Dünya Kainat GÜzeli Leila Lopes 2011

SadmiN

SadmiN

♥ Evli Mutlu Çocuklu ♥
Yönetici
Dünya Kainat GÜzeli Leila Lopes 2011
2011 Kainat Güzellik Yar??mas? Birincisi
Kainat Güzeli Leila Lopes Resimleri
Yeni Kainat Güzeli Leila Lopes

2011 y?l?nda Dünya kainat güzeli olarak Leila Lopes seçildi k?zlar biliyor musunuz ? ?imdi sizlere o yar??madan detaylar aktarmak istiyorum.

leila%20lopes%20resimleri-3bf.jpg


Filipinler, Brezilya ve Ukrayna’n?n finalist oldu?u yar??mada Angolal? yar??mac? Leila Lopes “kainat güzeli” oldu.

Ülkesinin geçmi?indeki sava?larla an?lmamas? ve HIV gibi hastal?klarla sava?mak için bugüne kadar bir vatanda? olarak elinden geleni yapt???n? belirten 25 ya??ndaki Lopes, tac? almas?yla beraber bunlar? gerçekle?tirmenin daha mümkün k?ld???n? ifade etti. Lopes ayr?ca vücudunda hiçbir estetik bulunmad???n? söyleyerek, güzel görünmesinin s?rlar?n? “çok uyumak, güne?ten korunmak ve bol bol su içmek” olarak aç?klad?.

Yar??mada 88 ki?iyi eleyerek Kainat güzeli seçilen Lopes’in birincili?i Angola için de bir ilk niteli?inde.

Leila Lopes in di?er resimlerini görmek için TIKLAYINIZ
 
Üst