1. eylül

  eylül Yeni Üye Üye

  Kayıt:
  20 Eylül 2007
  Mesajlar:
  190
  Beğenilen Mesajlar:
  3
  Ödül Puanları:
  0

  Dünya Basınında Atamız Hakkında Yazılanlar...

  Konu, 'Mustafa Kemal Atatürk' kısmında eylül tarafından paylaşıldı.

  Almanya
  Alman Ajansı
  Almanya, ATATÜRK' ün eserine ve mücadelesine hayrandır. Onda, tarihi eseri, özgürlüğü seven bütün milletler için bir sembol olarak kalacak kudretli bir kişilik görmektedir...

  Beobahter Gazetesi
  Almanya, Türk Milletinin bu ölçülmez derecede büyük ziyanından dolayı acısını samimi olarak katılmaktadır. Atatürk bütün dünyanın hayran kaldığı bir kalkınma yapan ilk devlet başkanı olmuştur.

  Illustrierte Dergisi
  Kendisinin tarihi büyüklüğü, eseri olan yeni Türkiye' ye bakılarak bu günden ölçülebilir.
  Çelik gibi azim ve gayreti, uzağı gören akıl ve hikmetle birleşmiş olan bu gerçek halk önderi ve devlet adamı; Anadolu dağlarının en uzak ve ıssız köşesindeki köylere bile başka bir ruh aşılamıştır.

  Volkischer Beobachter Gazetesi
  Atatürk Türkiye' yi tek düşman kalmaksızın bırakmıştır. Bu zamanımızın hiçbir devlet şefinin başaramadığıdır.

  A.B.D.

  New York Times Gazetesi
  Savaş sonrası döneminin en yetenekli liderlerinden biri.

  Chicago Tribune
  Dünya sahnesinden tarihin en dikkatli, çekici adamlarından biri geçti.

  Arnavutluk

  Stipsi Gazetesi
  Bu Türk Milleti yastadır. Çünkü yeni Türkiye' nin yaratıcısı olan eşsiz şefini kaybetmiştir.

  "Atatürk eski Türkiye'den modern bir devlet çıkarmıştır."

  Avusturya

  Neue Freie Presse
  Büyük düşüncelerin adamı, bir devlet mimarıydı.

  Belçika

  Libre Belgique Gazetesi
  Milletine bu kadar az zamanda bu ölçüde hizmet edebilen tek devlet adamı Atatürk' tür.

  Nasyonal Tidende
  Atatürk, yirminci asrın en büyük gerçeğini yaratan adamdır.

  Bulgaristan

  Bulgar Basınından
  Bu müstesna büyük adamın ölümünden sonra dünya artık eskisi kadar enteresan değildir.

  Dness Gazetesi
  Hiç bir ülke, Atatürk'ün Türkiye'sinin gördüğü değişiklikleri bu kadar hızlı bir şekilde görmemiştir. Bugünün Türkiye'sinin tarihi Mustafa Kemal'in tarihidir.

  Slovo Gazetesi
  Atatürk; milletin atası, kılıç,fikir, kalp ve irade adamı idi. milletin bu büyük evladı, aynı zamanda yirminci yüzyılın en büyük yurttaşıdır.

  Çekoslovakya

  Ceska Slova Gazetesi
  Bu derece yüksek hilkatte bir adama sahip olduklarından dolayı, Türklere gıpta ediyoruz.

  Çin

  Çin Basınından
  Biz Çinli'ler hepimiz bu mateme iştirak ediyoruz. Zira, büyük bir milletin çok sevilen büyük Ata'sının ölümü yalnız Türkiye için değil, aynı zamanda bizim kıtamızda ve bütün dünyada büyük bir boşluk bırakmıştır.

  Danimarka

  National Tidence Gazetesi
  Atatürk, şahsiyet ve yeteneğin dev gibi bir simgesi idi. O, yirminci yüzyılın en görkemli olayını yaratan adamdı.

  "Atatürk, yirminci yüzyılın en büyük mucizesidir."

