Dinimizde uğursuzluk diye bir şey var mı ?

  • Konbuyu başlatan İslami Yazar
  • Başlangıç tarihi

İslami Yazar

Forum Okuru
Dinimizde uğursuzluk diye bir şey var mı ?
Gerçeklik payı olmayan ve mantıksal bir temele dayanmayan sözlere davranışlara inanmaktır batıl inanç. Dinimiz islamda batıl inancın yeri yoktur. Batıl inanç, çok tanrılı dinlerden, Şamanizm’den günümüze kadar gelmiştir. Dünya genelinde bütün ülkeler de batıl inancın yaygınlığı görülmektedir.uğursuzluk,.jpg


Batıl inancın geçmişi eskiye dayanır. İnsanlar anlamlandıramadıkları şeyleri neden sonuç ilişkisi ile batıl inançlara bağlamıştır. Örneklersek kötü hava şartları, kıtlık, yağmurla gelen sel felaketleri hastalıklar gibi. İnsanların hala batıl inançlara kanmasının tek sebebi kültürel olan örflerine bağlılıktır.

Batıl inancın hiç bir bilimsel mantıksal dayanağı yoktur. Tamamen uydurma olan bu inançta bazı şeyler uğursuz sayılmıştır. Türkiye’de bile hala batıl inanca inanan ve buna göre hareket eden insanlar vardır. Bana batıl inançla ilgili gelen ilginç soruları burada madde madde anlatmaya çalışacağım.

Çarşamba günü uğursuz mu?

Dinimiz islamda uğursuzluk diye bir şey yoktur. Bir günün uğursuz sayılması da gayrimüslimlerin düşüncesidir. Hristiyanlar 13 rakamının uğursuz olduğuna, yahudiler ise bazı günler uğursuz olduğuna inanmıştır. Dinimiz İslam’da uğursuz gün yoktur ve hiç bir günün diğer günden üstünlüğü de yoktur. Lakin dinimiz islamda uğurlu günler kutlu vardır.

Bir şeyi uğursuzluğa yormak doğru mudur ?

Daha çok işyeri açanlar ve yeni ev alanlar tarafından bana uğursuzlukla ilgili sorular geliyor. İş yeri açan kişinin beklediği ciroyu sağlamaması, iflas etmesi, yeni ev alanların evinden hastalığın belanın eksik olmaması uğursuzluk olarak nitelendiriliyor. Oysa daha önce belirttiğimiz gibi Dinimiz İslamda uğursuzluk diye bir kavram yoktur. Lakin kişilerin filanca şey uğursuz geldi demesinde sakınca da yoktur. Her yapılan işte her eylemi hayra yormak gereklidir.

Hayırlı uğurlu olsun demek sakıncalı mı ?

Birinin yeni bir şey aldığı zaman, karşılığında iyi temenni anlamında olan Hayırlı uğurlu olsun dileğinde bulunmanın dinimizce hiç bir sakıncası yoktur. Bu dua yerine de geçer hoş bir davranıştır.

Baykuş uğursuz mudur ?

Evimin damına baykuş kondu, balkonumda baykuş öttü bu kötü bir haber alacağıma mı işaret ediyor. Yoksa ev halkından birinin öleceğine mi ? Böyle bir şey kesinlikle batıl inançtır. Bilakis baykuş nasihatçı bir kuştur. Baykuşun uğursuz sayılması cahiliye devrinden kalan hurafe bir inançtır. Konumuz baykuştan açılmışken Baykuş kıssası ile konumuzu sonlandırıyorum. Selam ve dua ile.


Baykuşun kıssası


Hayat-ül hayvan kitabında bildiriliyor ki:

Süleyman aleyhisselam bütün hayvanlarla konuşurdu. Bu onun mucizelerinden biriydi. Gökte tahtı ile gezerdi. Bir gün baykuş Süleyman aleyhisselama selam verdi. Süleyman aleyhisselam selamını alıp ona sordu ki:
Niçin buğday yemezsin?

Âdem aleyhisselam onun yüzünden Cennetten çıktığı için.

Niçin su içmezsin?

Nuh aleyhisselamın kavmi suda boğulduğu için.

Niçin hep harabelerde bulunursun?

Harabeler Allahü teâlânın mirasıdır.

Niçin evlerde ötersin?

İnsanları ikaz için. Önlerinde şiddetli tehlikeler varken nasıl gafletle uyurlar. Böylesine yazıklar olsun!

Gündüzleri niçin çıkmazsın?

İnsanlar bana zarar verebilirler.

Öterken ne dersin?

Tesbih okur bir de "Ey gafiller, çıkacağınız uzun sefer için azık hazırlayın!" derim.

Süleyman aleyhisselam baykuştan daha nasihatçı kuş olmadığını söyledi. (Berika)
 
Üst