B
Cevaplar
0
Görüntüleme
906
beklenenbebis
B
M
Cevaplar
0
Görüntüleme
876
Misafir
M
Üst