  Finlandiya

  Fin Basınından
  Atatürk, fevkalade bir devlet adamı, harb sonrası dünya tarihinin en mühim simalarından biriydi. Atatürk'süz Türkiye, büyük bir devlet olamaz.

  Hufvud Stadbladet Gazetesi
  Atatürk, olağanüstü nitelikte bir devlet adamı, savaş sonrası dünya tarihinin en önemli simalarından biri idi.

  Fransa

  Excelsior Gazetesi
  Atatürk büyük bir şahsiyet, çok büyük bir komutan, politik bir dehadır.

  Fransa Basınından
  Atatürk'ün ölümü herkeste hayranlık uyandıran Türkiye için azim bir kayıptır. O'nun kahramanlığı ve dehası, Türkiye'nin istikbalini yaratmış ve kalkınmasını temin etmiştir.
  Bu kayıp, Fransa için de çok acıklıdır, çünkü Atatürk, onun sadık ve dürüst bir dostu idi. Gene bu kayıp sulh davası şefi yorulmaz bir surette bu davanın korunmasına çalışmakta idi.
  Türk milletinin bu büyük matem gününde duyduğumuz ıstırabın ne kadar geniş olduğunu takdir edersiniz.

  Le Jour-Echo de Paris
  Dünyanın, çağdaş, en büyük kişilerinden biri.

  Paris-Le Temps
  Atatürk, bir milleti, birkaç yılda asrileştirmek mucizesini göstermiştir.

  Noell Roger Gazetesi
  Atatürk' ün yurt kurtarıcı olduğunu, milletlerin en vefalısı olan Türkler asla unutmayacaklardır.

  Noelle Gazetesi
  Ansanlığın bütün belirtileri Onda kendini hemen gösteriyor.

  Le Nouvelliste Gazetesi
  Devrin yüksek şahsiyetleri kitaplarda, konferanslarda Türkiye' nin asla değişmeyeceğini ve değişmeden öleceğini ilan etmişlerdi. Halbuki ölmeden değişti. Hem de kökünden ve baştan aşağı değişti. İnançlar, gelenekler, yöntemler yıkıldı. Son döküntülerini de yabancı zırhlıları ve kapitülasyonlar gibi memleketten sürüp attılar. Türkiye, ruhunu değiştirmişti. Tamamen ve tasavvur edilmesi mümkün olduğu kadar.

  SANERWIN Gazetesi
  Atatürk öldü. Barış kubbesinin Doğu sütunu yıkıldı.
  Artık evrende barışı kimse garanti edemez. Nitekim Avrupalı devlet adamları; O' nun 1930'da yaptığı uyarı ve tavsiyeleri dinlememiş ve dünyayı 1939 yılında ikinci büyük savaş felaketinin içine sürüklemişlerdir.

  Paris-Soir
  Sırasıyla ihtilalci ve asi, sonradan muzaffer bir kumandan olan "Türklerin babası" Yeni Türkiye' yi yarattı, sultanları kovdu, kadınlara hürriyet verdi fesi kaldırdı, ülkesinde radikal bir inkilap yaptı.

  Hindistan

  Star of India
  Dünyanın yetiştirdiği en büyük insanlardan biri.

  İngiltere

  Daily Telegraph
  Atatürk, Türk Milleti'nin ruhunda Türk Bayrağı gibi dalgalanan bir baştı.

  The Fortnightly
  Savaş sonrasının en ileri gelen devlet adamlarından biri.
  Kendi başına bir klas oluşturuyordu ve hemen her açıdan tekti.

  İngiliz Basınından
  Atatürk'ün ölümüne, bütün dünya da, büyük bir devlet, büyük bir asker, büyük derecede şeferli bir şahsiyet olarak ağlamaktadır. İngiltere; önce cesur bir düşman, sonra sadık bir dost olarak tanıdığı büyük adamı selamlamaktadır.

  London Times
  O'nun id****i altında Türkiye, Avrupa'nın kıymetli bir üyesi oldu.

