Demokritos'tan seçme sözler (4 Bölüm birden)

handanca

handanca

Daimi Üye
Üye
Demokritos'tan seçme sözler (4 Bölüm birden)
demokritos sözleri demokritosun sözleri dost darbesi yetinmekle ilgili sözler yetinmek ile ilgili sözler
Sevgili Melekler her bölümde birbirinden güzel..


BİRİNCİ BÖLÜM
1-Hekimlik bedenin kötülüklerini, bilgelik ruhun kötülüklerini iyileştirir.

2-Cinsel edim kısa süren bir inmedir:cinsel edimde insan, insan olmaktan çıkar, insan olmaktan uzaklaşır, insan olmaktan ayrılır birdenbire bir darbe yemiş gibi.

3-Doğa ve eğitim birbirine yakındır. Çünkü eğitim insanı dönüştürür, bu dönüşümle insanda ikinci bir doğa yaratır.

4-Sözlerime kulak verseler, sözlerimi anlasalar, çok zaman şerefli insanlar olarak davranacaklar ve böylece bir çok kötü eylemden uzak durmuş olacaklar.

5-Ruhun iyiliklerini aramak kutsal iyilikleri aramaktır; bedenin iyilikleriyle yetinmek insanî iyiliklerle yetinmektir.

6-Ödev insanı adaletsiz olmaktan engeller; en azından, kendi adaletsizliğine sahip çıkmaktan engeller.

7-îyi insan olmalı ya da iyi insanlara benzemeye çalışmalıyız.

8-İnsanı mutlu kılan ne bedensel güçlükler ne zenginliklerdir, insanı mutlu kılan
dürüstlük ve sakınıklıktır.

9-Yanlışlardan sakın; korkuyla değil, ödev duygusuyla.

10-Mutsuzluk içinde doğru düşünmek ne güzel şeydir.

11-Utanılası eylemlerinden pişmanlık duymak yaşamını kurtarmaktır.

12-Adaletsizlik eden kişi adaletsizliğe uğrayan kişiden daha mutsuzdur.

13-İnceliksiz davranışa dingilikle katlanabilmek gönül yüceliğidir.

14-Yasaya, yetkeye, daha yaşlıya öncelik vermek görev duygusuna sahip olmaktır.

15-Sizin için değersiz olan birinin sizi yönetmesi sıkıcıdır.

16-Zenginliklere kesin olarak egemen olan birinin sizi yönetmesi sıkıcıdır.

17-Zenginliklere kesin olarak egemen olan kişi iyi insan olamaz.

18-İnandırma yolunda söz altından daha ağırdır.

19-Akıllı olduğuna inanmış birini akıllı kılmaya çalışmak boşa vakit harcamaktır.

20-Birçok insan akıllılığın ne olduğunu bilmediği halde akıllıca bir yaşam sürdürür.

21-Kalabalıklar mutsuzluk içinde bilgeleşir.

22-Konuşmaya değil eylemde bulunmaya ve erdemli davranmaya harcamalıyız tüm çabamızı.

İKİNCİ BÖLÜM
1-İyiyi tanımak için ve iyiye ulaşmaya çalışmak için doğanın bir armağanı gerekir.

2-Hayvanın iyisi beden yeteneğiyle, insanın iyisi kişilik yüceliğiyle kendini belli eder.

3-Doğru düşünenlerin umutları gerçekleşebilir umutlardır, kafasızların umutları
gerçekleşmez umutlardır.

4-İnsan bilgiye ve erdeme ancak onları iyice inceledikten sonra ulaşabilir.

5-İnsan başkasının yanlışlarıyla alay edeceğine kendi yanlışlarıyla alay etmelidir.

6-Çok dengeli bir kişilik yapısına sahip olmak, aynı zamanda düzgün bir yaşam sürdürmek demektir.

7-Adaletsizlik etmemek iyidir ama yetmez, adaletsizlik etmeyi istememek de gerekir.

8-İyi eylemleri övmek güzeldir; çünkü kirli çarşafları ortaya dökmek dolapçının ve yalancının işidir.

9-Çok düşünmek ve az bilmek, işte budur yapılması gereken.

10-Yapmadan önce düşünmek yaptıktan sonra yanmaktan iyidir.

11-Her kişiye güvenme, yalnız denediğin kişiye güven. Her kişiye güvenmek basitliktir, yalnız denediğin kişiye güvenmek erdem.

12-Tutup tutmayacağımız insan yalnız eylemleriyle değil, aynı zamanda eğilimleriyle kendini belli eder.

13-İyi ve doğru bütün insanlar için benzer şeylerdir, hoş insana göre değişir.

14-Aşırı arzulamak çocuk gibi davranmaktır, büyük adam gibi davranmak değildir.

15-Vakitsiz arzular tiksintiye yol açar.

16-Bir şeyi çok arzulamak başka şeyler karşısında ruhunu köreltmektir.

