Çocuklardaki tiklere anlayış gösterin

PaSikA

Yeni Üye
Üye
Çocuklardaki tiklere anlayış gösterin
cocuklarda göz tiki çocuklarda koklama el koklamak ayak koklama hastalığı el hastalığı
Ailelerin ya da öğretmenlerin cezalandırma, utandırma gibi yollara başvurmaları; çocuklarda tik olarak adlandırılan istem dışı hareketlerin şiddetlenmesine hatta ilerde tedavisi zorlaşan durumlara neden olur.
Tikler, çocuk ve gencin benlik saygısında, aile yaşantısında, sosyalleşmesinde, okul ya da iş başarısında güçlüklere neden olur. Çocukta başlayan göz kırpma, burun çekme, boğazını temizleme gibi garip hareket ve ses çıkartmalar, ailelerin kaygı duydukları durumlardan biridir. Yineleyici istem dışı, amaca yönelik olmayan, ancak baskılanabilen hareketler olarak tanımlayabileceğimiz bu durumlar, tik olarak adlandırılıyor.
Çocuğunuzun tiki varsa, ona anlayışlı davranın. Öğretmenine ve arkadaşlarına durumunu açıklayın. Aksi halde, onun istem dışı bu hareketleri daha da artacaktır.
En sık 6-7 yaş arasında görülür
Uzmanların verdiği bilgilere göre; tikler sıklıkla çocuk ve ergenlerde görülmekte ve bu dönemde başlamaktadır. Çoğu tikler, aralıkları kısa olan devreler şeklindedir. Göz kırpma, burun kıvırma, dudak oynatma ya da kaşları kaldırma gibi… Yoğunluk ve şiddetleri değişkendir. Bir çocukta birden fazla tik görülebilir. Bazen biri biter, biri başlayabilir. Çocuklar tiklerini geçici bir süre istemli olarak engelleyebilir, sıklık ve şiddetleri değişebilir. Uykuda kaybolur, stresle artar. En fazla 6-7 yaş arasında görülür.

Çeşitleri değişkenlik gösteriyor
Tikler; göz kırpma, baş sallama, omuz silkme, surat buruşturma ve öksürme gibi basit ve ani davranışlardan yüz hareketleri, ayağını yere vurma, koklama, kendine çeki düzen vermeye çalışır biçimde kol ve baş hareketleri gibi daha karmaşık, amaçlıymış gibi görünen davranışlara dek değişkenlik gösterebilir.
Şiddetli durumlarda bu hareketler, vurma- kırma biçiminde kendini yaralayıcı davranışlar şeklinde olabilir. Bazen de başka birinin davranışlarını aynı şekilde taklit etme biçiminde ortaya çıkar. Ses çıkartma şeklindeki tikler ise, boğaz temizleme şeklinde ses çıkarmadan, konu dışı belirli sözcükleri ya da deyişleri yineleme, sosyal yönden kabul edilebilir olmayan açık saçık sözcükler kullanma ya da küfür etme ve kişinin kendi söylediklerini yinelemesi ya da duyduğu son sesi, kelimeyi ya da cümleyi yinelemesi şeklinde görülebilir.
İstem dışı hareketler nasıl ortaya çıkar?
Anne, babayı ve çocuğu kaygılandıran bu ses ve hareketler, kişinin elinde olmadan ortaya çıkmakta ve sürmektedir. İlk ortaya çıktığı 3 ya da 5 yaşlarında çocuğun çevresindekileri taklit etmeye çalışmasının bir sonucu olarak öğrenme ile ilgilidir. Bir göz iltihabından sonra ya da bir üst solunum yolu hastalığından sonra kalan rahatsızlık hissi de böyle bir davranışı başlatabilmektedir. Bu yaşlarda ortaya çıkan, hatta ilkokul döneminde görülen tikler kendiliğinden geçebilmekte, çocuğun karşılaştığı stres durumlarında yeniden başlamaktadır.
 
Üst