Dünya genelinde kadınlarla ilgili çok ilginç bilgiler

*MeleK*

♥Ben Aşık Olduğum Adamın Aşık Olduğu Kadınım♥
Yönetici
Dünya genelinde kadınlarla ilgili çok ilginç bilgiler
dünya ile ilgili ilginç bilgiler kadınlarla ilgili ilginç bilgiler kadınlarla yazılar makaleler
[FONT=times new roman,times]Dünyadaki işlerin %66'sı kadınlar tarafından görülüyor. [/FONT]
[FONT=times new roman,times] Buna karşın kadınlar dünyadaki toplam gelirin ancak %10'una sahipler. [/FONT]

[FONT=times new roman,times] Dünya'daki mal varlığının ise % 1'ine sahipler. [/FONT]

[FONT=times new roman,times] Başka bir değişle dünyadaki işlerin % 34'ü erkekler tarafından görülüyor ama erkekler dünyadaki toplam gelirin % 90'ına ve toplam mal varlığının % 99'una sahipler. [/FONT]

[FONT=times new roman,times] Türkiyede Şehirlerde evli kadınların % 18'i, köylerde de % 76'sı eşleri tarafından dövülüyor. [/FONT]

[FONT=times new roman,times] Türkiyede Kadınların % 57,7'si evliliklerinin ilk gününde şiddetle karşılaşıyor. [/FONT]

[FONT=times new roman,times] Türkiyede Aile içi suçların % 90'ını kadına karşı işlenen suçlar oluşturuyor. [/FONT]

[FONT=times new roman,times] Kadınlara karşı şiddet dünyada en yaygın, ancak en az cezalandırılan suçtur. [/FONT]

[FONT=times new roman,times] Tahminlere göre 113 ile 200 milyon arasında kadın demografik olarak "kayıp" (yok) görünmektedir. Ya doğar doğmaz öldürülmüşler (erkek çocuğun kız çocuğa tercih edilmesi) ya da erkek kardeşleri ve babalarıyla eşit derecede gıda ve tıbbi olanaklara ulaşamamışlardır. [/FONT]

[FONT=times new roman,times] Fuhuşa zorlanan ya da bunun için satılan kadınların sayısı yılda 700.000 ila 4.000.000 arasındadır. Cinsel kölelik düzeninden elde edilen kazançlar yılda tahminen on iki milyar dolardır. [/FONT]

[FONT=times new roman,times] Küresel olarak, on beş ile kırk beş yaş arası kadınlar, kanser, sıtma, trafik kazaları ve savaşlardan daha ziyade, erkek şiddetinin sonucu hayatını kaybetmekte veya sakatlanmaktadır. [/FONT]
[FONT=times new roman,times]
[/FONT]

[FONT=times new roman,times] En az üç kadından biri dövülmüş, cinsel ilişkiye zorlanmış ya da hayatı boyunca başka türlü suistimal edilmiştir (tecavüz, kötü davranış). Genellikle, suistimal eden kişi aileden bir üye ya da kadının tanıdığı bir kimsedir. Ev içi şiddet, bölge, kültür, etnik köken, eğitim, sınıf ve din ne olursa olsun kadınlara karşı en yaygın suistimal şeklidir. [/FONT]

[FONT=times new roman,times] Dinsel, kültürel vb. nedenlerle yılda iki milyondan fazla kız çocuğunun genital organlarına hasar verilmektedir (kadın sünneti). Bu oran, 15 saniyede bir kız çocuğudur. [/FONT]
[FONT=times new roman,times]
[/FONT]

[FONT=times new roman,times] Sistematik tecavüz dünyadaki birçok çatışmalarda bir terör silahı olarak kullanılmaktadır.Ruanda Soykırımı (1994) esnasında 250.000 ila 500.000 kadının tecavüze uğradığı tahmin edilmektedir. [/FONT]
[FONT=times new roman,times]
[/FONT]

[FONT=times new roman,times] Araştırmalar, kadına karşı şiddet ile HIV virüsü arasında yükselen bağlantıyı göstermekte ve HIV bulaşmış kadınların daha fazla şiddete maruz kaldıklarını, şiddet kurbanlarının da HIV bulaşma risklerinin daha yüksek olduğunu ortaya koymaktadır[/FONT].
 
Üst