17-Arzu aşırılığa düşmeden güzele yönelirse doğrudur.

18-Herhangi bir yararlılığı içermeyen her zevkten kaçın.

19-Akıldan yoksun insanlar için yönetilmek yönetmekten iyidir.

20-Ahmakları söz değil mutsuzluk adam eder.

21-Zekaya dayanmayan ün ve zenginlikler ünlerin ve zenginliklerin en sakatıdır.

22-Dünyalık edinmek yararsız değildir, ama dünyalığı adaletsizce elde etmek kötünün de kötüsüdür.

23-Kötülere öykünmek de iyilere öykünmemek de kötüdür; iyilere öykünmek istememek en kötüsü.

24-Başkasının işi için başını derde sokmak ve kendi işini askıda bırakmak yanlıştır.

25-Sürekli sakınıklık bizi işlerimizi iyi yapmaktan engeller.

26-Aldatıcılar ve ikiyüzlüler her şeyi sözde yaparlar, eylemde hiç bir şey yapmazlar.

27-İyiyi bilmemek bize yanlışlar yaptırır.

28-Utanılası bir biçimde eylemde bulunan kişi önce kendinden utanmalıdır.

29-Aralıksız tersleşmek ve gevezelik etmek gerekeni öğrenmeye doğal olarak yeteneksiz olduğunu göstermektir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
1-Hiç bir şey dinlemek istemeden boyuna konuşmak bir çeşit oburluktur.

2-Kıskanç kişi düşmanına haksızlık eder gibi haksızlık eder kendine.

3-Düşmanımız bizi adaletsizlik karşısında bırakan değil bile bile adaletsizlik eden kişidir.

4-Yakınlar arasındaki düşmanlık yabancılar arasındaki düşmanlıktan daha korkunçtur.

5-İnsanlar karşısında kuşkulu olma, sakınık ve kesin ol.

6-İyilik ederken iyilik ettiğin kişinin kalleş olmamasına ve iyiliğini nankörlükle ödememesine dikkat et.

7-Tam sırasında yaptığın küçük yardımlar yardımı alan kişilerin gözünde en değerli yardımlardır.

8-İyilikçi insan iyiliğinin karşılığını bekleyen insan değil, kendiliğinden iyilik yapan insandır.

9-Bize dost görünen birçok kişi gerçekte dost değildir, bize düşman görünen birçok kişi de gerçekte düşman değildir.

10-Tek akıllı insanın dostluğu birçok akılsız insanın dostluğundan daha iyidir.

11-Neye yarar yaşamak bir tek dostumuz yoksa.

12-Birçok kişi zenginken yoksul olan dostundan yüz çevirir.

13-Kimseyi sevmemek bence kimsece sevilmemektir.

14-Hem şakalaşmayı hem ciddi konuşmayı bilen yaşlı kişi ne tatlı kişidir.

15-Beden güzelliği hayvanlara yaraşır bir üstünlüktür, zeka beden güzelliğini yüceltmiyorsa.

16-Mutluyken dost bulmak kolaydır, mutsuzken dost bulmak alabildiğine zor.

17-Değil mi ki insanız, insanlığın mutsuzluklarına gülmememiz, üzülmememiz gerekir.

18-İyiyi arıyorsak, zor ulaşırız iyiye; kötülük aramasak da kolayca gelir bulur bizi.

19-Alay etmeyi bilen kişiler yapıları gereği dostluğa pek yatkın olmayan kişilerdir.

20-Bir kadın tarafından yönetilmek bir erkek için alçalmanın en kötüsüdür.

21-Akılsız insanları översek onlara çok haksızlık etmiş oluruz.

22-Biz kendimizi övmeyelim,bizi, başkası övsün, daha iyi.

23-Aldığın övgülerin temelini iyi kavrayamıyorsan bu övgüleri pohpohlama diye değerlendir.

24-Gerçekte hiç bir şey bilmiyoruz, çünkü doğru uçurumun dibindedir.

25-Tek insan bütün insanlar gibi, bütün insanlar tek insan gibi olacak.

26-Söz eylemin" gölgesidir.

27-Domuzlar çöplükte yatmaktan hoşlanırlar.

28-Kendi içine bir göz atarsan, orada her türlü yıkıcı tutkulardan meydana gelen bir hücre ve bir hazine bulursun.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
1-İnsanın komşularına yaranmak istemesi onursuzluktur.

2-Önemli noktalarda öbür canlı varlıkların öğrencilerinden başka bir şey değiliz; örmek ve yakalamakta örümceği, ev yaparken kırlangıcı, şarkı söylediğimiz zaman da kuşları —kuğuyu ve bülbülü— öykünüyoruz.

3-Eğitim mutlu insanlar için bir takı, mutsuz insanlar için bir sığmaktır.

4-Bilgili insanların umutları bilgisiz insanların zenginliğinden daha değerlidir.

5-Düşüncelerde uyum dostluğu doğurur.