  Observer
  Çağımızda hiçbir isim Atatürk' ün adı kadar büyük saygı yaratmamıştır.

  Spectator
  Avrupa, savaştan sonra belirmiş az sayıdaki yapıcı devlet adamlarından birini kaybetti.

  Sunday Times
  İngiltere önce, cesur ve asil bir düşman, sonra da sadık bir dost olarak tanıdığı büyük adamı selamlamaktadır.

  The Truth Dergisi
  Cumhuriyet Türkiye' sinin Devlet Başkanı Kemal Atatürk, diğer önderlerde görmeye alışmadığımız şu değerli nitelikleri kişiliğinde toplamış bulunuyor: alçak gönüllülük, yeterlik ve başarı.

  Times Gazetesi
  O, Türkiye' nin önceki kuşaklarından hiçbirine nasip olmayan özgürlük ve güven dolu bir hayat sağladı. Başarıları, Türkiye' nin Avrupa devleti olmasını sağladı, yakın doğunun tarihini değiştirdi.

  "Padişahların gösterişini, halifeliğin çekiciliğini umursamayıp bakışlarını, ordularının belkemiği olan Anadolu çiftçisine sevgiyle yöneltti."

  Word Price
  O, benzeri olmayan bir devlet adamı idi. Diktatörlerin tahammül edemediği serbest bir nizamla, başaramadığı ve başaramayacağı işler yapmıştır. Tarihte böyle adamlar devirlerine kendi adlarını vermişlerdir.

  İran

  İran Gazetesi
  Atatürk yalnız kahraman milletinin büyük bir Şef'i olmakla kalmamıştır. O, aynı zamanda insanlığın da en büyük evladı olmuştur.

  Tahran Gazetesi
  Atatürk gibi insanlar bir nesil için doğmadıkları gibi belli bir devre için de doğmazlar. Onlar önderlikleriyle yüzyıllarca milletlerin tarihinde hüküm sürecek insanlardır.

  "Atatürk gibi dehalar sadece görünüşte ölürler. Oysa, gerçekleştirdikleri eserlerle daima hayattadırlar."

  İspanya

  İspanyol Basınından
  Parçalanmış, hor görülmüş, can çekişir bir hale getirilmiş olan Türkiye'yi kuvvetli, ileri ve mütecanis bir millet haline getiren adam ölmüştür. Sakarya'nın Gazisi, istilacıların galibi ve İzmir'in fatihi, tarihte en ziyade hayranlığa layık örneklerden birisi olarak yaşıyacaktır.

  İsrail

  Palestine Post
  Dünya, çağımızın en dikkati çekici adamlarından birini kaybetti.

  İsveç

  Nya Dagligt Gazetesi
  O, olmasaydı modern Türkiye olmazdı. O' nun sayesinde Türkler, O' nun olağanüstü eserini izleyebilecekler ve zaten dünyaca pek yüksek olan onurlarını daha fazla yükseltebileceklerdir.

  İtalya

  Gazeta Del Popolo
  Atatürk'ün ölümü ile dünya büyük bir liderini kaybetti.

  İtalyan Basınından
  Türkiye'nin Büyük Şefinin ölümü karşısında İtalyan milleti dost Türkiye'nin teessürüne iştirak eder. Atatürk'ün ölümü ile Yakın Doğunun Tekamülüne birinci derece amil olan son derece kuvvetli bir şahsiyet zayi olmuştur. Türkiye Cumhuriyetinin bu matemli gününde İtalyan milleti dost memlekete en derin muhabbetlerini gönderir.

  Tribuna Gazetesi
  Atatürk'ün ölümü ile Yakın Doğu' nun gelişmesine birinci derecede etken olan son derece kuvvetli bir şahsiyet kaybolmuştur.

  Japonya

  Japan Times
  Şaşırtıcı ve çekici bir kişi. Asker olarak büyük, fakat devlet adamı olarak daha büyük.

