Çocukların kaç yaşından sonra göbek ile diz arasına bakılmaz?

Uzman SühaN

Administrator
Çocukların kaç yaşından sonra göbek ile diz arasına bakılmaz?
Erkek çocukların, on yaşına kadar, kızların ise, gösterişli oluncaya kadar galiz yani kaba avret yerlerine, bundan sonra, bütün avret yerlerine bakmak caiz değildir.

Sual: Müslüman kadınların birbirine olan avret yeri ile gayrimüslim kadınlara karşı olan avret yeri farklı mıdır?
CEVAP
Farklıdır. Müslüman kadınların birbirlerine avret yeri, erkeğin erkeğe avret yeri gibidir. Yani diz ile göbek arasıdır. Gayrimüslim kadın yabancı erkek gibidir. Müslüman kadının, kâfir, mürted veya fâsık kadın yanında da örtünmesi farzdır. Onların yanında saçlarını ve kollarını açmak zorunda kalınca, Hanbeli mezhebini taklit etmesi gerekir. Hanbeli mezhebinde, kâfir kadınlarının karşısında örtünmek gerekmez. Sadece diz ile göbek arasını kapatmaları yeter.


6.jpgSual: Müslüman kadın, yabancı erkekler hariç, kimlerin yanında başını ve kollarını açamaz?
CEVAP
Müslüman kadın, mürted amca ve dayının, kâfir ve fâsık kadınların yanında açık duramaz. Örtünmesi farz olur. Müslüman kadınların yanında ise, göbek ile diz arasını örtmesi farzdır.

Kâfir ve fâsık kadınlar yanında açık durmak zorunda kalan kadın, Hanbeli mezhebini taklit ederse, saç ve kollarını açması günah olmaz.

Sual: Anne, hala, teyze, yeğen gibi yakınlarımızın nerelerine bakabiliriz?
CEVAP
Erkek, nikahla alması ebedi, sonsuz haram olan [mahrem akraba olan] 18 kadının başına, yüzüne, gerdanına, kollarına, dizden aşağı bacağına, şehvetten emin ise, bakabilir. Göğüs, koltuk ve yanlarına [böğürlerine], uyluk ve dizlerine ve sırtına bakamaz. Kadınların buralarına da galiz yani kaba avret yerleri denir. Her kadının, buralarını namazda, yabancı erkeklerin yanında, şekli belli olmamak üzere geniş olarak örtmeleri lazımdır. (S. Ebediyye)

Seveteyn [ön ve arka] dört mezhepte de galiz [kaba] avrettir. Dört mezhepte de buraları örtmek farzdır. (İbni Abidin)

Çocukların avret yeri
Sual: Büluğa ermemiş olan çocukların, bakılması caiz olmayan avret mahalli neresidir?
CEVAP
Konuşmaya başlamamış olan küçük çocukların avret mahalli, yalnız seveteyn yani ön ve arka avret yeridir. Konuşan çocukların avret yerlerine, lüzumsuz olarak bakmak mekruhtur. Erkek çocukların, 10 yaşına kadar, kızların ise gösterişli oluncaya kadar kaba avret yerlerine, bundan sonra, bütün avret yerlerine bakmak caiz değildir.(S. Ebediyye)

Kız çocuğu, yedi yaşından sonra gösterişli sayılır.

Yatalak anneye hizmet
Sual: Annesi yatalak hasta olan erkek kimsenin, annesinin altını temizlemesinde mahzur var mıdır?
CEVAP
Böyle hizmetleri bir kadına yaptırmalıdır. İmkân olmazsa, mecburen oğlu da yapar.

Mahrem akrabalar
Sual: Bir erkek, annesinin veya diğer mahrem akrabalarının nerelerine bakabilir?
CEVAP
Erkek, annesinin ve nikâhla alması sonsuz haram olan diğer on yedi kadının başına, yüzüne, gerdanına, kollarına, dizden aşağı bacağına, şehvetten eminse bakabilir. Göğüslerine, koltuk ve yanlarına [böğürlerine], uyluğuna, dizlerine ve sırtına bakamaz. Kadınların buralarına kaba avret yerleri denir. (S. Ebediyye)

Kollarına bakmak
Sual: Yabancı kadınların sıkı, dar olan, kaba olmayan avret yerlerine mesela kollarına, dizden altına bakmak da mı haramdır?
CEVAP
Evet, bu kısımlarına da şehvetle bakmak haramdır.

Ayak tırnakları ve saçları
Sual: Kadınların ayak tırnakları ve saçları vücuttan ayrıldıktan sonra, bunlara yabancı erkeğin bakması caiz midir?
CEVAP
Caiz değildir. Bunları gömmek lazımdır.

Kadın kadına oturmak
Sual: Yazın, kadın kadına otururken askılı, sırtı açık elbise giymekte mahzur var mıdır?
CEVAP
Saliha hanımlar yanında caiz olursa da, ihtiyaçsız açmamalı. Şehvetten emin olan kadının yabancı erkeğe bakması, erkeğin erkeğe bakması gibidir veya erkeğin, mahremi olan kadınlara bakması gibidir. Şehvetle bakması haram olur. Gayrimüslim ve mürted kadınların [ve mürted amca ve dayının], Müslüman kadınlarına bakması, yani Müslüman kadınların bunlara görünmeleri, yabancı erkeklere görünmeleri gibi haramdır. Bunlar Müslüman kadınlarının bedenine bakamazlar. (S. Ebediyye)

Yanlarında açık durmak gereken durumlarda Hanbelî mezhebi taklid edilirse açık durmak günah olmaz, çünkü Hanbelî’de, kâfir kadının bakması Müslüman kadının bakması gibi caizdir.

Anneye dokunmak
Sual: Bir oğul olarak, annemin sırt gibi bakmam haram olan yerlerine masaj yapmam ve annemin göğüslerinin altındaki yaraya ilaç sürmem günah olur mu?
CEVAP
Kitaplarda, (Bakması haram olan yere, zaruretsiz dokunmak da, haramdır) buyuruluyor. Zaruretsiz sırtına masaj yapamazsınız, göğsüne ilaç da süremezsiniz.

Erkek, nikâhla alması ebedi, sonsuz haram olan on sekiz kadının göğüslerine, koltuk ve yanlarına [böğürlerine], uyluk ve dizlerine ve sırtına bakamaz. (S. Ebediyye)

Fâsık mahremler
Sual: Kadın, fâsık bayanların yanında başı açık duramıyor. Fâsık olan abi, amca, dayı gibi mahrem akrabaların yanında açık durulabilir mi?
CEVAP
Fâsık olan yani imanı olduğu hâlde, açıkça günah işleyen, ama bunların günah olduğunu bilen; amca, dayı, abi gibi mahrem akrabaların yanında, başı açık durulabilir. Eğer bunlar Müslümanlığa inanmıyorlarsa veya Müslümanlığın bazı hükümlerini beğenmiyorlarsa, yanlarında başı açık durulmaz.
 
Geri
Üst