Duaların Kabul Zamanları

Uzman SühaN

Administrator
Duaların Kabul Zamanları
Dua, kulun Rabbine yönelip O'ndan yardım dilemesidir. İnsan, gücünün yetmediği ihtiyaçlarını elde etmek, kendi kudretiyle erişemediği arzularına erişmek için Allah'a sığınır. Çünkü Allah'tan başka hiç kimse yoktur ki, onun en gizli arzularını duyup yerine getirsin, ihtiyaçlarını karşılasın.

Dua bir ibadettir. Hattâ ibadetin ruhudur.

Nasıl ki, bir çocuk eli yetişemediği bir ihtiyacını, bir arzusunu elde etmek için ya ağlar, ya ister; yani acizlinin diliyle dua eder ve isteklerini elde eder.


Öyle de, insan bütün canlılar içinde nazik ve nazlı bir çocuğa benzer. Cenab-ı Hakkın dergâhına acziyle ağlamak veya ihtiyacıyla dua etmekle yönelir. Yoksa bir sinekten korkan haylaz bir çocuk gibi, “Bu insanları kendi gücümle emrimde çalıştırıyorum” deyip nankörlük etmek, insanın yaratılışına aykırı olduğu gibi, üstelik âhirette şiddetli bir azabı da hak eder.


01.jpg
İnsan dua vasıtasıyla Cenab-ı Hakka yaklaşır. Bu itibarla başa gelen çeşitli sıkıntılar ve belalar, insana aczini ve güçsüzlüğünü hatırlatıp onu Rabbine yönelmeye zorlaması cihetiyle rahmettir. Çünkü insan bilhassa böyle vakitlerde ne kadar âciz ve çaresiz olduğunu anlayıp sığınacak bir yer bulmaya muhtaç durumdadır. Dua bunun en güzel vesilesidir.
Dua bir ibadet olduğuna göre, onun sadece ve sadece Allah'ın rızasını kazanmak gayesiyle yapılması gerekir. Bunun için insan âcizliğini, yalnızlığını ve çaresizliğini bütün ruhuyla hissedip kendisine yardımcı olacak, korkulardan, endişelerden kurtaracak yegâne zatın Allah olduğunu düşünerek ellerini semaya kaldırmalıdır. O Yaratıcı sonsuz bir kudret, bir rahmet ve bir hikmet sahibidir.Bütün kâinat Onun eseridir ve Onun izni olmadan yaprak bile kıpırdayamaz. Bütün kemal sıfatların sahibi olan Cenab-ı Hak, buna karşılık bütün noksan sıfatlardan münezzehtir. Yarattığı canlı-cansız bütün varlıkları sayısız nimetlerle donatmış, onların üstünde insanı en yüksek bir mevki ile şereflendirmiştir. Bunun için Cenab-ı Hak sonsuz hamd ve senâya layıktır. Zaten varlıkların yaratılış maksadı da hamd, tesbih, tekbirle Ona kulluk etmek değil midir? İşte dua bundan dolayı ehemmiyet taşımaktadır.
Ezanla kamet arasında yapılan dualar

Cuma namazı'nın farzında (âmin) dendiğinde kalbinden geçirilen dua

Harp meydanında yapılan dualar

Gece yarısından sonra yapılan dualar

Yağmur yağarken yapılan dualar

Kabe-i Muazzama görüldüğü vakit yapılan dualar

Rüzgar eserken yapılan dualar

Zeval vaktinde yapılan dualar

Arefe günü yapılan dualar

Recep ayının ilk gecesi yapılan dualar

Şaban ayının on beşinci gecesi yapılan dualar

Cuma gecesi yapılan dualar

Bayram gecelerinde yapılan dualar

Ramazan ayında yapılan dualar

Kur'an-ı Kerim hatmedildiği vakit yapılan dualar

Farz namazlarından sonra yapılan dualar

İnsanların gaflet içinde bulunduğu vakit yapılan dualar

Allah Teala'dan başka kimsenin bulunmadığı,ıssız yerde yapılan dualar

Bütün arkadaşları kaçtığı halde düşmanın karşısında yalnız kalan kimsenin yaptığı dualar

Allah Teala'nın korkusundan vücut titrediği ve gözler yaşardığı vakit yapılan dualar

Berat ve kandil gecelerinde yapılan dualar

Seher vakti yapılan dualar

Arafat'ta yapılan dualar

Müzdelife'de yapılan dualar

Mültezime ve Hacerü'l Esved'de yapılan dualar

Zemzem suyu içilirken yapılan dualar
 

Melis ank

Aktif Üye
Üye
Dua etmek benim için yeme içme kadar büyük bir gereksinim. Sürekli dua ederim. Herhangi bir işimin olması için hayırlısını diler ve o işe niyet ederim ardından duamı yaparım. Duada ısrarcı olmalı ve hayırlısını istemeliyiz. Dua etmeden önce abdest alalım. Allah rızası için 2 rekat namaz kılalım. Bir yetimi yada yoksulu sevindirelim. Herhangi bir dileği olanlar, şahmaran duasını sekine duasını ve celcelutiye duasını okuyabilir.
 
Üst