  The Japon Chronicle
  Yüzyıldan beri Küçük Asya'nın çıkardığı en büyük lider.

  Lübnan

  An Nahar Gazetesi
  Dünyanın çok nadir yetiştirdiği dahilerdendir. Dünya tarihinin gidişini değiştirmiştir.

  Ennehar Gazetesi
  Atatürk, dünyanın çok nadir yetiştirdiği dahilerdendir. O, bütün bir tarihin seyrini değiştirmiştir.

  Loryan Gazetesi
  Kelimenin tam anlamıyla bir yapıcı ve yaratıcı olan Atatürk, dünya haritasında memleketine yepyeni bir sınır çizmiştir.

  Macaristan

  Esti Ujsag.Macar.
  Yüzyılımızda, "olmayacak hiçbir şey yoktur" şeklindeki tarihi gerçeği ıspatlayan ilk adam olmuştur.

  Macar Basınından
  Dünya, bu savaş ve barış kahramanı büyük adamın ölümü ile fakir düşmüştür.

  Pester lioyd Gazetesi
  Dünya, bu savaş ve barış kahramanı büyük adamın ölümü ile yoksul düşmüştür.

  Mısır

  Egyptian Gazetesi
  Çağının, belki de tüm tarihin en olağanüstü kişilerinden biri.

  El-Mısri Gazetesi
  Atatürk'ün yaptıkları insanoğlunun kolay kolay yapabileceği şeylerden değildir. O; büsbütün başka bir insandı.

  Norveç

  Le Morgen Bladet Gazetesi
  Atatürk, tarihte, memleketinin en büyük adamlarından biri olarak kalacaktır.

  Polonya

  Gazeta Polska
  Atatürk, yeni Türkiye'yi kılıcı ile kurtarmış ve dehası ile düzene sokmuştur. O'nun yaratıcı ruhunun ve coşkun yurtseverliğinin harekete geçmediği hiçbir alan yoktur.

  Polska Zbrozna Gazetesi
  Atatürk zaferiyle, milletin hayatında bugünkü yeni merhaleye yol açmıştır.

  Romanya

  Independance Romaine Gazetesi
  Atatürk, tarihte teşkilatcı bir dahi, bir milletin harikalar yaratan yöneticisi ve memleketinin kurtarıcısı olarak kalacaktır.

  Timpul Gazetesi
  Bir milleti, uçurumun kenarından sarsılmaz azmiyle kurtaran, kuvvetlendiren, yükselten yöneticiler arasında Atatürk, en birincisidir.

  Suriye

  Elifba Gazetesi
  Vatanını muhakkak bir parçalanmaktan kurtararak devlet gemisini güvenilir bir limana götürdükten sonra milletinden bir taht istemedi. O, kelimesinin bütün anlamıyla bir insan, eşsiz bir dahi, kahraman bir asker ve siyaset adamı idi...

  El Tekaddum Gazetesi
  Atatürk'ün başardığı işler mucize ve harika kabilindedir. Birkaç yıl içinde memleketinde yaptığı inkilaplar, birkaç yüzyılda gerçekleştirilmeyecek işlerdir.

  Yugoslavya

  Politika Gazetesi
  Tarih, silinmez harflerle bu devlet adamının ismini hak edecektir. Atatürk bir halk adamıdır. Kırılmaz azmi, keskin zekası ve kudreti kendisini yendiği alın yazısının önüne getirmiş, böylece yeni Türkiye'nin yaratıcısı olmuştur.

  Yunanistan

  Elenikon Mellon Gazetesi
  Atatürk, ölümünden önce herkes tarafından saygı gösterilen, değer verilen güçlü, dinç, ve çalışkan bir Türkiye yaratma ülküsünü tamamiyle başardı.

  Messager D'Athenes
  Çok, pek çok devrimciler görüldü. Fakat hiçbiri Atatürk'ün cesaret ettiği ve muvaffak olduğu şeyi yapmadı.

