1. MaWiM

  MaWiM ♥Ben Aşık Olduğum Adamın Aşık Olduğu Kadınım♥ Yetkili Kişi

  Kayıt:
  25 Temmuz 2007
  Mesajlar:
  31.467
  Beğenilen Mesajlar:
  2.303
  Ödül Puanları:
  113

  Darendeli Mehmet Paşa

  Konu, 'Osmanlı Tarihi' kısmında MaWiM tarafından paylaşıldı.

  Darende'nin Cebecizâdeler demlen mâruf bir ailesindendir. Darendeli Sarı Abdurrahman Paşa'nın akrabasından olduğundan kendisine kapıcıbaşılık verilmiş ve 1160 H. - 1747 M. de elçilik ile Nâdirşah'a gönderilmiş olan Kesriyeli Ahmed Paşa'ya kethüdalık etmiş ve daha sonra hükümetin bazı mühim işlerinde bulunarak muvaffak olmuş ve 2 Zilkade 1181 - 21 Mart 1768 de birinci imrahor tayin edilmiştir.
  Dârendeli Mehmet Efendi bir ara Boğaz muhafazasında kendisine verilen vazifeyi muvaffakiyetle başarmasından dolayı I. Abdülhamit'in makbul silâhdarı Seyyid Mehmet efendi (Karavezir Seyyid Mehmet Paşa) tarafından bu hizmeti pâdişâha arzedilmesi üzerine 9 Zilkade 1190 - 20 Aralık 1176'da sadaret kethüdası olmuştur.

  Bu tarihlerde I. Abdülhamit tayin edeceği sadrâzamları silâhdarı Seyyid Mehmet efendi'nin tesir ve tavsiyesiyle yapmakta olduğundan< Konu Resmi..>
  silâhdar kendisiyle teşrik-i mesai edecek olan Dârendeli Mehmet Efendi'yi sadarete tayin için kethüdalığa getirtmiş ve tayininden on gün sonra da< Konu Resmi..>
  yani 25 Zilkade 1190 - 5 Ocak 1777 de Derviş Mehmet Paşa'nın yerine sadrâzam yaptırtmıştır.

  I. Abdülhamit sadarete tayin ettiği zatlara tam istiklâl vermekte ise de< Konu Resmi..>
  perde arkasından Silâhtar Seyyid Mehmet Efendi'nin tesiri eksik olmamakta idi. Bundan dolayı cidden vazifeşinas ve liyakatli olan Dârendeli Mehmet Paşa'nın sadarette muvaffak olamayacağı tecrübeli devlet adamları tarafından söylenmiş ve dedikleri gibi çıkmıştır.

  Dârendeli Mehmet Paşa bir sene sekiz ay sadarette kalmış< Konu Resmi..>
  işine müdahale eden Seyyid Mehmet Efendi ile nihayet araları açılmış ve birkaç gün evvel vefat eden hazinedarının sözlerine kanarak onun tesiriyle kendisinden teveccüh-i şahaneyi giderecek bazı hallerinden dolayı 8 Şaban 1192 -1 Eylül 1778'de sadaretten azlolunarak Bozcada'ya gönderilip yerine yeniçeri ağası Kalafat Mehmet ağa sadrâzam olmuştur.

  Mehmet Paşa 20 Şevval 1192 - 11 Kasım 1778 de vezirliği bırakılarak İnebahu muhafızlığına ve oradan 1193 Cemaziyelâhır başında (1779 Haziran) İçel sancağına naklolundu ise de< Konu Resmi..>
  arkasından Cidde valiliğine tayin olunmuştu; fakat affını ve memleketinde oturmak üzere emekliliğini arzu ettiğinden< Konu Resmi..>
  isteği kabul edilip aynı sene Zilkadesi başlarındaki (1779 Eylül) bir fermanla emekli edilerek memleketine gitmiştir.

  Dârendeli Mehmet Paşa'nın 16 Rebiulevvel 1198-8 Şubat 1784 te vezirliği devam ettirilerek Erzurum valiliğine tayin edildi ise de vazifesine başlamadan evvel yine o sene Cemaziyelâhır (Nisan)'de yetmiş yaşında vafet etmiştir.

