Damar sözler....

gamselim

gamselim

Mekanın en şık Meleği
Üye
Damar sözler....
esrarl? sözler damar laflar anne sözleri damar esrar sözleri 2011 esrarl? sözler 2011
offf!!! bazen hayat istedi?imiz gibi gitmiyor o anlarda içimizi dökmek konu?mak daha bir zor olur i?te onlarda içinizi anlatan ac?n?z? payla?an sözlerle kar??n?zday?m....umar?m begenirsiniz:nur:


DüN NeLEr SöYLerD!n BaK BuGÜn CaYD?N BöYLe m! YapaRD?N SeVM!? OlsaYd?N SaNa BeN TaPArD?m BeN!M OlsAyD?N!..:)

gülü?ler yalan art?k sevdalar duman alt? sigaram?n ucunda yak?cam bu A?KI cak kibriti gör duman?


Sev?yorum Diyen Diller Yalanmis Unuturum D?yerek Unutulmuyormu? O GÜzel ?sm?n?n Yer?ne ?hanet Ve Allahsiz Yaziyor GÜlÜm Allahsiz....

sana bir bakacam kalbini içten yakacam sen ne dersen de sosyete k?z? seni koluma takacam..

benle ura?ma kapak olursun fazla SuSKUN kalma kudurursun fazla kend?n? bi?ey sanma yoksa (YALAN OLURSUN)....

c!dd!y€ Al?r?m,Ama kap!lmam,dalga gecer!m,Ama k?rmam,huzur ver!r!m,Ama SÖZ vermem,sah!p olurum Ama A!T OLMAM:!!

AsLa KaYbEtDiKlEr?m oLmAdI VaZ GeÇt?k LeRiM OLdU(( WAZ GEÇMEY? B?LMESSEN ASLA WAZ GEC?LMEZ OLAMASSIN ))

Gün gelir akl?na dü?ersem eÇer;beni deÇil;sevgimi hat?rla!AÇlay???m? deÇil;gidisini hat?rla!Sensiz olu?umu deÇil;bana elveda deyipte, ÖLDÜRDÜGÜN GÜNÜ HATIRLA...

K?RP? G?B?Y?Z ARKADA? HEM SEV?LMEK ?ST?YORUZ HEMDE SEVENE BATIYORUZ


Anne bnm Uçmam Gerek !! ?stemiorum PiLav YapmaK Anne Ben A?Ka ?NaNMaM,Önce A??k olmam gerek

€ziLmi$ ßir Kentin SokakLar?nda Sevdas? YasakLanm?$
Vede umutLar? Kur$unLanm?$ GeceLerin ?syanKar çatlak_korsan dan sevgiler...!!!!!

Ne kolumda kelepce, ne yan?mda gardiyan,ne gönlümde zulüm,ne ensemde ölüm,o gün yanl?zca sen olcaks?n gülüm


BEN? YA?ATAN B?R?EY VAR K?'''''''''''SENNN''''''''''''
BEN? MUTLU EDEN B?R?EY VAR K?'''''''''''SEVMENN'''''''''''
BEN? ÖLDÜRECEK B?R?EY VAR K?''''''''''''''TERKEMENN'''''''''''''Ne SeNLe OLuYoR NeDe SeNSiZ

Hiç kalmad? esrar?m?z çakal kaynar etraf?m?z hep baÇland? yollar?m?z bahar?m?z k??a döndü

~S~I~K~I~L~D~I~M~ Y~A~L~N~I~Z~L~I~K~T~A~N~

Sarho?um Bu Gece Kafam Dumanl? Bana Verdikleri Hayat Yaland? Nefret Ettim G?pta Ettim Kendim Olmak ?stedim Beceremedim !


Günah?n özüyse seni sevmek cezam cehennem olsun

?dam sehpas?nda bir mahkum ya?amay? ne kadar çok istiyorsa
Bende seni o kadar çok seviyorum..