  Yunan Basınından
  Her memleket; milleti, zafer, refah, saadet yolunda ilerleten büyük adamlarına heykeller dikecektir. Fakat Türkiye'nin Kemal Atatürk'ün heykelinin yapılmasında kullanacak taşı bulmak için dağlarını deşmesi, karıştırması icap edecektir. Zira, Türkiye herkesin haset ettiği bir adama, dostlarının ve düşmanlarının hayran olduğu bir deha adamın kaybı yalnız Türkiye için değil, bütün medeniyet ve dünya için bir kayıp teşkil eden bir adama malik bulunmak bahtiyarlığına nail olmuştur.
   
Dünya Basınında Atamız Hakkında Yazılanlar... konusuna benzer diğer içeriklerimiz
 1. Atamız hakkında çok özel bilgiler

  Atamız hakkında çok özel bilgiler

  1."ATA" LAFINI SEVMEZDİ "Atatürk" hitabını ilk kez dönemin Türk Dil Kurumu Başkanı bir konuşmasında kullanmış, Mustafa Kemal de çok beğenerek soyadı olarak almıştı. Kendisine "Ata" diye hitap edilmesinden hiç hoşlanmazdı. 2.EN SEVDİĞİ YEMEK Manastır Askeri Lisesi yıllarından kalan bir alışkanlıkla hayatı boyunca en sevdiği yemek kuru fasulye ve pilav olarak...
 2. Erdoğan'ın tavrı dünya basınında

  Erdoğan'ın tavrı dünya basınında

  Başbakan Erdoğan'ın paneli terk etmesini İsrail'in önde gelen gazeteleri internet sayfalarından duyurdular. Jerusalem Post gazetesinin web sayfası Başbakan Erdoğan'ın paneli terk etmesini "manşet haber" olarak duyururken, Erdoğan'ın İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres ile girdiği tartışma ve ardından sözünün panel moderatörünce kesilmesine sinirlenerek sahneden yürüyüp gittiğini...
 3. Ay-Atam Efsanesi hakkında bilgi

  Ay-Atam Efsanesi hakkında bilgi

  Ay-Atam Efsanesi efsaneler vikipedi ay atam efsanesi özeti Ay-Atam Efsanesi, Memlükler döneminde Mısır'da yaşamış olan Türk tarihçisi Aybek üd Devâdârî tarafından kayda geçirilmiş bir Türk efsanesidir. Aybek üd Devâdârî'nin verdiği bilgilere göre bu efsaneyi halk dilinden yazıya aktaran ilk kişi Ulug Han Ata Bitikçi adlı eski bir Türk bilginidir. Ulug Han Ata Bitigçi'nin içinde Ay-Atam...
 4. Dünya basınında 29 Mart yorumları

  Dünya basınında 29 Mart yorumları

  Pazar günü yapılan yerel seçim sonuçları dış basında da yankı buldu. Ortak görüş, iktidar partisi AK Parti'nin ilk kez oy kaybetmesi oldu. Haberlerde, AK Parti'nin 2002 yılında iktidara gelmesinden bu yana ilk kez seçmen desteğinde kayıp yaşadığı ifade edilirken, buna rekor düzeye ulaşan işsizlik ve ekonomik krizin yol açmış olabileceği yorumları yapıldı. Haberlerde seçim sırasında...
 5. Dünya Basınından Manisa-Soma Faciasına Taziye Mesajları...

  Dünya Basınından Manisa-Soma Faciasına Taziye Mesajları...

  manisa soma faciası, soma maden kazası, manisa soma maden kazası Soma ilçesinde meydana gelen maden kazası Çin'de haber bültenlerinin ilk sıralarından yer buldu. Dünyada benzeri kazalara en çok kurban veren ülke olan Çin'in devlet televizyonu CCTV, Soma faciasını gün boyu haber bültenlerinin ilk sırasından duyurdu. Resmi rakamlara göre en az 205 kişinin öldüğünü ve 200 civarında işçinin...

Sayfayı Paylaş