Dua nedir nasıl dua edilmelidir ?

  • Konbuyu başlatan İslami Yazar
  • Başlangıç tarihi

İslami Yazar

Forum Okuru
Dua nedir nasıl dua edilmelidir ?
Dua Yaradana yönelerek yalvarış, ona seslenmek, ondan talep etmektir. Dua dinsel değeri olan Yaradana yalvarırken kullandığımız ifadelerdir. Biz kullar Yaradan karşısında acizliğimizi dua ile itiraf ederek ondan lütfunu ve yardımını dileriz.dua.jpg


Duanın açmadığı kapı, yoktur. Öyle ki duanın kaderi değiştirme gibi bir hikmeti de vardır. Dua gelecek olan musibetlerden korur, işlerin hayırlı olmasına tecelli eder. Dua Yaradanla aramızda kurulan köprüdür, bizdeki dini eğilimle Yaradana yöneliş fıtridir. Dua ibadetin özü ve beynidir. Bir duanın kabul olması için bazı şartlar vardır. Bu şartları sırası ile sizlere anlatmaya çalışacam.


Duanın kabul olması için ne yapmalı?

Allaha yalvaran ve Allahtan bir istekte bulunan kişi öncelikle o isteği üzerinde çalışmalı gayret göstermeli sonra dilemelidir. Dua eden kişi duanın kabulünden şüphe duymamalı tam bir itikatla dua etmelidir.

Bazı dualar niçin kabul olmuyor?


Duanın kabul olması için bazı şartlara riayet edilmesi gerekir. Şartlara uygun olmayan duanın kabulünü beklemek doğru değildir. Öncelikle Duada yer alan temenni üzerinde çalışmak gayret göstermek gereklidir. ( Önce çalışmak, sonra dua dinin esası, Kabul edilir ancak, çalışanın duası )


Haram lokma yiyenlerin duası 40 gün kabul olmaz. Peygamber efendimiz Hz muhammed (s.a.v) duaların kabul olması için haram lokma yiyiniz diye buyurmuştur. Yediği giydiği haram olup sonra Yaradana el açıp dua edenin duası nasıl kabul olabilir ki ?


Duanın kabulü için yapılması gerekenler nelerdir?Müslüman olan her insan gerek keder gerek sıkıntı gerekse mutluluk halinde Allaha yönelip dua etmelidir. İnsanoğlu sadece Yaradana üzüntü halinde dua edip huzurlu olduğu anlarda dua etmeyi aklına getirmez. Bizler acziyetimizi Yüce Allaha seslenerek belli etmeli keyifli anlarda şükrü duayla tazim etmeliyiz. Hadisi şerifte Sıkıntılı iken duasının kabul edilmesini isteyen, refah zamanında çok dua etsin diye buyrulmuştur.


Dua ihlas ve inançla yapılmalı dua eden kişinin haram lokma yememesi gerekmektedir. Dua eden kişinin itikatının kuvvetli olması duanın tesiri için gereklidir. Kul hakkı yiyenin duası kabul olmaz. Kul hakkına giren kimse önceki yazımızda anlattığımız gibi kişinin rızasını ve helalliğini almalıdır. Bazı kimseler dua ettim ama duam kabul olmadı diye yakınmaya başlarlar. Oysaki Hadisi şerifte Allah duanızı kabul eder Dua ettim duam kabul olmadı diye acele etmeyiniz Allah’tan çok isteyiniz! Çünkü kerem sahibinden istiyorsunuz. Diye buyrulmuştur.

Yaradandan dua ile istenilen şeyin olmaması duanın kabul olmadığını göstermez. Kişinin tam bir iman ve itikatla duasına devam etmesi gerekir. Duaya başlamadan önce mümin öncelikle Allaha hamd etmeli ve selevat getirmelidir. Gafil olan kalp ile dua kabul görmez. Kişinin yaradana yalvararak dua etmesi gerekir. Ey müslüman kardeşlerim Dua dinimizin direğidir. Her türlü beladan korur bol rızka kavuşturur. Dua ibadettir ve bu ibadeti hiç bırakmamak gerekir. Selam ve dua ile.
 
Üst