  Tarihler cidden muktedir ve sadaret makamının ehli değerli bir vezir olduğunu< Konu Resmi..>
  fakat padişahın mutemedi Silâhdar Seyyid Mehmed Efendi'nin mizacına göre hareket edemediğinden selefleri gibi gününü tekmil eylediğini beyan etmektedirler. Memleketi olan Darende'de cami< Konu Resmi..>
  medrese< Konu Resmi..>
  kütüphane< Konu Resmi..>
  köprü< Konu Resmi..>
  han< Konu Resmi..>
  hamam ve çeşme ve yollarına kaldırım yaptırmıştır.   
Darendeli Mehmet Paşa konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. Baltacı Mehmet Paşa

  Baltacı Mehmet Paşa

  Çorum'un Osmancık kasabasından olan Mehmet Paşa akrabasından Hacı Sefer isminde birisi vasıtası ile eski saray baltacıları ocağına yazdırılmış sesinin güzelliği ve musikiye vukufu sebebiyle kendisine Pakçe müezzin lakabı verilmiştir. Mehmet Ağa daha sonra Darüssaade ağası yazıcılığı halifeliği (ağa yazıcısı muavinliği) ile terakki ederek şehzadeliğinde kendisini tanıdığı Üçüncü Ahmet...
 2. Hacı Tiryaki Mehmet Paşa

  Hacı Tiryaki Mehmet Paşa

  Ayvaz Odabaşı adında yeniçeri ocağına mensup bir şahsın oğlu olup İstanbul'da doğmuş 1148 H. - 1736 M. deki Rus - Avusturya seferinde ocakların Rus cephesine hareketleri esnasında I. Mahmut baş yazıcı Mehmet Efendi'yi huzuruna getirtip: "— Orduya vardıkta göreyim seni ulufeyi (maaşı) zayi etme ve zaid esamileri bulup verme" diye tenbih ettiğinden Babadağı karargâhında bulunduğu...
 3. Tabanıyassı Mehmet Paşa

  Tabanıyassı Mehmet Paşa

  tabanıyassı mehmet paşa Arnavut olup Darüssaade ağası Hacı Mustafa Ağa'ya intisap ederek yükselmiş imrahor olmuş sonra vezirlikle Mısır valiliğine tayin edilip 1041 Şevvali'nde Topal Recep Paşa'nın yerine vezir-i âzam olmuştur. Bunun sadareti IV. Murat'ın ilk icraat devrine tesadüf ettiği için pâdişâha çok sadık kalarak mühim temizlik yapmış ve bu suretle memleket ve ocak nizamı iade...
 4. Yeğen Seyyid Mehmet Paşa

  Yeğen Seyyid Mehmet Paşa

  alaiyeli ismail Eğirdir'in Barla nahiyesi halkından olup Belgrat serdengeçti ağalarından Hacı Yusuf'un oğludur. 1139 H. - 1726 M.'da memleketinde doğmuş 1155 H. - 1742 M.'de İstanbul'a gelmiş yeniçeri ocağına girmiş bu da babası gibi Belgrat serdengeçti ağası olup bir fitne çıkardığından dolayı Alâiye tarafına kaçmıştır. Gittiği yerde de rahat durmayan Yeğen Mehmet İstanbul'a gelip elli bin...
 5. Bolulu İzzet Mehmet Paşa

  Bolulu İzzet Mehmet Paşa

  Rum Mehmet Paşa ahfadından Hüseyin Bey adında birinin oğlu olup Zonguldak nahiyelerinden Çarşamba'nın Beylik köyündendir. 1136 H. - 1723 M.'tde köyünde doğmuştur. İstanbul'a gelip yirmi yaşını geçkin bir yaşta iken I. Mahmut zamanında Darüssaade ağası maktul Hafız Beşir ağa'nın himayesiyle eski saray baltacıları ocağına alınmış okuyup yazması sebebiyle kapı hasekisi (Babı âli ile saray...

Sayfayı Paylaş