AyaÇ?ma prangalar vurulmu? olsa bile. Nemli baltalarda yürüyü?ümüz var arkada?. Ne dostlar?m arar ne dü?manlar?m sorar. Kaderime terk edilmi? bedenim var arkada?. Biz öyle insanlar?z ki kimimiz park kö?elerinde. Kimimiz ise hücre evlerinde ya?ar?z. Çok konu?ma gardiyan sanada bi üçlü sarar?z...

azm? esrar sard?k ?ss?z sokaklarda ve azm? isyan ettik karanl?k sokaklara üç kag?tl? c?garam?n zivanas?n? yaparken sen yok idin yan?mda hayalin vard? kar??mda sorma geceler aldatt? beni sayende tan?maz oldum kendimi unutmaki sen degil tanr?m yazm?? kaderimi içmeden cekemem dünya derdini ben seçmedim kovalad?g?m yollar? felek k?rd? belimi el att?g?m dallara dost ettiler bana içkiyi esrar? ya?amad?g?m gençligime yanar?m

bir bulut sars?n evinin dam?n? azrail beklesin almak için can?n? ben deil a?k?m emsin kan?n? damarlar?n kurusun BEN? YIKTI?IN ?Ç?N!! giydiÇin en güzel elbise kefenin olsun y?lan?n bol olduÇu yerde mezar?n olsun mezar ta??n?n üzerine veremlidir yaz?ls?n okuyan?n olmazs?n BEN? YIKTI?IN ?Ç?N!!!!

BANA LAZIM OLUR D?YE B?R KÜÇÜK UMUT B?LE BIRAKMADAN G?DERKEN... SEN...
BEN ARKANDA BIRAKTI?IN HER SÖZCÜKTEN
YEN? B?R TABUT YAPIYORUM HERGÜN KEND?ME....

Ben Bu Alemde Kralda Kuralda Tanimam

Sokakta Geziyor Bir Delikanli Esrar Cekiyor Gozleri Kanli Oyle Bir Sevdigi Varki Allahina Kadar Sevdali

Burasi ?stanbul......... Ferman Gerekmez Delikanli Yuvasidir Cakallar Giremez...!!!!

K?zlar?n Gözü Hep Yükseklerde Paral? ZüPpe Erkeklerde,, Bizimse Onlardan Tek Fark?m?z D€LiKaNL?Y?Z ??te!!!

En Güzel Gözler Esrarl? Gözler, Esrarl? Gözler Yanl?z SevdiÇini Özler

ikimizde $a$k?n?z ***e geLdi a$k?m?z

Vicdanla ßirlikte ?erefte Arar?m Sevdiklerimde Herzaman DoÇru DeÇildir
Elbet Seçimlerim Zaman Gelir ?erefsizleride Severim!!!

aLay?na qider demedik mi_???cefaLar? çekmedik mi_???ah be kankaa bizde sewmedik miiiiiiiiiiiiiiiiiii?????:

Hakk?mda Dedikodu Yap?p ßo? Konu?anLar Devam Edin RekLam?n ?yisi Kötüsü OLmaz!!

pich oLup imparator oLucaÇ?na $erefLi oLup hiç oL...!!!!:

Benii ßenden ßa?ka kimse iLgilendirmez kimsede benimle ilgilenmesin gerekmez...!!!!!!!

__o__a__r__t__i__k__ B__u__z__ K__a__l__p__l__? N__e__y__a__p__t__i__y__s__a__m__ E__r__?__m__e__d__?......

ac?d?Çn için gelme b?rak son nefesimde yanl?z öleyim

Küçüktüm, adam olmad? dediler, adam oldum, sevmedi dediler, sevdim, uÇruna ölmedi dediler, Öldüm, i? i?ten geçti, dediler...

Asla birilerinin umudunu k?rma, belkide sahip olduklar? tek ?ey o'dur.gidersende geriye dönme dönersen de üstüne fazla bir sey giyme

inlemeler fazla sürmez bu mevzu burda bitmez duygusala baglanmay?n ulyennnnnnn tekbir cifli yetmez

kolpa olan doslar?m bu sözleri yesin gözlerini kac?rmadan kullak verip dinlesin
gun bat?m? ben ayya??m bir kö?e ba??nda kaym???m

Wedala??rken Üzülmü? Gibi Tutma Ellerimi Ac?yarak Kendine Dew Aynas?nda Degil Boy Aynas?nda Bi Bak!!!!!!

sevgiyi yalan edenlere sahte sevgilere PAYDOS!''Bir yazar demi? ya''sen git a?k bana kals?n..
bende diorumki"BEN BURDAYIM KOLPA A?KIN SENDE KALSIN..!:)

pa$a gönLüm isterse severim zorLama istersem sevdiririm uÇra$ma.diceksinki nereye kadar ßu havaLar kim takarrr devran dönene kadar


SênînLê întîhâRîn e$îqîndê jîLêtLê dâmâr mêSâfêSindêyiz..


