Davulun İcadı

Davulun İcadı
davul nasıl bulundu
davulun icadı
davulun bulunuşu


''Vur davulcu vur davula güm güm inlesin..'' diye sürer gider bir sürü türkümüzde davul lafzı melekler :) Davul düğünlerde sıklıkla kullanılan bir müzik aleti. Dostu ise tabi ki zurna :D:D Peki Anadolu kültüründe büyük önemi olan davulun icadı hakkında bir fikriniz var mı ? Hemen anlatalım :)
Davul, belkide insanoğlunun en eski müzik aleti. Kimi zaman ayinlerde, kimi zaman savaşta, kimi zaman haberleşmeda, kimi zamansa dans etmek ve müzik için kullanıldı.

MÖ 3500 yıllarında, insanların bir çerçeve üzerine geçirdikleri hayvan derisinden yaptıkları davulları çaldıkları biliniyor. Bunun kanıtına birçok Çin söylencesinde rastlamak mümkündür.

Bin yıl sonra Sümerler, Mezopotamya’da insan boyunda yuvarlak davullar yaptılar Afrika’da, davulların hatırlanamayacak kadar eski zamanlardan bu yana bir haberleşme aracı olarak kullanıldığı bilinmekte. İncil’in bazı bölümlerinde de insanın düşmanı karşısında ayaklarını yere vurarak nasıl “davul çaldığını” anlatan cümleler bulunur.

Trampet ise, eski Yunanlılar zamanında kullanılmaya başlandı. Bunların daha büyük boyları, Arap istilası sırasında Avrupa’ya ulaştı. Bunlar savaşta cepheye giderken, barış zamanında da resmi törenlerde çalınıyordu. 15 yüzyılda süvarilerin kullandığı davul ve trampetler, 17 yüzyıldan itibaren orkestralara girdi.

Davul, Türklerde asker toplamak, bir olayı haber vermek için kullanırdı. Bugün ise, özellikle köylerde bir çalgı âleti olarak. Köylerde davul ve zurna ile birlikte oynanan oyunlar, Türk halk oyunlarının başlıcalarını meydana getirmektedir.

Batı ülkelerinde de davul, çalgı âletlerinden biri olarak kullanılır. Senfoni orkestraları ile caz orkestralarında çeşitli büyüklüklerde davul bulunur.
 
Üst