6-İnsan için ruhun dinginliği hazlar karşısında ılımlı kalmaya, yaşayış biçiminde ölçülü olmaya bağlıdır. Yetersizlik ve aşırılık genellikle can sıkıcı değişikliklere yol açar ve ruhta büyük karışıklıklar doğurur. Bu katı değişikliklerle sarsılmış bulunan ruhlar dengelerini ve dinginliklerini yitirirler. Zihnimizi olağana yöneltmeliyiz ve şimdiyle yetinmeliyiz, arzulanan ve hayran olunan şeye pek yer vermemeliyiz ve dönüp o şeyi düşünmemeliyiz. Tersine, mutsuzların yaşamını gözönüne almalıyız, onların acılı yoksulluklarını düşünmeliyiz; şimdiki durumumuz ve varlıklılığımız gözümüze önemli ve istenir görünecektir, o zaman; o zaman artık daha çok arzulamayı istemeyiz, artık zihnimizi bulandıran durumdan uzaklaşmış oluruz. Zenginlere, başkalarının mutlu bildiği kişilere hayran olan ve aklını bir an bile onlardan ayırmayan kişi, yasaların önerilerine karşı eylemde bulunma isteğine kapılacak, her zaman yeni yollar düşünmekten, yeni girişimlerde bulunmaktan engellenecektir. Bizim olmayan şeyi arzulamaktan kaçınmalı, sahip olduğumuz şeyle yetinmeli, yaşamımızı çok yoksul kişilerin yaşamıyla karşılaştırmalı, onların çektiklerini düşünerek kendimizi mutlu saymalıyız. Böylece onlardan daha mutlu olduğumuzu düşünecek ve gerçekten onlardan daha mutlu olacağız. Bu bakış biçimini benimsersek dinginlik içinde yaşarız, arzu, kıskançlık, kin gibi kötülüklerden de uzak kalırız.

7-Büyük sevinçler büyük yapıtların gözlemlenmesinden doğar.

8-Uyumlu olan ve güzellikleriyle bizi kendilerine baktıran yontuların yürekleri yoktur.

9-Yanılgılarımızı unuta unuta gözüpek oluruz.

10-Ahmaklar varlıklılığın yararlarına yönelirler.

11-Ahmaklar yaşamdan tiksinir gibi yaparak ölüm korkusu içinde yaşamak isterler.

12-Ahmaklar yaşamdan en ufak bir sevinç duymaksızın yaşarlar.

13-Ahmaklar uzun yaşamak ister, bu uzun yaşamdan hiç bir tad alamadan.

14-Ahmaklar kendilerini aşan şeyleri isterler ama kendilerini aşan şeylerden daha yararlı da olsa ellerinin altındaki şeyleri çarçur ederler.

15-Ahmaklar yaşamları boyunca kimseyi sevindirmezler.

16-Ahmaklar yaşamak isterler, ihtiyarlıktan korkacaklarına ölümden korkalar.

17-Kendi kendinin efendisi olan baba çocuğuna en güzel örnek olur.

18-Gündüz uyuyanların ya bedenleri hastadır ya ruhları karışıktır, ya tembellikleri baskındır, ya eğitimleri azdır.

19-Yürekli kişi yalnız düşmanlarını yenen kişi değildir, aynı zamanda arzularını yenen kişidir.

20-Az bulunur hazlar en güçlü hazlardır.

21-İnsanlar birbirlerine haksızlık etmeselerdi yasalar bireylerin diledikleri gibi yaşamalarını engellemeyecekti. Demek ki uyumsuzluğu yaratan arzudur.

22-Bilge kişi için her yer birdir, onurlu bir ruhun yurdu tüm evrendir.

23-İç savaş her iki yanı da yıkar, bu savaşta yenenler de yenilenler de yıkımlarını bulurlar.

24-Halkın yararını birinci sıraya koymak gerekir, sitenin iyi yönetilebilmesi için. Sitede kavgalar ölçüyü aşmamalı, tek tek insanların gücü kamu yararını sarsmamalıdır. îyi yönetilen site büyük bir hazinedir. Orada her şey vardır. Onun koruyuculuğu her şeyi korur, yıkımıyla her şey yıkılır.

25-Adalet gerekeni yapmaya, adaletsizlik gerekeni yapmamaya ve gerekenden kaçınmaya dayanır.

26-Elini ayağını kullanır gibi kullan kölelerini, kimini şu iş için kimini bu iş için.

27-Sevilen kadın aşkın sevimsiz yanlarını giderir.

28-Sakınımsız ve düşüncesiz eylemlere daha yatkındır kadın.

29-Beden hastalıkları gibi aile hastalıkları ve yaşam hastahkları vardır.

30-Yoksulluğa sabırla katlanmak kendine söz geçirebilen kişinin işidir.

31-Güç ve güzellik gençliğin ayrıcalığıdır, yaşlılık ılımlılığın arzulara yayılmasıdır.
 
Üst