Ses Etmesemde Öfkem Sakl? Son Bak???mda Bir Tokat At?p Gitmek Vard? Ama Al?caÇ?n Olsun..Oda DeÇmez Sanaa...

Bugün senin için bir Kurban Kestim HaLa ak?yor ve ac?yor BiLekLerim.!!

Dar sokaklarda sevdama yürürken önümü kesenin kafas?n? keserim..

Yalandi Yalandi Her?ey?n Sen? Sonzu Denk Affetm?yece??m..

Dünyada her?eyim, ahirette cennetimsin bebeÇim...

benim silah?m kalbimde ?ar?örü tak?l? bekliyor, sevgime yalan söyleyene ?eytan c?karda s?k diyor


ALEM OYUNCU OLMU? SOKAKLAR SAHNE SEVD???M B?R KIZ VARDI O DA OLMU? ^^*****^^....

her aÇlad?n?Ç?nda gözlerinden akan her damlan?n kalbimi vuran kur?un olduÇunu dü?ün,aÇlarken cok aÇlamada o kur?unlar beni öldürmesin gülüm..!!!

Kald?r?mlar? üzerimize Yorgan Gibi Çektik.. Bize bir ad?m gelene biz On ad?m Gittik.. Oksijenimiz Sigara Mineralimiz yavan ekmek.. Kolay m? Bu dünyada Serseri Damgas? yemek.. Kolay m? be Güzelim sevilmeden sevmeK


Deli Sormu? DeLiye Hiç SevdiÇin Oldumu Diye DeLi GüLmü? DeLiye Ben Niye DeLirdim Diye...!

Sen cok güzel k?zs?n mektepli bense sokaklarda serseri senin elinde kaÇ?t kalem benim ise vücudumda faça izleri sen istikbalini dü?ünürken mektepli o,küçümsediÇin serseri belinde emanet mevzu i?ledi dedim ya gönlümün güzeli herker benim gibi serseri olamaz...!!!!!
----------

?stanbulu esrar sarm?? yar beni b?rak?p karanl?klara bula?m?? ker***den duvar ipneden adam olmaz esrar içen adam kalp k?rmaz ben istemem istanbulu al senin olsun her gece yast?m?n alt?nda bir çifli cigaram bide onu yakacak zibbom olsun yeter i?te o gece istanbulu yakmazsam anam avrad?m olsun..!!!!!

------------
Arama hayat?n cilvesini bahane benim gönlüm serseriyse kimene at art?k içinden o karanl?k hisleri kat kat üstündür senden o küçümsediÇin serseri..!!!

-----------
Tarlada cesedimi bulmu?lar su yerine ?arapla y?kam??lar mezar?m?n ta??na fatiha yerine esrarl? gözler yazm??lar....!!!!!

-----------

Çektim esrar? gözlerim kanl? yürüyorum yolda gönlüm yaral? iki,üç santim jilet yaras? oda *****nin son hat?ras?...!!!!!!

------------

ineriz ensara baÇl?y?z esrara ne kadar deli kanl? varsa bekleriz BA?CILARA..!


Ceza evi öz yuvam?z,mahkemeler makan?m?z,idam ipi g?ravat?m?z,biz KONYALIYIZ sevdiÇimizi unutmay?z...

Ot G?b? Ya?amaya Karar Verd?m ?steyen Basar Gecer ?steyen Sarar ?Çer

Ben?m Yasti?im Hergece GÖzyaslarimi Nemlend?rmeye Devam Ederken Sen?n Yasti?in Hep Markali ParfÜm Kokacak Be Sosyete Kizi

B?r Gece Yarisi Kapim Calindi El?me C?cekler Yer?ne Kelepce Takildi Anam Agliyor Oglum Sucsuz D?yor Zal?mler Vurun ÖldÜrÜn D?yor

buruk hasret dolu geceler? öldureceg?m b?rgun bu ayr?l?k sark?lar?n? kursuna d?zeceg?m ve sen? benden ay?rd?g? ?c?n kader?m? MAHKEMEYE vereceg?m

 
M

Misafir

Forum Okuru
Güzellermiş :) Ben hayatımda hiç hazır, kişisel ileti sözleri kullanmadım, zira kullanmayıda düşünmüyorum.:) Paylaşımın için tşkler tatlım:)
 
Üst