DNA Replikasyon Mekanizması Nasıl Çalışır?

DNA Replikasyon Mekanizması Nasıl Çalışır?
1.) Topoizomeraz DNA'nın süper sarmal yapısını çözer.

2.) Helikaz, DNA'nın heliks yapısını düzgün vaziyete getirir ve iki iplik arasındaki hidrojen bağlarını koparır.Bu arada DNA'ya bağlı proteinler molekülü düzgün vaziyette tutar ve tek zincirli iplikleri eksonukleazların etkisinden korur.


3.)Hidrojen bağlarının kopmasıyla, kalıp olarak görev yapabilecek duruma gelen ipliklere, primozom kompleksi bağlanır.bu kompleks replikasyonun başlangıç noktasnı bulur ve primaz primeri sentezlemeye başlar.
4.)Primer sentezlendikten sonra devreye DNA polimeraz girer ve polimerizasyonu 5'-3' yönünde devam ettirir. Polimerizasyon şu şekilde olur;önce yeni ipliğin yapısına girecek olan bazın, kalıp iplikteki baz ile uygunluğu kontrol edilir, bu uyum sağlandıktan sonra, birinci nükleotidin 3' OH grubu ile ikinci nükleotidin 5' P grubu arasında, gama ve beta fosfatların ayrılması ile fosfodiester bağı oluşur ve dinükleotid meydana gelir.Bu şekilde polinükleotid zinciri uzatilarak polimerizasyon tamamlanır.

5.)DNA'nın yeni sentezlenen iki ipliğinden biri kesintisiz sentezlenirken, diğeri kesikli iplik şeklinde sentezlenir.Bunun nedeni,DNA polimerazın sadece 5'-3' yönünde polimerizasyon yapabilmesidir.Kesikli sentezde,herbir iplik parçasına OKAZAKİ FRAGMENTİ denir.

6.)Kesikli sentezin yapıldığı iplikteki, primerlerin yapıdan çıkarılmasıyla oluşan boşluklar DNA polimeraz tarafından doldurulur.

7.)Okazaki fragmentleri DNA ligaz tarafından birleştirilerek, kesikli iplik de, sürekli hale getirilir ve replikasyon tamamlanır

Mehmet Oflaz
 
Üst