Dünyada Hergün 70 Bin Kız Zorla Evlendiriliyor

kaprisli

Yeni Üye
Üye
Dünyada Hergün 70 Bin Kız Zorla Evlendiriliyor
Dünyada her gün 70 bin kız çocuğu zorla evlendiriliyor

Kız çocuklarının eğitimden ve sağlıklı bir yaşamdan mahrum kalmaları,
onların kişisel yaşamlarını olduğu kadar içinde yaşadıkları toplumu da
zarara uğrattığı belirtildi.
Dünyada her gün 18 yaşın altında 70 bin kız çocuğunun kendi istekleri
dışında evliliğe zorlandığı ve bunların 40 bininin erken yaşta doğum yapmak
mecburiyetinde kaldığı bildirildi.
Türkiye genelinde yapılan bir araştırmada 15-25 yaşları arasında yapılan
doğumlarda anne ölüm oranlarının ileri yaşlara göre 4 kat daha fazla
olduğunun tespit edildiği belirtildi. Kız çocuklarını erken yaşta
evlendirerek eğitimlerine engel olmanın, yoksulluk, cahillik ve sağlıksız
bir toplum oluşması gibi çok ciddi sorunları beraberinde getirdiği ifade
edilirken, toplumda bilinçli bireylerin yetişebilmesi için kız çocuklarının
eğitimine önem verilmesi gerektiği açıklandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Nüfus Fonu Proje Koordinatörü Meltem Ağduk, eğitim
imkanlarından ve sağlık hizmetlerinden yeterince yararlanamamış fakir
annelerin ölüm riskinin yüksek gelirli olanlardan daha fazla olduğunu
söyledi.
Bunların yanına bir de annelik yaşının 20'nin altına doğru çekilmesinin
riski daha da artırdığına ve neredeyse 4 katına çıkardığına işaret eden
Ağduk, "Gayri safi milli gelir düzeyi azaldıkça gebelik, doğum ve doğum
sonrası problemlerden kaynaklanan anne bebek ölümleri artmaktadır. Her yıl
hemen hemen tamamı gelişmekte olan ülkelerde olmak üzere 514 bin kadın
gebeliğe bağlı sebeplerden dolayı hayatını kaybetmektedir. Yani her dakika
bir kadın gebelik ya da doğum sırasında çıkan sorunlar dolayısıyla hayatını
kaybediyor. Ülkemizde ise her 12 dakikada bir bebek ve her 12 saatte bir de
bir anne önlenebilir sebeplerden dolayı hayatını kaybetmektedir." diye
konuştu.

Topluma verilecek eğitimler ve danışmanlık hizmetleri, etkili bir doğum
öncesi bakım, sağlıklı doğum ve doğum sonrası bakım hizmetleri, bunları
takiben kaliteli bir aile planlaması hizmeti verildiğinde bebek ve anne
ölümlerinin büyük oranda azaltılabileceğinin altını çizen Ağduk, kadınlar ve
gençlerin kalkınmanın vazgeçilmez unsurları olduğuna dikkat çekti. "Kadınlar
ve gençler, daha iyi eğitim ve sağlık olanaklarına sahip bireyler olarak
kalkınmanın parçası olduklarında ülkeler ekonomik, sosyal ve kültürel olarak
daha sağlam bir yapıya sahip olacaktır." diyen Ağduk, hal böyle olmasına
rağmen Türkiye de dahil olmak üzere birçok ülkede kız çocuklarının daha az
eğitim aldığını, daha kötü beslendiğini, sağlık hizmetlerinden daha az
yararlandığını ve daha düşük ücretlerde çalıştırıldıklarını vurguladı.

alıntı
 
Üst