Dinde zorlama varmıdır?

  • Konbuyu başlatan Forum okuru
  • Başlangıç tarihi
F

Forum okuru

Forum Okuru
Dinde zorlama varmıdır?
Dinde zorlama yoktur diye meşhur bir söz var. Bu Dinin dışında olanlar için midir? Yoksa müslümanlar içinde geçerli midir?
 
İ

İslami Yazar

Forum Okuru
İman fiili değil, kalbi bir iştir. Yani kalbiyle Allah'a ve ondan gelene inanıp tasdik etmektir. Binaenaleyh Bir kimse kalbiyle tasdik etmeden hayatı boyunca inananlar gibi Kelime i şahadet getirip Allah'a kulluk ederse mümin sayılmaz. Bu itibarla Müslüman olmayanları zorla İslam'a getirmek için çalışmak fayda vermeyeceği gibi nifakın ve iki yüzlülüğün çoğalmasına sebep olacağından fayda yerine zarar verecektir.


Ensardan, Hüseyin'in hıristiyan İki oğlu vardı. Bir türlü Müslüman olmadılar. Bunun üzerine Hüseyin nasıl benim bir parçam cehennemde yansın deyip onları zorla Müslümanlaştırmak istedi. Bu vesileyle dinde zorlama yoktur mealindeki ayeti kerime nazil oldu.
 
İ

İslami Yazar

Forum Okuru
Tarih boyunca Müslümanlar zimmilerin ( İslam hakimiyyeti altında yaşayan gayri müslimlerin) namus, can ve mallarını muhafaza etmişler ve onlara dokunmamışlar dır. Onları inanç ve ibadetlerinde serbest bırakmışlardır. Tabii ki kanun dışı ferdi olaylar müstesnadır. Yalnız İslam dinini kabul eden kimse dinin icabını yerine getirmeye mecburdur ve bunun için dinen zor kullanılır. Mesela namaz kılmayan kimsenin - Şafi mezhebine göre tevbe etmezse - cezası idamdır. Hanefi mezhebine göre hapistir. Oruç tutmayan kimse her iki mezhebe göre hapsedilir. İçki içen kimseye ceza olarak 80 değnek vurulur. Görüldüğü gibi İslam'a göre İslâmiyet dairesine girmeden evvel zora başvurulmaz. Fakat İslamiyeti kabul ettikten sonra İslam'ın icabını yerine getirmek için zor kullanılır.
 
Üst