Doğru Makyaj Yapmanın İncelikleri Hakkında neler biliyoruz buyrun

M

Misafir

Forum Okuru
Doğru Makyaj Yapmanın İncelikleri Hakkında neler biliyoruz buyrun
do?ru makyaj yapman?n püf noktalar?
do?ru makyaj nas?l yap?l?r


2012 makyaj trendleri konular?m?z?n ard?ndan ?imdide biz kad?nlar?n vazgeçilmezleri aras?nda ba?? çeken makyaj hakk?nda faydal? bilgilere de?iniyor ve do?ru makyaj yapman?n incelikleri nelerdir bu yaz?m?zda hepbirlikte ö?reniyoruz Melek'ler. Haydi gelin do?ru makyaj yapman?n püf noktalar? sizleri bekliyor!

neon%20makyaj-269.jpg


Kozmetik, bak?ml? ve güzel görünmekten vazgeçemeyen bayanlar?n en fazla önem verdi?i alanlardan bir tanesidir. Makyaj yaparken do?ru ürün kullanarak daha güzel görünmek ve yüzünüzde ön plana ç?kmas?n? istemedi?iniz noktalar? örtmek mümkün.

Kalk?k bir burun istiyorsan?z, burnun ortas?na aç?k, di?er bölgelere bir ton koyu fondöten uygulamal?s?n?z.Fondöteni ayd?nl?k bir yerde sürmeli ve yüzünüze e?it olarak da??tmal?s?n?z.Gözleriniz iri ise, göz kalemini göz içine sürmelisiniz. Gözlerinizi irile?tirmek için ise, kaleminizi kirpiklerin diplerine sürmelisiniz.Rujunuzun kal?c? olmas?n? istiyorsan?z, dudak kalemi ile dudaklar?n?z? iyice boyamal? ve ruju üzerine sürmelisiniz.

Burnunuz geni?se, burun kenarlar?na bir ton koyu fondöten ile gölgelendirme yapmal?s?n?z.Rujunuzun kal?c? olmas? için dudaklara önce pudra sürün, sonra ruju uygulay?n. Son olarak üzerine buz gezdirin. Göreceksiniz uzun süre dudaklar?n?zdan ç?kmayacakt?r.Kirpik k?v?r?c? kullanmadan önce biraz fön makinesini tutup hafif ?s?nmas?n? sa?lay?n. Sonra kirpiklerinize uygulay?n. Bu ?ekilde daha iyi k?v?racakt?r.

Biten rimellerinizi kaç f?rças? olarak kullanabilirsiniz.Gözalt?n?z ten renginizden koyu ise, fondöten sürmeden önce kapat?c? kullanmay? unutmay?n.Yanaklar?n?z? daha belirgin hale getirmek için, all???n?z? elmac?k kemiklerinden ba?layarak ?akaklara do?ru uygulayabilirsiniz.Dudaklar?n?z ince ise, dudak çizginizin d?? kenar?n? dudak kalemi ile belirginle?tirmeli ve ruj ile çerçevenin içini boyamal?s?n?z.Dudaklar?n?z kal?nsa, bir ton koyu fondöten sürerek, rujunuzu daha sonra sürmelisiniz.
 
Üst