Daha önce işten çıkartılan işçinin işe alınma daveti

  • Konbuyu başlatan handanca
  • Başlangıç tarihi
Daha önce işten çıkartılan işçinin işe alınma davetiDAHA EVVEL ÎŞTEN ÇIKARILAN İŞÇİNİN TEKRAR İŞE ALINMA DAVETİİSE DAVET BİLDİRİMİDİR
Sayın................................ :.........................................................
SSK Sigorta Sicil Numarası :..........................................................
Adresi............................... :..........................................................
İŞVEREN ;
Adı Soyadı-Unvanı.............. :..........................................................
SSK İşyeri Sicil Numarası... :..........................................................Yukarıda Adı Soyadı/Unvanı adresi yazılı işyerimizde çalışmakta iken....... /...... /......... tarihinde İş Kanununu 17. maddesine göre işten çıkartılmıştınız. Bu tarihten itibaren altı aylık süre içinde aynı nitelikte personele ihtiyaç duymakta olduğumuzdan; 4857 Sayılı İş Kanununun 29. maddesi gereğince bu tebligatı aldığınız tarihten itibaren 15 gün içerisinde işyerimize müracaat ettiğiniz takdirde tekrar işe alınacaksınız.
Bu süre içerisinde müracaat etmez ve işe başlamaz iseniz yada işe başlamayacağınızı bildirirseniz, yerinize başka işçi alınacaktır.

Bilgilerinize arz ve rica ederiz.


İşveren /vekili
İmza-Kaşe
Tarih
 
Üst