Cünüp iken yasaklı şeyler.

F

Forum okuru

Forum Okuru
Cünüp iken yasaklı şeyler.
Cünüp olan kimseye yasak olan şeyler nelerdir?
 
İ

İslami Yazar

Forum Okuru
Cünüp olan kimseye yasak olan şeyler şunlardır.

Namaz kılmak,
Kabe'yi tavaf etmek,
Kuranı Kerim'e dokunmak Ve onu taşımak. Binaenaleyh Üzerine ayeti kerime yazılı olan madeni veya kağıt paraya abdestsiz olarak dokunmak veya taşımakta caiz değildir. Mesela eskiden para üzerinden 6 sıfır atılmadan önce beş yüz tl üzerinde Fetih Süresinin ilk Ayeti kerimesi yazılı idi. Bu Ve bunun gibi üzerinde ayet yazılı kağıt paraları taşımak için Ya abdestli olmak veya üzerine ayet yazılı bulunan paranın taşınmasını caiz gören Şafii mezhebini taklit etmek lazımdır.

-Kuran'ı Kerim okumak. Ezberden de olsa okunmaz.
-Camilere veya mescitlere girmek te Caiz değildir.
 
Üst